Redakcja

Krzysztof Myszkowski

Redaktor naczelny

Anna Broda

Biuro redakcji

Adam Bednarek

Stefan Chwin

Aleksander Fiut

Marek Kędzierski

Julian Kornhauser

Leszek Szaruga

Wydawca:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
(www.ksiaznica.torun.pl)
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42 wew. 105
sekretariat@ksiaznica.torun.pl

Adres redakcji:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
(www.ksiaznica.torun.pl)
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42 wew. 105
kwartalnik@ksiaznica.torun.pl