Jerzy Andrzejewski

Jerzy Andrzejewski (1909–1983), pisarz, autor m.in. Ładu serca, Nocy, Bram raju, Apelacji, Miazgi, Ciemności kryją ziemię, Już prawie nic i Nikt [patrz m.in. „Kwartalnik Artystyczny" 1997 nr 4 (16), 2000 nr 1 (25), 2000 nr 2 (26), 2000 nr 3 (27), 2009 nr 4 (64)].

Jerzy Andrzejewski w „Kwartalniku Artystycznym”

Nr 2021 nr 3 (111):  List do Tadeusza Kwiatkowskiego

Nr 2009 nr 4 (64):  

Nr 2009 nr 4 (64):  

Nr 2000 nr 3 (27):  Dziennik paryski (3)

Nr 2000 nr 2 (26):  Dziennik paryski (2)

Nr 2000 nr 1 (25):  Dziennik paryski

Nr 1997 nr 4 (16):  Noc

Nr 1997 nr 4 (16):  Każdy albo nikt

Nr 1997 nr 4 (16):  Młodość 1975

Nr 1997 nr 4 (16):  Elegia

Nr 1997 nr 4 (16):  Rzecz, która ma być opowiedziana…

Nr 1997 nr 4 (16):  Heliogabal