Jan Błoński

Jan Błoński (1931–2009), historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz; autor eseju Biedni Polacy patrzą na getto; uhonorowany m.in. Nagrodą im. Kazimierza Wyki, nagrodą Krakowska Książka Miesiąca za Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, w 2007 roku otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis; [patrz m.in. „Kwartalnik Artystyczny” 1995 nr 1 (5), 1999 nr 3 (23), 1999 nr 4 (24), 2001 nr 2 (30), 2001 nr 4 (32), 2002 nr 2 (34), 2010 nr 1 (65)].

Jan Błoński w „Kwartalniku Artystycznym”