Kazimierz Hoffman

Kazimierz Hoffman (1928–2009), poeta, eseista; autor osiemnastu tomów wierszy; ostatni Znaki (2008) ukazał się Bibliotece „Kwartalnika Artystycznego”, autor szkiców o malarstwie, m.in. Przy obrazie (1998); laureat m.in. Nagrody Polskiego Pen Clubu za całokształt twórczości poetyckiej (2005) [patrz „Kwartalnik Artystyczny” 1999 nr 1 (21), 2008 nr 4 (60)].

Kazimierz Hoffman w „Kwartalniku Artystycznym”

Nr 2018 nr 2 (98):  Ze snu

Nr 2011 nr 1 (69):  Dziennik (fragmenty)

Nr 2010 nr 1 (65):  

Nr 2008 nr 4 (60):  Wnętrze

Nr 2008 nr 4 (60):  A zatem: franciszkański kartezjanizm

Nr 2008 nr 2 (58):  Wilga • Przed obrazem

Nr 2008 nr 2 (58):  Kolor

Nr 2008 nr 1 (57):  W Jenie

Nr 2008 nr 1 (57):  Nad Husserlem

Nr 2007 nr 4 (56):  Oktawa

Nr 2007 nr 4 (56):  *** (Cytaty z przeszłości…)

Nr 2007 nr 4 (56):  Nad kartką

Nr 2007 nr 4 (56):  Ze snu

Nr 2007 nr 2 (54):  Odsiew

Nr 2007 nr 2 (54):  Smukała

Nr 2007 nr 2 (54):  *** (I to jeszcze…)

Nr 2006 nr 1 (49):  Elegia

Nr 2006 nr 1 (49):  N

Nr 2005 nr 2 (46):  Bokser warujący

Nr 2005 nr 2 (46):  Ucello Kapłońskiego

Nr 2005 nr 2 (46):  Klątwa

Nr 2004 nr 4 (44):  Beckett. Tybinga

Nr 2004 nr 4 (44):  Pisarstwo

Nr 2004 nr 4 (44):  Szkiców do portretu część pierwsza

Nr 2004 nr 1 (41):  Przytulający psa

Nr 2004 nr 1 (41):  Z Edmonda Jabés • Spokojna śmierć

Nr 2004 nr 1 (41):  Aiken

Nr 2003 nr 4 (40):  Pięć napomknień

Nr 2003 nr 1 (37):  Potwierdzający • Przyspieszenie, tekst

Nr 2003 nr 1 (37):  Do…

Nr 2001 nr 4 (32):  Taxi landaulet (1914)

Nr 2001 nr 4 (32):  Figa • Dary

Nr 2001 nr 4 (32):  Nagroda World Press Photo

Nr 2001 nr 4 (32):  *** (odkładam pismo…) • Na zniknięcie piskląt krzyżówki

Nr 2001 nr 4 (32):  Bar • Maseratim

Nr 2001 nr 1 (29):  W Asyżu

Nr 1999 nr 1 (21):  Przypowieść

Nr 1999 nr 1 (21):  W półśnie. Las • *** („i coraz częściej…)

Nr 1999 nr 1 (21):  Glosa

Nr 1999 nr 1 (21):  Strofa

Nr 1999 nr 1 (21):  Krzyżyk na drzewie

Nr 1999 nr 1 (21):  Stary człowiek przed poematem

Nr 1999 nr 1 (21):  

Nr 1999 nr 1 (21):  O odpowiedzialności poezji za słowo i innych sprawach

Nr 1997 nr 3 (15):  List z Longarone

Nr 1997 nr 3 (15):  Tleń

Nr 1997 nr 2 (14):  

Nr 1995 nr 2 (6):  Po latach

Nr 1993 nr 0:  Chłód

Nr 1993 nr 0:  Udział artystów

Nr 1994 nr 1:  Na temat Sisleya