Ryszard Krynicki

Ryszard Krynicki, ur. 1943 w Sankt Valentin (Austria), poeta i wydawca; autor tomów poetyckich, tłumacz poezji niemieckiej, m.in. Paula Celana, Georga Trakla, Nelly Sachs; edytor wierszy m.in. Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta; ostatnio opublikował przekłady wierszy Bertolda Brechta Elegie bukowskie i inne wiersze (2022) oraz zbiór "język, to obnażone serce. Niezabliźniony świat. 70 wierszy (2023) [patrz m.in. „Kwartalnik Artystyczny” 2013 nr 2 (78)]. Mieszka w Krakowie.

Ryszard Krynicki w „Kwartalniku Artystycznym”

Nr 2023 nr 2 (118):  Silniejsze od lęku • Tak, jestem

Nr 2022 nr 4 (116):  Kryptonim „Renegat” (dokumenty z teczki)

Nr 2022 nr 1 (113):  Krótka historia pewnego żartu

Nr 2021 nr 2 (110):  Odpowiedź na list Antoniego Libery w sprawie

Nr 2021 nr 1 (109):  Nota

Nr 2020 nr 3 (107):  Przypisy

Nr 2019 nr 3 (103):  Nota

Nr 2019 nr 2 (102):  Pustynia Negew / krater (maktesh) Ramon. 32 powidoki (cd.)

Nr 2018 nr 3 (99):  Nota

Nr 2018 nr 3 (99):  Pustynia Negew / krater Ramon. 32 powidoki

Nr 2018 nr 2 (98):  Nota: Herbert – Rembrandt – Ofiara Izaaka

Nr 2016 nr 4 (92):  Nota

Nr 2016 nr 3 (91):  Nota

Nr 2016 nr 3 (91):  Odwiedziny Juliana (lato 1989)

Nr 2016 nr 2 (90):  Kto za dużo myśli? (O pewnej wyklejance

Nr 2015 nr 3 (87):  Podziękowanie za Nagrodę

Nr 2015 nr 3 (87):  Południk Czerniowce

Nr 2014 nr 1 (81):  16 × Wisława Szymborska. (wybrane fotografie z lat 2006–2011)

Nr 2013 nr 2 (78):  10 maja 2008

Nr 2013 nr 2 (78):  Ludzie, koty, miejsca, książki (16 fotografii z lat 2006–2012)

Nr 2013 nr 2 (78):  Poezja prezycji

Nr 2013 nr 1 (77):  Tajemnica Wielkiej liczby

Nr 2010 nr 4 (68):  Haiku z minionej zimy

Nr 2010 nr 2 (66):  *** (Za moim oknem...) • *** (Zobaczymy

Nr 2010 nr 2 (66):  *** (Wracając do domu…)

Nr 2010 nr 2 (66):  Ludzie, koty, miejsca (16 fotografii)

Nr 2009 nr 3 (63):  Dziś w nocy

Nr 2008 nr 2 (58) dodatek:  Zbigniew Herbert w Rotterdamie.

Nr 2008 nr 1 (57):  Vade

Nr 2007 nr 4 (56):  Tak, jestem

Nr 2004 nr 3 (43):  

Nr 1998 nr 2 (18):  

Nr 1998 nr 2 (18):  „…jakieś Ja, które szuka swojego Ty…”

Nr 1996 nr 1 (9):