Artur Międzyrzecki

Artur Międzyrzecki (1922–1996); poeta, prozaik, autor utworów dramatycznych, tłumacz literatury francuskiej, angloamerykańskiej, rosyjskiej, autor szkiców literackich i tekstów piosenek; autor tomów wierszy m.in. Namiot z Kanady. Wiersze 1942–44… (1944), Noc darowana (1961), Wygnanie do rymu (1979), Wojna nerwów (1983), Koniec gry (1987), Rzeka czarownic, Wiersze z lat 1975–1993 (1994), Między nami mówiąc (1992), w 1999 roku ukazał się wybór jego poezji Nieskończona przejrzystość, opowiadań m.in. Opowieści mieszkańca namiotów i Inne opowiadania (1957), Śmierć Robinsona (1963),Wiek mentorów (1979), To samo miasto, ta sama miłość. Opowiadania i fragmenty dzienników (1992); przełożył m.in. Apollinaire’a (także wraz z żoną, Julią Hartwig), Aragona, Rimbauda – poezje i listy, Oscara Miłosza Miłosne wtajemniczenie, Racine’a, Moliera [patrz numer monograficzny poświęcony Arturowi Międzyrzeckiemu „Kwartalnik Artystyczny” 2007 nr 3 (55)].

Artur Międzyrzecki w „Kwartalniku Artystycznym”

Nr 2022 nr 4 (116):  Wyliczanka • To samo

Nr 2022 nr 4 (116):  Czarne łąki

Nr 2017 nr 4 (96):  Listy do Jarosława Iwaszkiewicza

Nr 2011 nr 3 (71):  Z notatnika

Nr 2007 nr 3 (55):  Czuwanie

Nr 2007 nr 3 (55):  Wizyta

Nr 2007 nr 3 (55):  Listy do Czesława Miłosza

Nr 2007 nr 3 (55):  List do Andrzeja i Kazimiery Kijowskich

Nr 2007 nr 3 (55):  Dziennik (fragment)

Nr 2007 nr 3 (55):  Antares

Nr 2007 nr 3 (55):  Listy do Julii Hartwig z Paryża z 1969

Nr 2007 nr 3 (55):  Adelajda

Nr 2007 nr 3 (55):  Fotografie z albumu rodzinnego

Nr 1995 nr 4 (8):  Schyłek

Nr 1995 nr 4 (8):  Zmowa

Nr 1995 nr 4 (8):  Powrót