Wisława Szymborska

Wisława Szymborska (1923–2012), poetka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla (1996) [patrz „Kwartalnik Artystyczny” 2009 nr 1 (61), 2004 nr 1 (41)]; po śmierci Wisławy Szymborskiej „Kwartalnik Artystyczny” 2012 nr 1 (73) poświęcony był Noblistce, podobnie jak „Kwartalnik Artystyczny” 2013 nr 1 (77) i 2014 nr 1 (81) w 1. i 2. rocznicę śmierci poetki; w kwietniu 2012 w „Wydawnictwie a5" ukazał się pośmiertny tom jej wierszy pt. Wystarczy, o którym zamieściliśmy Głosy w nr. 2/2012 (74), ostatnio ukazały się: Wszystkie lektury nadobowiązkowe (2016) oraz Wisława Szymborska/Kornel Filipowicz Najlepiej w życiu ma twój kot. Listy (2016).

Wisława Szymborska w „Kwartalniku Artystycznym”

Nr 2023 nr 2 (118):  O „Kwartalniku Artystycznym”

Nr 2023 nr 2 (118):  List do Ministra Kultury i Dziedzictwa

Nr 2023 nr 2 (118):  Narodowego

Nr 2023 nr 2 (118):  Obmyślam świat

Nr 2023 nr 2 (118):  Listy umarłych

Nr 2023 nr 2 (118):  „Tyle plotek, które nie są tylko plotkami”.

Nr 2023 nr 2 (118):  Korespondencja Wisławy Szymborskiej

Nr 2023 nr 2 (118):  z Jerzym Zagórskim z lat 1954–1971.

Nr 2023 nr 2 (118):  Wybór, opracowanie i nota Sebastian

Nr 2023 nr 2 (118):  Kudas

Nr 2023 nr 2 (118):  Dzieci epoki

Nr 2023 nr 2 (118):  Do własnego wiersza

Nr 2023 nr 2 (118):  Pszczoła i szyba

Nr 2023 nr 2 (118):  Ilustracje do książki Jana

Nr 2023 nr 2 (118):  Stanisławskiego A New English Manual

Nr 2023 nr 1 (117):  Wzajemność

Nr 2022 nr 1 (113):  ABC

Nr 2022 nr 1 (113):  Myśli nawiedzające mnie na ruchliwych

Nr 2022 nr 1 (113):  ulicach

Nr 2022 nr 1 (113):  Na lotnisku • Łańcuchy

Nr 2022 nr 1 (113):  Pochwała siostry

Nr 2022 nr 1 (113):  Wyklejanki dla siostry

Nr 2022 nr 1 (113):  „Nie lubię nie wiedzieć co się z Tobą dzieje”

Nr 2022 nr 1 (113):  – listy do Nawoi

Nr 2022 nr 1 (113):  Niektórzy lubią poezję

Nr 2022 nr 1 (113):  Portret kobiety

Nr 2022 nr 1 (113):  Zdumienie

Nr 2022 nr 1 (113):  Autotomia

Nr 2020 nr 3 (107):  List do Ryszarda Krynickiego

Nr 2016 nr 2 (90):  Za dużo myśli

Nr 2015 nr 1 (85):  Rachunek elegijny

Nr 2015 nr 1 (85):  Trzy słowa najdziwniejsze

Nr 2014 nr 1 (81):  Wyklejanki i kartki do Anny Frajlich

Nr 2014 nr 1 (81):  Urodziny

Nr 2014 nr 1 (81):  Otwornice • Stary profesor

Nr 2014 nr 1 (81):  W dyliżansie

Nr 2014 nr 1 (81):  Kartka do Ryszarda Krynickiego

Nr 2013 nr 1 (77):  Bagaż powrotny

Nr 2013 nr 1 (77):  Ze wspomnień

Nr 2013 nr 1 (77):  Wypadek drogowy

Nr 2013 nr 1 (77):  Trudne życie z pamięcią

Nr 2013 nr 1 (77):  Wyklejanki

Nr 2013 nr 1 (77):  Wielka liczba

Nr 2013 nr 1 (77):  Dedykacja dla Zbigniewa Herberta

Nr 2012 nr 4 (76):  Pierwsza miłość

Nr 2012 nr 2 (74):  Są tacy, którzy

Nr 2012 nr 1 (73):  Pierwsza miłość

Nr 2012 nr 1 (73):  Bagaż powrotny

Nr 2012 nr 1 (73):  Ze wspomnień • Zmiana wizerunku

Nr 2012 nr 1 (73):  ABC • Wypadek drogowy

Nr 2012 nr 1 (73):  Stary profesor

Nr 2012 nr 1 (73):  Trudne życie z pamięcią

Nr 2012 nr 1 (73):  Myśli nawiedzające mnie na ruchliwych ulicach

Nr 2012 nr 1 (73):  Otwornice

Nr 2012 nr 1 (73):  Na lotnisku • Łańcuchy • Są tacy, którzy

Nr 2012 nr 1 (73):  „…czy homo sapiens się udał w ogóle?”

Nr 2012 nr 1 (73):  

Nr 2011 nr 3 (71):  

Nr 2010 nr 4 (68):  Na lotnisku

Nr 2010 nr 4 (68):  Łańcuchy • Są tacy, którzy

Nr 2008 nr 4 (60):  Otwornice

Nr 2008 nr 3 (59):  Myśli nawiedzające mnie na ruchliwych

Nr 2008 nr 3 (59):  ulicach

Nr 2007 nr 4 (56):  Trudne życie z pamięcią

Nr 2006 nr 2 (50):  Życzenia dla Tadeusza Różewicza

Nr 2005 nr 3 (47):  Stary profesor

Nr 2004 nr 4 (44):  

Nr 2004 nr 3 (43):  

Nr 2004 nr 1 (41):  Zmiana wizerunku • ABC

Nr 2004 nr 1 (41):  Wypadek drogowy

Nr 2002 nr 2 (34):  Ze wspomnień

Nr 2000 nr 4 (28):  Pierwsza miłość

Nr 2000 nr 4 (28):  Bagaż powrotny