Głosy i glosy

 • 1996 nr 4 (12) – Samuel Beckett
  Samuel Beckett, Václav Havel, Edward Beckett, Andre Bernold, Roger Blin, Harold Bloom, Gottfried Büttner, John Calder, Steven Connor, Ria Endres, Charles Julliet, Martin Esslin, Georges Pelorson (Belmont), Rosemary Poutney, David Warrilow, Billie Whitelaw, Andrzej Stasiuk, Krzysztof Myszkowski
 • 1997 nr 4 (16) – Jerzy Andrzejewski
  Aleksander Fiut, Henryk Grynberg, Jarosław Klejnocki, Julian Kornhauser, Ryszard Matuszewski, Czesław Miłosz, Krzysztof Myszkowski, Andrzej Wajda, Andrzej Fiett
 • 1998 nr 3 (19) – 5 lat „Kwartalnika Artystycznego”
  Jacek Bocheński, Jerzy Giedroyc, Henryk Grynberg, Julia Hartwig, Zbigniew Herbert, Ryszard Kapuściński, Zygmunt Kubiak, Stanisław Lem, Czesław Miłosz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Jan Józef Szczepański, ks. Jan Twardowski, Andrzej Wajda
 • 1999 nr 2 (22) – Zbigniewowi Herbertowi in memoriam
  Alain Besançon, Mirosław Dzień, Aleksander Fiut, Jerzy Gizella, Krzysztof Karasek, Julian Kornhauser, Stanisław Lem, Bronisław Maj, Czesław Miłosz, Grzegorz Musiał, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Jan Józef Szczepański, Janusz Szuber, Adriana Szymańska, ks. Jan Twardowski, Zbigniew Żakiewicz
 • 2001 nr 2 (30) – Czesławowi Miłoszowi w 90 rocznicę urodzin
  Julia Hartwig, Joanna Pollakówna, Stanisław Lem, Krzysztof Myszkowski, Jan Józef Szczepański, Jan Błoński, Irena Sławińska, Aleksander Fiut, Janusz Szuber, Zofia Zarębianka
 • 2002 nr 1 (33) – o Drugiej przestrzeni Czesława Miłosza
  Jacek Bolewski SJ, Mirosław Dzień, Krzysztof Myszkowski
 • 2002 nr 4 (36) – o Orfeuszu i Eurydyce Czesława Miłosza
  Krzysztof Myszkowski, Irena Sławińska, Zbigniew Żakiewicz
 • 2003 nr 2–3 (38–39) – Alberto Giacometti
  Jacques Dupin, Jean Genet, Magnus Hedlund, Tahar Ben Jelloun, Charles Juliet, Jean-Paul Sartre, Ernst Scheidegger, David Sylvester
 • 2003 nr 4 (40) – 10 lat „Kwartalnika Artystycznego”
  Julia Hartwig, Czesław Miłosz, Krzysztof Myszkowski
 • 2004 nr 3 (43) – Czesławowi Miłoszowi in memoriam
  Jan Paweł II, Marzena Broda, Mirosław Dzień, Aleksander Fiut, Jacek Gutorow, Julia Hartwig, Aleksander Jurewicz, Grzegorz Kalinowski, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, Antoni Libera, Rafał Moczkodan, Grzegorz Musiał, Krzysztof Myszkowski, Marek Skwarnicki, Ewa Sonnenberg, Piotr Szewc, Janusz Szuber, Wisława Szymborska, Zbigniew Żakiewicz
 • 2005 nr 3 (47) – w 1 rocznicę śmierci Czesława Miłosza
  Kazimierz Brakoniecki, Mirosław Dzień, Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Henryk Grynberg, Julia Hartwig, Aleksander Jurewicz, Bogusław Kierc, Janusz Kryszak, Krzysztof Lisowski, Krzysztof Myszkowski, Grażyna Strumiłło-Miłosz, Janusz Szuber, Adriana Szymańska, Bolesław Taborski, Zbigniew Żakiewicz
 • 2006 nr 2 (50) – na 85 urodziny Tadeusza Różewicza
  Wisława Szymborska, Robert Cieślak, Mirosław Dzień, Anna Frejlich, Aleksander Jurewicz, Bolesław Kierc, Olga Lalić, Jacek Łukasiewicz, Piotr Michałowski, Stanisław Różewicz, Andrzej Skrendo, Piotr Sommer, Agata Stankowska, Leszek Szaruga, Zbigniew Żakiewicz
 • 2006 nr 3–4 (51–52) – o Wierszach ostatnich Czesława Miłosza
  Mirosław Dzień, Julia Hartwig, Aleksander Jurewicz, Julian Kornhauser, Agnieszka Kosińska, Krzysztof Myszkowski, Marek Skwarnicki, Piotr Szewc, Janusz Szuber
 • 2007 nr 3 (55) – o Arturze Międzyrzeckim
  Aleksander Jurewicz, Wojciech Ligęza, Piotr Matywiecki, Arkadiusz Morawiec, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Leszek Szaruga, Piotr Szewc
 • 2008 nr 2 (58) – w 10 rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta
  Stefan Chwin, Mirosław Dzień, Henryk Grynberg, Julia Hartwig, Maria Kalota-Szymańska, Bogusław Kierc, Wojciech Ligęza, Krzysztof Lisowski, Jacek Łukasiewicz, Paweł Mackiewicz, Piotr Matywiecki, Piotr Michałowski, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Kazimierz Nowosielski, Marek Skwarnicki, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Janusz Szuber
 • 2008 nr 4 (60) – o Znakach Kazimierza Hoffmana
  Julia Hartwig, Bogusław Kierc, Piotr Matywiecki, Leszek Szaruga
 • 2009 nr 1 (61) – o Tutaj Wisławy Szymborskiej
  Edward Balcerzan, Aleksander Jurewicz, Julia Hartwig, Bogusław Kierc, Zofia Król, Krzysztof Myszkowski, Piotr Szewc, Janusz Szuber
 • 2009 nr 2 (62) – o Jasne niejasne Julii Hartwig
  Krystyna Dąbrowska, Jacek Łukasiewicz, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Janusz Szuber
 • 2009 nr 4 (64) – w 100 rocznicę urodzin Jerzego Andrzejewskiego
  Julia Hartwig, Antoni Libera, Krzysztof Myszkowski, Dariusz Nowacki, Leszek Szaruga
 • 2010 nr 1 (65) – w 1 rocznicę śmierci Jana Błońskiego
  Krzysztof Myszkowski, Aleksander Fiut, Marek Kędzierski, Paweł Mackiewicz, Anna Nasiłowska, Marek Skwarnicki, Leszek Szaruga
 • 2010 nr 2 (66) – o Kręgach obcości Michała Głowińskiego
  Julia Hartwig, Wojciech Gutowski, Wojciech Ligęza, Jacek Łukasiewicz, Arkadiusz Morawiec, Krzysztof Myszkowski, Andrzej Skrendo, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Wojciech Tomasik
 • 2011 nr 2 (70) – najważniejsze książki i wiersze Czesława Miłosza
  Jacek Bolewski SJ, Kazimierz Brakoniecki, Václav Burian, Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Olga Glondys, Michał Głowiński, Renata Gorczyńska, Henryk Grynberg, Jacek Gutorow, Wojciech Gutowski, Julia Hartwig, Grzegorz Kalinowski, Bogusław Kierc, ks. Janusz A. Kobierski, Antoni Libera, Krzysztof Lisowski, Paweł Mackiewicz, Piotr Matywiecki, Leszek Aleksander Moczulski, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Mieczysław Orski, Jerzy Plutowicz, Jan Polkowski, Marek Skwarnicki, ks. Jan Sochoń, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Andrzej Szuba, Janusz Szuber, Marta Wyka, Joanna Zach, Andrzej Zawada
 • 2011 nr 3 (71) – na 90 urodziny Julii Hartwig
  Krzysztof Myszkowski, Jacek Bocheński, Kazimierz Brakoniecki, Renata Gorczyńska, Anna Janko, Grzegorz Kalinowski, Bogusław Kierc, Piotr Kłoczowski, Krzysztof Lisowski, Jacek Łukasiewicz, Anna Nasiłowska, Iwona Smolka, Leszek Szaruga, Wisława Szymborska
 • 2012 nr 1 (73) – Wisławie Szymborskiej in memoriam
  Julia Hartwig, Krzysztof Myszkowski, Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Renata Gorczyńska, Wojciech Gutowski, Bogusław Kierc, Wojciech Ligęza, Krzysztof Lisowski, Jacek Łukasiewicz, Anna Nasiłowska, Marek Skwarnicki, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Janusz Szuber, Marta Wyka
 • 2012 nr 2 (74) – o Wystarczy Wisławy Szymborskiej
  Julia Hartwig, Krystyna Dąbrowska, Aleksander Fiut, Wojciech Ligęza, Krzysztof Lisowski, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Janusz Szuber, Marta Wyka
 • 2012 nr 4 (76) – 20 lat „Kwartalnika Artystycznego”
  Julia Hartwig, Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Renata Gorczyńska, Marek Kędzierski, Bogusław Kierc, Jakub Kornhauser, Krzysztof Lisowski, Piotr Matywiecki, Anna Nasiłowska, Marek Skwarnicki, Leszek Szaruga, Janusz Szuber
 • 2013 nr 1 (77) – w 1 rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej
  Julia Hartwig, Stefan Chwin, Krystyna Dąbrowska, Aleksander Fiut, Micha Głowiński, Renata Gorczyńska, Wojciech Gutowski, Krzysztof Lisowski, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Marta Wyka
 • 2013 nr 2 (78) – na 70 urodziny Ryszarda Krynickiego
  Julia Hartwig, Katarzyna Herbert, Jacek Gutorow, Bogusław Kierc, Piotr Kłoczowski, Adam Michnik, Krzysztof Myszkowski, Michał Rusinek, Jakub Kornhauser, Krzysztof Lisowski, Anna Nasiłowska, Leszek Szaruga, Piotr Szewc
 • 2013 nr 4 (80) – o Zapisane Julii Hartwig
  Aleksander Fiut, Renata Gorczyńska, Bogusław Kierc, Piotr Kłoczkowski, Krzysztof Lisowski, Jacek Łukasiewicz, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Iwona Smolka, Leszek Szaruga, Piotr Szewc
 • 2014 nr 1 (81) – o wierszach Wisławy Szymborskiej
  Julia Hartwig, Stefan Chwin, Michał Głowiński, Bogusław Kierc, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Janusz Szuber
 • 2014 nr 2 (82) – w 10 rocznicę śmierci Czesława Miłosza
  Julia Hartwig, Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Piotr Kłoczkowski, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Marek Tomaszewski
 • 2014 nr 3 (83) – Tadeusz Różewicz in memoriam
  Julia Hartwig, Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Renata Gorczyńska, Bogusław Kierc, Piotr Matywiecki, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga
 • 2015 nr 2 (86) – w 1 rocznicę śmierci Tadeusza Różewicza
  Julia Hartwig, Kazimierz Brakoniecki, Jacek Gutorow, Bogusław Kierc, Piotr Matywiecki, Arkadiusz Morawiec, Anna Nasiłowska, Leszek Szaruga, Artur Szlosarek, Andrzej Zawada
 • 2016 nr 1 (89) – na 85 urodziny Jana Błońskiego
  Ewa Błońska, Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Krzysztof Myszkowski, Artur Szlosarek, Łukasz Tischner
 • 2016 nr 1 (89) – na 70 urodziny Leszka Szarugi
  Jacek Gutorow, Piotr Mitzner, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Iwona Smolka
 • 2016 nr 2 (90) – w 50 rocznicę śmierci Stanisława Jerzego Leca
  Michał Głowiński, Renata Gorczyńska, Marek Kędzierski, Lidia Kośka, Ewa Lipska, Ryszard Löw, Piotr Matywiecki, Leonard Neuger, Leszek Szaruga, Jan Woleński
 • 2016 nr 3 (91) – o Spojrzeniu Julii Hartwig
  Renata Gorczyńska, Bogusław Kierc, Piotr Kłoczowski, Krzysztof Lisowski, Jacek Łukasiewicz, Piotr Matywiecki, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Krystyna Rodowska, Leszek Szaruga
 • 2016 nr 3 (91) – na 70 urodziny Juliana Kornhausera
  Stefan Chwin, Mirosław Dzień, Aleksander Fiut, Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Bogusław Kierc, Jakub Kornhauser, Krzysztof Lisowski, Paweł Mackiewicz, Jerzy Madejski, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Krzysztof Siwczyk, Leszek Szaruga, Adam Zagajewski, Andrzej Zawada
 • 2017 nr 3 (95) – Julia Hartwig in memoriam
  Krystyna Dąbrowska, Aleksander Fiut, Bogna Gniazdowska, Renata Gorczyńska, Marek Kędzierski, Bogusław Kierc, Piotr Kłoczowski, Danielle i Keith Lehtinen, Krzysztof Lisowski, Piotr Matywiecki, Anna Nasiłowska, Krystyna Rodowska, Iwona Smolka, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Janusz Szuber, Andrzej Zawada
 • 2017 nr 4 (96) – na 25-lecie „Kwartalnika Artystycznego
  Ewa Bathelier, Krzysztof Boczkowski, Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Mirosław Dzień, Aleksander Fiut, Renata Gorczyńska, Ireneusz Kania, Marek Kędzierski, Bogusław Kierc, Piotr Matywiecki, Anna Nasiłowska, Krystyna Rodowska, Krzysztof Siwczyk, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Artur Szlosarek, Andrzej Szuba, Andrzej Zawada
 • 2018 nr 3 (99) – najważniejsze książki 1918–2018
  Krzysztof Boczkowski, Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Stanisław Dłuski, Mirosław Dzień, Aleksander Fiut, Anna Frajlich, Renata Gorczyńska, Jacek Gutorow, Ireneusz Kania, Marek Kędzierski, Bogusław Kierc, Piotr Kłoczowski, Antoni Libera, Krzysztof Lisowski, Jerzy Madejski, Piotr Matywiecki, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Kazimierz Nowosielski, Krystyna Rodowska, Krzysztof Siwczyk, Piotr Sobolczyk, Piotr Sommer, Leszek Szaruga, Andrzej Szuba, Janusz Szuber, Artur Szlosarek, Paweł Tański, Andrzej Zawada
 • 2019 nr 2 (102) – jak oceniam literaturę polską trzydziestolecia 1989–2019
  Stefan Chwin, Mirosław Dzień, Krzysztof Lisowski, Jerzy Madejski, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Maciej Wróblewski, Andrzej Zawada
 • 2019 nr 3 (103) – jak oceniam literaturę polską trzydziestolecia 1989–2019
  Bogusław Kierc, Piotr Łuszczykiewicz, Anna Nasiłowska, Piotr Sobolczyk 
 • 2021 nr 2 (110) 110 rocznica urodzin Czesława Miłosza
  Renata Gorczyńska, Aleksander Fiut, Andrzej Zawada, Krzysztof Myszkowski
 • 2021 nr 2 (110) 100 rocznica urodzin Julii Hartwig
  Danielle Lehtinen, Krzysztof Myszkowski
 • 2021 nr 3 (111) w 100 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza
  Renata Gorczyńska, Jacek Gutorow, Bogusław Kierc, Piotr Matywiecki, Krzysztof Myszkowski, Krystyna Rodowska, Krzysztof Siwczyk, Andrzej Skrendo, Leszek Szaruga, Andrzej Szuba, Andrzej Zawada
 • 2021 nr 3 (111) 1 rocznica śmierci Janusza Szubera
  Andrzej Zawada
 • 2022 nr 1 (113) Dziesiąta rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej
  Anna Frajlich, Jacek Gutorow, Bogusław Kierc, Krystyna Lenkowska, Krzysztof Lisowski, Piotr Matywiecki, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska,
  Anna Piwkowska, Krystyna Rodowska, Tomasz Różycki, Krzysztof Siwczyk, Piotr Sommer, Leszek Szaruga, Andrzej Szuba
 • 2022 nr 1 (113) 1 rocznica śmierci Adama Zagajewskiego
  Maciej Wróblewski
 • 2022 nr 2 (114) setna rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego
  Tadeusz Sobolewski, Piotr Sobolczyk, Adam Poprawa, Józef Zięba, Anna Sobolewska
 • 2023 nr 1 (117) na trzydziestolecie „Kwartalnika Artystycznego”
  Ewa Bathelier, Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Mirosław Dzień, Aleksander Fiut, Jacek Gutorow, Ireneusz Kania, Marek Kędzierski, Bogusław Kierc, Ryszard Krynicki, Piotr Matywiecki, Anna Nasiłowska, Anna Piwkowska, Krystyna Rodowska, Krzysztof Siwczyk, Piotr Sobolczyk, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Artur Szlosarek, Andrzej Szuba, Andrzej Zawada
 • 2023 nr 2 (118) 100. urodziny Wisławy Szymborskiej
  Anna Nasiłowska, Adriana Szymańska
 • 2023 nr 2 (118) 25. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta
  Andrzej Zawada, Piotr Łuszczykiewicz, Tomasz Różycki
 • 2023 nr 2 (118) 80. urodziny Ryszarda Krynickiego
  Aleksander Fiut, Jacek Gutorow
 • 2023 nr 2 (118) 80. urodziny Piotra Matywieckiego
  Leszek Szaruga, Tomasz Mizerkiewicz
 • 2023 nr 3 (119) 40. rocznica śmierci Jerzego Andrzejewskiego
  Anna Synoradzka, Piotr Sobolczyk, Marcin Andrzejewski
 • 2024 nr 1 (121) w 10. rocznicę śmierci Tadeusza Różewicza
  Kazimierz Brakoniecki, Aleksander Fiut, Bogusław Kierc, Piotr Matywiecki, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Krystyna Rodowska, Krzysztof Siwczyk, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Tadeusz Różewicz