Numery monograficzne i tematyczne
„Kwartalnika Artystycznego”

 • JERZY ANDRZEJEWSKI: 4/1997 (16), 4/2009 (64), 3/2023 (119), 4/2023 (120)
 • FRANCIS BACON: 4/2005 (48)
 • SAMUEL BECKETT: 4/1996 (12), 4/1999 (24), 3–4/2006 (51–52), 1/2007 (53), 4/2008 (60), 4/2010 (68), 1/2015 (85), 4/2019 (104)
 • THOMAS BERNHARD: 2/2009 (62), 3/2009 (63)
 • MIRON BIAŁOSZEWSKI: 2/2022 (114)
 • JAN BŁOŃSKI: 1/2010 (65), 1/2016 (89)
 • LOUIS BOURGEOIS: 4/2011 (72)
 • LOUIS-FÉRDINAND CÉLINE: 1/1998 (17)
 • STEFAN CHWIN: 3/2010 (67), 1/2019 (101)
 • EDITIONS DE MINUIT: 2/2000 (26), 3/2001 (31)
 • ALBERTO GIACOMETTI: 2–3/2003 (38–39), 4/2013 (80), 4/2018 (100)
 • ALLEN GINSBERG: 3/1997 (15)
 • MICHAŁ GŁOWIŃSKI: 2/2010 (66)
 • JULIA HARTWIG: 3/2011 (71), 3/2017 (95), 2/2021 (110)
 • ZBIGNIEW HERBERT: 2/1999 (22), 2/2008 (58), 2/2023 (118)
 • KAZIMIERZ HOFFMAN: 1/1999 (21), 4/2008 (60)
 • RYSZARD KAPUŚCIŃSKI: 1/2006 (49)
 • KONSTANDINOS KAWAFIS: 2/2013 (78)
 • JULIAN KORNHAUSER: 3/2016 (91)
 • RYSZARD KRYNICKI: 2/2013 (78), 2/2023 (118)
 • STANISŁAW JERZY LEC: 2/2016 (90)
 • ANTONI LIBERA: 1/2019 (101)
 • MICHAŁ ANIOŁ: 1/2008 (57)
 • PIOTR MATYWIECKI: 2/2023 (118)
 • ARTUR MIĘDZYRZECKI: 3/2007 (55), 4/2022 (116)
 • CZESŁAW MIŁOSZ: 2/2001 (30), 3/2004 (43), 3/2005 (47), 3–4/2006 (51–52), 4/2007 (56), 3/2008 (59), 2/2011 (70), 2/2014 (82), 2/2021 (110), 2/2024 (122)
 • ROBERT PINGET: 2/1998 (18)
 • HAROLD PINTER: 1/2005 (45)
 • EZRA POUND: 3/1998 (19)
 • KRYSTYNA RODOWSKA: 4/2022 (116)
 • TADEUSZ RÓŻEWICZ: 3/2002 (35), 2/2006 (50), 4/2011 (72), 3/2014 (83), 2/2015 (86), 3/2021 (111), 1/2024 (121)
 • LESZEK SZARUGA: 1/2016 (89)
 • WISŁAWA SZYMBORSKA: 1/2012 (73), 1/2013 (77), 1/2014 (81), 3/2020 (107), 1/2022 (113), 2/2023 (118)
 • SUHRKAMP VERLAG: 4/1998 (20)
 • KS. JAN TWARDOWSKI: 3/1998 (19)
 • LITERATURA CZESKA: 2/1997 (14)
 • LITERATURA IZRAELSKA: 1/2000 (25), 4/2004 (44)
 • LITERATURA ROSYJSKA: 2/1996 (10)
 • MIASTA SZTUKI – PARYŻ: 3/2022 (115)
 • POECI AMERYKAŃSCY: 1/1999 (21)
 • POECI CHORWACCY: 1/2008 (57)
 • POECI MACEDOŃSCY: 1/2009 (61)
 • POECI Z SARAJEWA I ZE SŁOWENII: 3/1995 (7)