Bieżący numer

2001   nr 1 (29)

Spis rzeczy

CZESŁAW MIŁOSZ3Późna dojrzałość
JOANNA POLLAKÓWNA5Rojąc w Wenecji zielone krainy
KAZIMIERZ HOFFMAN31W Asyżu
32Nad Prusiną
33Wzór, odcień
34Nad Safoną
ALEKSANDER JUREWICZ35Prawdziwa ballada o miłości
TRZY WIERSZE
51
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ
PO CO PISZĘ?
57
JACEK BOLEWSKI SJ, JACEK ŁUKASIEWICZ, ARTUR SZLOSAREK
JACEK ŁUKASIEWICZ65Ciągle ktoś wychodzi
66Błogosławieni, od których odszedłem…JACEK ŁUKASIEWICZ
67Piękności lasu • Piękności lasu (2)JACEK ŁUKASIEWICZ
ARTUR SZLOSAREK69Koloryt lokalny
70Tryb życiaARTUR SZLOSAREK
JACEK BOLEWSKI SJ71Ostateczna konkluzja drogi życia.
(W świetle Fausta Goethego)
ELŻBIETA PRAŻMO95*** (od szóstej świeczki...)
96*** (odśnieżyłam...)ELŻBIETA PRAŻMO
97po drugiej stronie słów • *** (nasza rozmowa...)ELŻBIETA PRAŻMO
PAWEŁ SARNA99Z igiełkami potu i gęsią skórką
 100 Dilo • Yellow submarinePAWEŁ SARNA
JAN FILIP STANIŁKO101Gogo, Didi i oko
102PrześwitJAN FILIP STANIŁKO
103*** (poruszam się po…) • Wizyta ToJAN FILIP STANIŁKO
104*** (zamykam świat…)JAN FILIP STANIŁKO
GYÖRGY GÖMÖRI105Polixéna Wesselényi przekazuje książkę na rzecz Biblioteki Watykańskiej
106Wczoraj, dziś, jutro • Miasto moje wielorakieGYÖRGY GÖMÖRI
107Szamosközy pisze szyfremGYÖRGY GÖMÖRI
108Sen w ostatnim dniu rokuGYÖRGY GÖMÖRI
NOTY O AUTORACH109
AUTORZY „KWARTALNIKA ARTYSTYCZNEGO” W 2000 ROKU112
 
PLASTYKA
JERZY ZEGARLIŃSKI113Prezentacje
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI119Harry Rubin
ALEKSANDER JUREWICZ122Zapiski ze stróżówki (10)
JULIAN KORNHAUSER125Dziennik poetycki
GRZEGORZ MUSIAŁ132Dziennik bez dat (5)
LESZEK SZARUGA144Wodna pieczęć (8)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ153Ujrzane, w czasie zatrzymane (9)
RECENZJE
MIROSŁAW DZIEŃ161Między śmiertelnością
EWA PIECHOCKA165Mosiężna klamka u drzwi
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI167Niebo i ziemia
MIROSŁAW DZIEŃ171Zbuduję Tobie labirynt
GRZEGORZ KALINOWSKI175„…stworzeni jesteśmy do snu…”
RAFAŁ MOCZKODAN179Intelektualista w manichejskiej klatce
JERZY GIZELLA182Rozmowy jak pożegnanie
NOTY O KSIĄŻKACH185
„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY” W 2000 ROKU205

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Urzędu Miasta Bydgoszczy.

2001   nr 1 (29)

CZESŁAW MIŁOSZ3Późna dojrzałość
JOANNA POLLAKÓWNA5Rojąc w Wenecji zielone krainy
KAZIMIERZ HOFFMAN31W Asyżu
32Nad Prusiną
33Wzór, odcień
34Nad Safoną
ALEKSANDER JUREWICZ35Prawdziwa ballada o miłości
TRZY WIERSZE
51
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ
PO CO PISZĘ?
57
JACEK BOLEWSKI SJ, JACEK ŁUKASIEWICZ, ARTUR SZLOSAREK
JACEK ŁUKASIEWICZ65Ciągle ktoś wychodzi
66Błogosławieni, od których odszedłem…JACEK ŁUKASIEWICZ
67Piękności lasu • Piękności lasu (2)JACEK ŁUKASIEWICZ
ARTUR SZLOSAREK69Koloryt lokalny
70Tryb życiaARTUR SZLOSAREK
JACEK BOLEWSKI SJ71Ostateczna konkluzja drogi życia.
(W świetle Fausta Goethego)
ELŻBIETA PRAŻMO95*** (od szóstej świeczki...)
96*** (odśnieżyłam...)ELŻBIETA PRAŻMO
97po drugiej stronie słów • *** (nasza rozmowa...)ELŻBIETA PRAŻMO
PAWEŁ SARNA99Z igiełkami potu i gęsią skórką
 100 Dilo • Yellow submarinePAWEŁ SARNA
JAN FILIP STANIŁKO101Gogo, Didi i oko
102PrześwitJAN FILIP STANIŁKO
103*** (poruszam się po…) • Wizyta ToJAN FILIP STANIŁKO
104*** (zamykam świat…)JAN FILIP STANIŁKO
GYÖRGY GÖMÖRI105Polixéna Wesselényi przekazuje książkę na rzecz Biblioteki Watykańskiej
106Wczoraj, dziś, jutro • Miasto moje wielorakieGYÖRGY GÖMÖRI
107Szamosközy pisze szyfremGYÖRGY GÖMÖRI
108Sen w ostatnim dniu rokuGYÖRGY GÖMÖRI
NOTY O AUTORACH109
AUTORZY „KWARTALNIKA ARTYSTYCZNEGO” W 2000 ROKU112
 
PLASTYKA
JERZY ZEGARLIŃSKI113Prezentacje
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI119Harry Rubin
ALEKSANDER JUREWICZ122Zapiski ze stróżówki (10)
JULIAN KORNHAUSER125Dziennik poetycki
GRZEGORZ MUSIAŁ132Dziennik bez dat (5)
LESZEK SZARUGA144Wodna pieczęć (8)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ153Ujrzane, w czasie zatrzymane (9)
RECENZJE
MIROSŁAW DZIEŃ161Między śmiertelnością
EWA PIECHOCKA165Mosiężna klamka u drzwi
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI167Niebo i ziemia
MIROSŁAW DZIEŃ171Zbuduję Tobie labirynt
GRZEGORZ KALINOWSKI175„…stworzeni jesteśmy do snu…”
RAFAŁ MOCZKODAN179Intelektualista w manichejskiej klatce
JERZY GIZELLA182Rozmowy jak pożegnanie
NOTY O KSIĄŻKACH185
„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY” W 2000 ROKU205

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Urzędu Miasta Bydgoszczy.