Bieżący numer

2008   nr 4 (60)

Spis rzeczy

WISŁAWA SZYMBORSKA3Otwornice
SAMUEL BECKETT 5Nienazywalne
BARBARA BRAY23Przeklęta pamięć do imion…
BARBARA BRAY
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
53Usłyszeć głosy milczących…
ŁUKASZ BOROWIEC59Przeklęta pamięć do imion. Komentarz
MAREK KĘDZIERSKI65RUE Samuel BECKETT
KAZIMIERZ HOFFMAN81Wnętrze
KAZIMIERZ HOFFMAN
w rozmowie
z GRZEGORZEM KALINOWSKIM
83A zatem: franciszkański kartezjanizm
ZBIGNIEW HERBERT87Poetyckie spotkanie z Kazimierzem Hoffmanem
GŁOSY O ZNAKACH  KAZIMIERZA HOFFMANA
93
JULIA HARTWIG, BOGUSŁAW KIERC, PIOTR MATYWIECKI, LESZEK SZARUGA
PIOTR SOMMER101Deszcz
102Przesądy z lat osiemdziesiątych •PIOTR SOMMER
Taktownie • Ani słowa inaczej
103Wiersz przymiotnikowy • Z rzeczyPIOTR SOMMER
wszelkich
104Zaniedbanie • Pęd powietrzaPIOTR SOMMER
105Mieszko • Śnieg PIOTR SOMMER
MICHAŁ GŁOWIŃSKI107Od strony kata (O Łaskawych Jonathana
Littella)
MAREK SKWARNICKI121Traktat o śmiertelności
123Na śmierć ojca Stanisława MusiałaMAREK SKWARNICKI
BOLESŁAW TABORSKI 124Zło
125Niebo i piekło • NocBOLESŁAW TABORSKI
126Bezużyteczna radaBOLESŁAW TABORSKI
KRZYSZTOF LISOWSKI127Tata. Pole wzlotów
TOMASZ HRYNACZ135Symbioza
136Pytania na koniec wieków • Uwaga,TOMASZ HRYNACZ
uwaga!
137Tuż przed siódmą • Ciernie • PrzestójTOMASZ HRYNACZ
CEZARY DOBIES138Rzecz o „TW”
139EpilogCEZARY DOBIES
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI141Sześćdziesiąt
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI144Małe szkice
ALEKSANDER JUREWICZ147Samotnia (8)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI150Addenda (11)
LESZEK SZARUGA157Jazda (8)
PIOTR SZEWC162Z powodu i bez powodu (13)
RECENZJE
PAWEŁ MACKIEWICZ165Jakby spotkać kogoś dawno zmarłego
JACEK ŁUKASIEWICZ174Harmonie
PIOTR MICHAŁOWSKI179Powiększenie bez mordercy
NOTY O KSIĄŻKACH184

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa” 
 

2008   nr 4 (60)

WISŁAWA SZYMBORSKA3Otwornice
SAMUEL BECKETT 5Nienazywalne
BARBARA BRAY23Przeklęta pamięć do imion…
BARBARA BRAY
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
53Usłyszeć głosy milczących…
ŁUKASZ BOROWIEC59Przeklęta pamięć do imion. Komentarz
MAREK KĘDZIERSKI65RUE Samuel BECKETT
KAZIMIERZ HOFFMAN81Wnętrze
KAZIMIERZ HOFFMAN
w rozmowie
z GRZEGORZEM KALINOWSKIM
83A zatem: franciszkański kartezjanizm
ZBIGNIEW HERBERT87Poetyckie spotkanie z Kazimierzem Hoffmanem
GŁOSY O ZNAKACH  KAZIMIERZA HOFFMANA
93
JULIA HARTWIG, BOGUSŁAW KIERC, PIOTR MATYWIECKI, LESZEK SZARUGA
PIOTR SOMMER101Deszcz
102Przesądy z lat osiemdziesiątych •PIOTR SOMMER
Taktownie • Ani słowa inaczej
103Wiersz przymiotnikowy • Z rzeczyPIOTR SOMMER
wszelkich
104Zaniedbanie • Pęd powietrzaPIOTR SOMMER
105Mieszko • Śnieg PIOTR SOMMER
MICHAŁ GŁOWIŃSKI107Od strony kata (O Łaskawych Jonathana
Littella)
MAREK SKWARNICKI121Traktat o śmiertelności
123Na śmierć ojca Stanisława MusiałaMAREK SKWARNICKI
BOLESŁAW TABORSKI 124Zło
125Niebo i piekło • NocBOLESŁAW TABORSKI
126Bezużyteczna radaBOLESŁAW TABORSKI
KRZYSZTOF LISOWSKI127Tata. Pole wzlotów
TOMASZ HRYNACZ135Symbioza
136Pytania na koniec wieków • Uwaga,TOMASZ HRYNACZ
uwaga!
137Tuż przed siódmą • Ciernie • PrzestójTOMASZ HRYNACZ
CEZARY DOBIES138Rzecz o „TW”
139EpilogCEZARY DOBIES
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI141Sześćdziesiąt
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI144Małe szkice
ALEKSANDER JUREWICZ147Samotnia (8)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI150Addenda (11)
LESZEK SZARUGA157Jazda (8)
PIOTR SZEWC162Z powodu i bez powodu (13)
RECENZJE
PAWEŁ MACKIEWICZ165Jakby spotkać kogoś dawno zmarłego
JACEK ŁUKASIEWICZ174Harmonie
PIOTR MICHAŁOWSKI179Powiększenie bez mordercy
NOTY O KSIĄŻKACH184

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”