Bieżący numer

2009   nr 3 (63)

Spis rzeczy

FRYDERYK SCHILLER3Żale Cerery
MAREK KĘDZIERSKI11Thomas Bernhard (2)
THOMAS BERNHARD16W dolinie
17Wojownik • Strofa dla Padraic ColumaTHOMAS BERNHARD
18Oda na urodziny • PoranekTHOMAS BERNHARD
19Opis pewnej rodziny • Teraz, wiosnąTHOMAS BERNHARD
20Do H.W.THOMAS BERNHARD
22Chodzenie (fragment powieści)THOMAS BERNHARD
29Korekta (fragment powieści)THOMAS BERNHARD
38Wycinka (fragment powieści)THOMAS BERNHARD
45Moje nagrody – Nagroda Literacka WolnegoTHOMAS BERNHARD
Hanzeatyckiego Miasta Bremy (rozdział książki)THOMAS BERNHARD
54ZdarzeniaTHOMAS BERNHARD
61Wiktor Szajbus. Baśń zimowaTHOMAS BERNHARD
66W RzymieTHOMAS BERNHARD
INGEBORG BACHMANN67Thomas Bernhard, próba. Szkic
ELFRIEDE JELINEK71O Bernhardzie
ERIKA TUNNER73Żyć i pisać
MANFRED MITTERMAYER78Od świata rzeczywistego do fikcji.
Literatura a rzeczywistość u Thomasa Bernharda
AGATA BAREŁKOWSKA91Thomas Bernhard – Ingeborg Bachmann.
Nić porozu­mienia
100„Decydujące fragmenty Mrozu napisałemAGATA BAREŁKOWSKA
w Warszawie…”. Polskie wycieczki Thomasa Bernharda
JULIA HARTWIG111Tu i teraz
112WymiarJULIA HARTWIG
KAZIMIERZ ORŁOŚ113Opowiadania mazurskie
RYSZARD KRYNICKI119Dziś w nocy
PO PRZEŁOMIE – NAJWAŻNIEJSZE KSIĄŻKI DWUDZIESTOLECIA 1989-2009
121
ANNA NASIŁOWSKA, EWA SONNENBERG
JANUSZ SZUBER131W śnie, popołudniowej drzemce
132Borys Pasternak • Poszóstnie przezJANUSZ SZUBER
Bieszczady
134Nienapisana przypowieść o lisie • Prawa,JANUSZ SZUBER
lewa ręka
KRZYSZTOF LISOWSKI135Sen zobaczony
136Mistrz impostacjiKRZYSZTOF LISOWSKI
PIOTR SOBOLCZYK138Kompleks wyżu
VARIA
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI141Addenda (14)
MAREK SKWARNICKI150Hejnał mariacki
LESZEK SZARUGA152Jazda (11)
PIOTR SZEWC158Z powodu i bez powodu (15)
RECENZJE
LESZEK SZARUGA162Bezludne słowo
WOJCIECH LIGĘZA168Przelotne, trwałe
ARKADIUSZ MORAWIEC173(Auto)portret Mrożka
NOTY O KSIĄŻKACH177
NOWE KSIĄŻKI197
LIST DO REDAKCJI200

 

stopka

Projekt współtworzony z Narodowym Centrum Kultury

2009   nr 3 (63)

FRYDERYK SCHILLER3Żale Cerery
MAREK KĘDZIERSKI11Thomas Bernhard (2)
THOMAS BERNHARD16W dolinie
17Wojownik • Strofa dla Padraic ColumaTHOMAS BERNHARD
18Oda na urodziny • PoranekTHOMAS BERNHARD
19Opis pewnej rodziny • Teraz, wiosnąTHOMAS BERNHARD
20Do H.W.THOMAS BERNHARD
22Chodzenie (fragment powieści)THOMAS BERNHARD
29Korekta (fragment powieści)THOMAS BERNHARD
38Wycinka (fragment powieści)THOMAS BERNHARD
45Moje nagrody – Nagroda Literacka WolnegoTHOMAS BERNHARD
Hanzeatyckiego Miasta Bremy (rozdział książki)THOMAS BERNHARD
54ZdarzeniaTHOMAS BERNHARD
61Wiktor Szajbus. Baśń zimowaTHOMAS BERNHARD
66W RzymieTHOMAS BERNHARD
INGEBORG BACHMANN67Thomas Bernhard, próba. Szkic
ELFRIEDE JELINEK71O Bernhardzie
ERIKA TUNNER73Żyć i pisać
MANFRED MITTERMAYER78Od świata rzeczywistego do fikcji.
Literatura a rzeczywistość u Thomasa Bernharda
AGATA BAREŁKOWSKA91Thomas Bernhard – Ingeborg Bachmann.
Nić porozu­mienia
100„Decydujące fragmenty Mrozu napisałemAGATA BAREŁKOWSKA
w Warszawie…”. Polskie wycieczki Thomasa Bernharda
JULIA HARTWIG111Tu i teraz
112WymiarJULIA HARTWIG
KAZIMIERZ ORŁOŚ113Opowiadania mazurskie
RYSZARD KRYNICKI119Dziś w nocy
PO PRZEŁOMIE – NAJWAŻNIEJSZE KSIĄŻKI DWUDZIESTOLECIA 1989-2009
121
ANNA NASIŁOWSKA, EWA SONNENBERG
JANUSZ SZUBER131W śnie, popołudniowej drzemce
132Borys Pasternak • Poszóstnie przezJANUSZ SZUBER
Bieszczady
134Nienapisana przypowieść o lisie • Prawa,JANUSZ SZUBER
lewa ręka
KRZYSZTOF LISOWSKI135Sen zobaczony
136Mistrz impostacjiKRZYSZTOF LISOWSKI
PIOTR SOBOLCZYK138Kompleks wyżu
VARIA
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI141Addenda (14)
MAREK SKWARNICKI150Hejnał mariacki
LESZEK SZARUGA152Jazda (11)
PIOTR SZEWC158Z powodu i bez powodu (15)
RECENZJE
LESZEK SZARUGA162Bezludne słowo
WOJCIECH LIGĘZA168Przelotne, trwałe
ARKADIUSZ MORAWIEC173(Auto)portret Mrożka
NOTY O KSIĄŻKACH177
NOWE KSIĄŻKI197
LIST DO REDAKCJI200

 

stopka

Projekt współtworzony z Narodowym Centrum Kultury