Bieżący numer

2011   nr 2 (70) - Dodatek Czesław Miłosz

Spis rzeczy

CZESŁAW MIŁOSZ5W garnizonowym mieście
6NormalizacjaCZESŁAW MIŁOSZ
9Nowoczesność zwana też modernizmemCZESŁAW MIŁOSZ
23Krawat Aleksandra WataCZESŁAW MIŁOSZ
ALEKSANDER FIUT25Wat i Miłosz: egzorcyzmowanie diabła
w historii
CZESŁAW MILOSZ35Sztukmistrz
ANDRZEJ BUSZA
w rozmowie
z ALEKSANDREM FIUTEM
37„Linijki godne rzeźbienia w marmurze”
CZESŁAW MIŁOSZ45Wtajemniczenia
46O świcie • *** (zamieszkać w zdaniu…)CZESŁAW MIŁOSZ
RENATA GORCZYŃSKA47Sekretarz osobista. Berkeley, jesień 1980
63Podróżny świata. Czesław Miłosz na fotografiach Renaty GorczyńskiejRENATA GORCZYŃSKA
CZESŁAW MIŁOSZ79Dobroć
81List do Michała KubiakaCZESŁAW MIŁOSZ
85Ale książkiCZESŁAW MIŁOSZ

GŁOSY I GLOSY – NAJWAŻNIEJSZE KSIĄŻKI I WIERSZE CZESŁAWA MIŁOSZA

87
JACEK BOLEWSKI SJ, KAZIMIERZ BRAKONIECKI, VÁCLAW BURIAN, STEFAN CHWIN, ALEKSANDER FIUT, OLGA GLONDYS, MICHAŁ GŁOWIŃSKI, RENATA GORCZYŃSKA, HENRYK GRYNBERG, JACEK GUTOROW, WOJCIECH GUTOWSKI, JULIA HARTWIG, GRZEGORZ KALINOWSKI, BOGUSŁAW KIERC, KS. JANUSZ A. KOBIERSKI, ANTONI LIBERA, KRZYSZTOF LISOWSKI, PAWEŁ MACKIEWICZ, PIOTR MATYWIECKI, LESZEK ALEKSANDER MOCZULSKI, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ANNA NASIŁOWSKA, MIECZYSŁAW ORSKI, JERZY PLUTOWICZ, JAN POLKOWSKI, MAREK SKWARNICKI, KS. JAN SOCHOŃ, SERGIUSZ STERNA-WACHOWIAK, LESZEK SZARUGA, PIOTR SZEWC, ANDRZEJ SZUBA, JANUSZ SZUBER, MARTA WYKA, JOANNA ZACH, ANDRZEJ ZAWADA
CZESŁAW MIŁOSZ215Metamorfozy
216*** (obróceni twarzami ku Niemu…)
CZESŁAW MIŁOSZ
W TORUNIU I BYDGOSZCZY
217
CZESŁAW MIŁOSZ W „KWARTALNIKU ARTYSTYCZNYM”229
O CZESŁAWIE MIŁOSZU W „KWARTALNIKU ARTYSTYCZNYM”231
CZESŁAW MIŁOSZ235Sanctificetur
236O zbawieniuCZESŁAW MIŁOSZ
VARIA
VÁCLAV BURIAN237Wizyta Miłosza w Ołomuńcu
Z ARCHIWUM KRYSTYNY
I STAFANA CHWINÓW
241
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI245Dedykacje Miłosza
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI251Spiżarnia literacka
257Rozmowy absolutnie wspaniałe
NOTY O AUTORACH263
NOTY O KSIĄŻKACH267
NOWE KSIĄŻKI278

stopka

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dodatek stanowi integralną część numeru 2 (70)

2011   nr 2 (70) - Dodatek Czesław Miłosz

CZESŁAW MIŁOSZ5W garnizonowym mieście
6NormalizacjaCZESŁAW MIŁOSZ
9Nowoczesność zwana też modernizmemCZESŁAW MIŁOSZ
23Krawat Aleksandra WataCZESŁAW MIŁOSZ
ALEKSANDER FIUT25Wat i Miłosz: egzorcyzmowanie diabła
w historii
CZESŁAW MILOSZ35Sztukmistrz
ANDRZEJ BUSZA
w rozmowie
z ALEKSANDREM FIUTEM
37„Linijki godne rzeźbienia w marmurze”
CZESŁAW MIŁOSZ45Wtajemniczenia
46O świcie • *** (zamieszkać w zdaniu…)CZESŁAW MIŁOSZ
RENATA GORCZYŃSKA47Sekretarz osobista. Berkeley, jesień 1980
63Podróżny świata. Czesław Miłosz na fotografiach Renaty GorczyńskiejRENATA GORCZYŃSKA
CZESŁAW MIŁOSZ79Dobroć
81List do Michała KubiakaCZESŁAW MIŁOSZ
85Ale książkiCZESŁAW MIŁOSZ

GŁOSY I GLOSY – NAJWAŻNIEJSZE KSIĄŻKI I WIERSZE CZESŁAWA MIŁOSZA

87
JACEK BOLEWSKI SJ, KAZIMIERZ BRAKONIECKI, VÁCLAW BURIAN, STEFAN CHWIN, ALEKSANDER FIUT, OLGA GLONDYS, MICHAŁ GŁOWIŃSKI, RENATA GORCZYŃSKA, HENRYK GRYNBERG, JACEK GUTOROW, WOJCIECH GUTOWSKI, JULIA HARTWIG, GRZEGORZ KALINOWSKI, BOGUSŁAW KIERC, KS. JANUSZ A. KOBIERSKI, ANTONI LIBERA, KRZYSZTOF LISOWSKI, PAWEŁ MACKIEWICZ, PIOTR MATYWIECKI, LESZEK ALEKSANDER MOCZULSKI, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ANNA NASIŁOWSKA, MIECZYSŁAW ORSKI, JERZY PLUTOWICZ, JAN POLKOWSKI, MAREK SKWARNICKI, KS. JAN SOCHOŃ, SERGIUSZ STERNA-WACHOWIAK, LESZEK SZARUGA, PIOTR SZEWC, ANDRZEJ SZUBA, JANUSZ SZUBER, MARTA WYKA, JOANNA ZACH, ANDRZEJ ZAWADA
CZESŁAW MIŁOSZ215Metamorfozy
216*** (obróceni twarzami ku Niemu…)
CZESŁAW MIŁOSZ
W TORUNIU I BYDGOSZCZY
217
CZESŁAW MIŁOSZ W „KWARTALNIKU ARTYSTYCZNYM”229
O CZESŁAWIE MIŁOSZU W „KWARTALNIKU ARTYSTYCZNYM”231
CZESŁAW MIŁOSZ235Sanctificetur
236O zbawieniuCZESŁAW MIŁOSZ
VARIA
VÁCLAV BURIAN237Wizyta Miłosza w Ołomuńcu
Z ARCHIWUM KRYSTYNY
I STAFANA CHWINÓW
241
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI245Dedykacje Miłosza
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI251Spiżarnia literacka
257Rozmowy absolutnie wspaniałe
NOTY O AUTORACH263
NOTY O KSIĄŻKACH267
NOWE KSIĄŻKI278

stopka

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.