Bieżący numer

2012   nr 1 (73)

Spis rzeczy

 

KRZYSZTOF MYSZKOWSKI5W niezwykłe
WISŁAWA SZYMBORSKA13Pierwsza miłość
14Bagaż powrotnyWISŁAWA SZYMBORSKA
15Ze wspomnień • Zmiana wizerunkuWISŁAWA SZYMBORSKA
16ABC • Wypadek drogowyWISŁAWA SZYMBORSKA
17Stary profesorWISŁAWA SZYMBORSKA
19Trudne życie z pamięciąWISŁAWA SZYMBORSKA
20Myśli nawiedzające mnie na ruchliwych ulicachWISŁAWA SZYMBORSKA
21OtworniceWISŁAWA SZYMBORSKA
22Na lotnisku • Łańcuchy • Są tacy, którzyWISŁAWA SZYMBORSKA
WISŁAWIE SZYMBORSKIEJ IN MEMORIAM
25
JULIA HARTWIG, KAZIMIERZ BRAKONIECKI, STEFAN CHWIN, ALEKSANDER FIUT, RENATA GORCZYŃSKA, WOJCIECH GUTOWSKI, BOGUSŁAW KIERC, WOJCIECH LIGĘZA, KRZYSZTOF LISOWSKI, JACEK ŁUKASIEWICZ, ANNA NASIŁOWSKA, MAREK SKWARNICKI, LESZEK SZARUGA, PIOTR SZEWC, JANUSZ SZUBER, MARTA WYKA
WISŁAWA SZYMBORSKA
w rozmowie z KRYSTYNĄ
i STEFANEM CHWINAMI
 85„…czy homo sapiens się udał w ogóle?”
89Psalm XXIII w tłumaczeniu Czesława Miłosza
WISŁAWA SZYMBORSKA
i o WISŁAWIE SZYMBORSKIEJ w „KWARTALNIKU ARTYSTYCZNYM”
90
JULIA HARTWIG93Głębiej i dalej • Nie ma
94ILE STRACONYCH DNIJULIA HARTWIG
MICHAŁ GŁOWIŃSKI96Zapomniany poemat Leśmiana
LESZEK SZARUGA102Magia słowa: rytm
PIOTR MATYWIECKI106Czyściec (o baśni Bolesława Leśmiana Jan Tajemnik)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI113Nic i nic (glosy do Dziewczyny Bolesława Leśmiana)
BERTOLT BRECHT121„I tak budowałem zdania”:
*** (A kiedy było po niej…) • Wszystko co nowe jest lepsze niż wszystko co stare
123*** (Jadąc wygodnym samochodem…) •
Pożegnanie
BERTOLT BRECHT
124*** (Wyłącznie z powodu narastającego nieporządku…) •
O samobójstwie uchodźcy W.B.
BERTOLT BRECHT
125Nowe epokiBERTOLT BRECHT
126O postawie krytycznej • Urząd do Spraw LiteraturyBERTOLT BRECHT
1271954, pierwsza połowaBERTOLT BRECHT
PIOTR SOMMER128Tak, czyli jak? (o kilkunastu zdaniach B.B.)
„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY” w 2011 roku137
VARIA
STEFAN CHWIN139Nuda i sacrum
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI144Addenda (24)
MAREK SKWARNICKI150Hejnał mariacki (11)
LESZEK SZARUGA155Jazda (21)
PIOTR SZEWC160Z powodu i bez powodu (26)
RECENZJE
GRZEGORZ KALINOWSKI162Odnalezione utwory Leśmiana
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI166Lekcja Miłosza
ANNA NASIŁOWSKA173Dziennik pisany za dnia
NOTY O AUTORACH177
NOTY O KSIĄŻKACH179
NOWE KSIĄŻKI190
Ministerstwo  Województwo Kujawsko Pomorskie   bydgosz-logo   logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz.

„Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie z Miastem Toruń.

2012   nr 1 (73)

 

KRZYSZTOF MYSZKOWSKI5W niezwykłe
WISŁAWA SZYMBORSKA13Pierwsza miłość
14Bagaż powrotnyWISŁAWA SZYMBORSKA
15Ze wspomnień • Zmiana wizerunkuWISŁAWA SZYMBORSKA
16ABC • Wypadek drogowyWISŁAWA SZYMBORSKA
17Stary profesorWISŁAWA SZYMBORSKA
19Trudne życie z pamięciąWISŁAWA SZYMBORSKA
20Myśli nawiedzające mnie na ruchliwych ulicachWISŁAWA SZYMBORSKA
21OtworniceWISŁAWA SZYMBORSKA
22Na lotnisku • Łańcuchy • Są tacy, którzyWISŁAWA SZYMBORSKA
WISŁAWIE SZYMBORSKIEJ IN MEMORIAM
25
JULIA HARTWIG, KAZIMIERZ BRAKONIECKI, STEFAN CHWIN, ALEKSANDER FIUT, RENATA GORCZYŃSKA, WOJCIECH GUTOWSKI, BOGUSŁAW KIERC, WOJCIECH LIGĘZA, KRZYSZTOF LISOWSKI, JACEK ŁUKASIEWICZ, ANNA NASIŁOWSKA, MAREK SKWARNICKI, LESZEK SZARUGA, PIOTR SZEWC, JANUSZ SZUBER, MARTA WYKA
WISŁAWA SZYMBORSKA
w rozmowie z KRYSTYNĄ
i STEFANEM CHWINAMI
 85„…czy homo sapiens się udał w ogóle?”
89Psalm XXIII w tłumaczeniu Czesława Miłosza
WISŁAWA SZYMBORSKA
i o WISŁAWIE SZYMBORSKIEJ w „KWARTALNIKU ARTYSTYCZNYM”
90
JULIA HARTWIG93Głębiej i dalej • Nie ma
94ILE STRACONYCH DNIJULIA HARTWIG
MICHAŁ GŁOWIŃSKI96Zapomniany poemat Leśmiana
LESZEK SZARUGA102Magia słowa: rytm
PIOTR MATYWIECKI106Czyściec (o baśni Bolesława Leśmiana Jan Tajemnik)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI113Nic i nic (glosy do Dziewczyny Bolesława Leśmiana)
BERTOLT BRECHT121„I tak budowałem zdania”:
*** (A kiedy było po niej…) • Wszystko co nowe jest lepsze niż wszystko co stare
123*** (Jadąc wygodnym samochodem…) •
Pożegnanie
BERTOLT BRECHT
124*** (Wyłącznie z powodu narastającego nieporządku…) •
O samobójstwie uchodźcy W.B.
BERTOLT BRECHT
125Nowe epokiBERTOLT BRECHT
126O postawie krytycznej • Urząd do Spraw LiteraturyBERTOLT BRECHT
1271954, pierwsza połowaBERTOLT BRECHT
PIOTR SOMMER128Tak, czyli jak? (o kilkunastu zdaniach B.B.)
„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY” w 2011 roku137
VARIA
STEFAN CHWIN139Nuda i sacrum
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI144Addenda (24)
MAREK SKWARNICKI150Hejnał mariacki (11)
LESZEK SZARUGA155Jazda (21)
PIOTR SZEWC160Z powodu i bez powodu (26)
RECENZJE
GRZEGORZ KALINOWSKI162Odnalezione utwory Leśmiana
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI166Lekcja Miłosza
ANNA NASIŁOWSKA173Dziennik pisany za dnia
NOTY O AUTORACH177
NOTY O KSIĄŻKACH179
NOWE KSIĄŻKI190
Ministerstwo  Województwo Kujawsko Pomorskie   bydgosz-logo   logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz.

„Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie z Miastem Toruń.