Bieżący numer

2014   nr 3 (83)

Spis rzeczy

TADEUSZ RÓŻEWICZ

7

*** (Czas na mnie…)

8

Dom św. Kazimierza • Wieczór dla NorwidaTADEUSZ RÓŻEWICZ

9

ŚwitaTADEUSZ RÓŻEWICZ

10

nic o tobie nie wiemTADEUSZ RÓŻEWICZ

13

Ucieczka świnek dwóch (z obozu zagłady– rzeźni)TADEUSZ RÓŻEWICZ

14

ten to teżTADEUSZ RÓŻEWICZ

16

dlaczego piszę? • kamień filozoficznyTADEUSZ RÓŻEWICZ

17

na wyspiańską nutęTADEUSZ RÓŻEWICZ

18

list pisany zielonym atramentemTADEUSZ RÓŻEWICZ

21

palec na ustachTADEUSZ RÓŻEWICZ

22

luksusTADEUSZ RÓŻEWICZ

23

taki to mistrzTADEUSZ RÓŻEWICZ

25

cmentarz wierszyTADEUSZ RÓŻEWICZ

26

mowa rozmowa dialog • biedny poeta StachuraTADEUSZ RÓŻEWICZ

28

słowaTADEUSZ RÓŻEWICZ

29

barwy RzymuTADEUSZ RÓŻEWICZ

30

Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznymTADEUSZ RÓŻEWICZ

40

Wrota śmierciTADEUSZ RÓŻEWICZ

41

drobne ogłoszenia i wróżbyTADEUSZ RÓŻEWICZ

42

biedni ludzie (z cyklu depresje)TADEUSZ RÓŻEWICZ

44

ElegiaTADEUSZ RÓŻEWICZ

45

ŁódźTADEUSZ RÓŻEWICZ

46

dwie siekierkiTADEUSZ RÓŻEWICZ

47

To się złożyło (1885–1977)TADEUSZ RÓŻEWICZ

49

pokusyTADEUSZ RÓŻEWICZ

53

Odaliska Ingres’aTADEUSZ RÓŻEWICZ

54

ZwiastowanieTADEUSZ RÓŻEWICZ

59

nie wypowiedziane • W środku życiaTADEUSZ RÓŻEWICZ

62

Oktostychy – *** (Zbyt wysoki Twój tron, o Boże!…) • *** (Księżyc jest jak wycinanka…)TADEUSZ RÓŻEWICZ
 63Stara panna • Może • ZakonnicaTADEUSZ RÓŻEWICZ

64

Dyskusja – A, zapomniałem… • Wszystko jest poezjąTADEUSZ RÓŻEWICZ

66

jubileuszTADEUSZ RÓŻEWICZ

67

*** (Witkacy uważał dotyk za…)TADEUSZ RÓŻEWICZ

68

w młodościTADEUSZ RÓŻEWICZ

69

Mozaika bułgarska z roku 1978TADEUSZ RÓŻEWICZ

75

Jeszcze próba • Nie karać, ale wychowywaćTADEUSZ RÓŻEWICZ

76

Poeci, pasztet i katedra
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI

79

Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem (fragmenty)KRZYSZTOF MYSZKOWSKI
TADEUSZ RÓŻEWICZ

92

O uśmiechach ludzi starych – dwie fotografie

93

ZnaleziskoTADEUSZ RÓŻEWICZ

                                                TADEUSZ RÓŻEWICZ – IN MEMORIAM:

95
JULIA HARTWIG, STEFAN CHWIN, ALEKSANDER FIUT, RENATA GORCZYŃSKA, BOGUSŁAW KIERC, PIOTR MATYWIECKI, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, LESZEK SZARUGA

123

Tadeusz Różewicz w „Kwartalniku Artystycznym”

124

O Tadeuszu Różewiczu w „Kwartalniku Artystycznym”
JULIA HARTWIG

127

Po dniach czterdziestu…

128

*** (Jak długo może…)JULIA HARTWIG
JERZY SIWIEC

129

Wyznawca
KAZIMIERZ BRAKONIECKI

139

Do kukułki na granicy polsko-rosyjskiej

140

Do cmentarza żydowskiego w SzczytnieKAZIMIERZ BRAKONIECKI
STANISŁAW DŁUSKI

141

*** (W zadymce snów słów głogi…)Eden i pokrzywy

142

Morwy i popiołySTANISŁAW DŁUSKI
                                                           MOI MISTRZOWIE
143
KRZYSZTOF LISOWSKI, KRYSTYNA RODOWSKA, EWA SONNENBERG
                                                         PO CO LITERATURA?
156
JACEK BOCHEŃSKI, STANISŁAW DŁUSKI, KAZIMIERZ NOWOSIELSKI
KAZIMIERZ NOWOSIELSKI

161

Słuchaj

162

„Indiff erence to events” (Newman)KAZIMIERZ NOWOSIELSKI
KRZYSZTOF LISOWSKI

163

Majowy powrót do haiku

165

Dionizos (dociekania)KRZYSZTOF LISOWSKI
JANUSZ SZUBER w rozmowie
z KRZYSZTOFEM LISOWSKIM

170

„Jestem, jak powiada Borges, Grekiem
na wygnaniu”
JANUSZ SZUBER
ANNA NASIŁOWSKA

177

Kot • Jaszczurka
EWA SONNENBERG

179

azra. pl • Refren

180

Wiersze odnalezione na ścieżce słońcaEWA SONNENBERG
VARIA
STEFAN CHWIN

186

Prawo do życia bezbolesnego
MICHAŁ GŁOWIŃSKI

191

Małe szkice
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI

193

Addenda (34)
LESZEK SZARUGA

199

Jazda (31)
PIOTR SZEWC

203

Z powodu i bez powodu (36)
RECENZJE
BOGUSŁAW KIERC

207

Elizjum
LESZEK SZARUGA

210

Czytanie Błysków Julii Hartwig
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI

213

Ogród rzeczywistości
NOTY O AUTORACH

217

NOTY O KSIĄŻKACH

219

NOWE KSIĄŻKI

240

 

logo_kuj-pom logo_mkidnlogo-byd2

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
„Kwartalnik Artystyczny” współfinansowany jest przez Urząd Miasta Bydgoszcz.

2014   nr 3 (83)

TADEUSZ RÓŻEWICZ

7

*** (Czas na mnie…)

8

Dom św. Kazimierza • Wieczór dla NorwidaTADEUSZ RÓŻEWICZ

9

ŚwitaTADEUSZ RÓŻEWICZ

10

nic o tobie nie wiemTADEUSZ RÓŻEWICZ

13

Ucieczka świnek dwóch (z obozu zagłady– rzeźni)TADEUSZ RÓŻEWICZ

14

ten to teżTADEUSZ RÓŻEWICZ

16

dlaczego piszę? • kamień filozoficznyTADEUSZ RÓŻEWICZ

17

na wyspiańską nutęTADEUSZ RÓŻEWICZ

18

list pisany zielonym atramentemTADEUSZ RÓŻEWICZ

21

palec na ustachTADEUSZ RÓŻEWICZ

22

luksusTADEUSZ RÓŻEWICZ

23

taki to mistrzTADEUSZ RÓŻEWICZ

25

cmentarz wierszyTADEUSZ RÓŻEWICZ

26

mowa rozmowa dialog • biedny poeta StachuraTADEUSZ RÓŻEWICZ

28

słowaTADEUSZ RÓŻEWICZ

29

barwy RzymuTADEUSZ RÓŻEWICZ

30

Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznymTADEUSZ RÓŻEWICZ

40

Wrota śmierciTADEUSZ RÓŻEWICZ

41

drobne ogłoszenia i wróżbyTADEUSZ RÓŻEWICZ

42

biedni ludzie (z cyklu depresje)TADEUSZ RÓŻEWICZ

44

ElegiaTADEUSZ RÓŻEWICZ

45

ŁódźTADEUSZ RÓŻEWICZ

46

dwie siekierkiTADEUSZ RÓŻEWICZ

47

To się złożyło (1885–1977)TADEUSZ RÓŻEWICZ

49

pokusyTADEUSZ RÓŻEWICZ

53

Odaliska Ingres’aTADEUSZ RÓŻEWICZ

54

ZwiastowanieTADEUSZ RÓŻEWICZ

59

nie wypowiedziane • W środku życiaTADEUSZ RÓŻEWICZ

62

Oktostychy – *** (Zbyt wysoki Twój tron, o Boże!…) • *** (Księżyc jest jak wycinanka…)TADEUSZ RÓŻEWICZ
 63Stara panna • Może • ZakonnicaTADEUSZ RÓŻEWICZ

64

Dyskusja – A, zapomniałem… • Wszystko jest poezjąTADEUSZ RÓŻEWICZ

66

jubileuszTADEUSZ RÓŻEWICZ

67

*** (Witkacy uważał dotyk za…)TADEUSZ RÓŻEWICZ

68

w młodościTADEUSZ RÓŻEWICZ

69

Mozaika bułgarska z roku 1978TADEUSZ RÓŻEWICZ

75

Jeszcze próba • Nie karać, ale wychowywaćTADEUSZ RÓŻEWICZ

76

Poeci, pasztet i katedra
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI

79

Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem (fragmenty)KRZYSZTOF MYSZKOWSKI
TADEUSZ RÓŻEWICZ

92

O uśmiechach ludzi starych – dwie fotografie

93

ZnaleziskoTADEUSZ RÓŻEWICZ

                                                TADEUSZ RÓŻEWICZ – IN MEMORIAM:

95
JULIA HARTWIG, STEFAN CHWIN, ALEKSANDER FIUT, RENATA GORCZYŃSKA, BOGUSŁAW KIERC, PIOTR MATYWIECKI, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, LESZEK SZARUGA

123

Tadeusz Różewicz w „Kwartalniku Artystycznym”

124

O Tadeuszu Różewiczu w „Kwartalniku Artystycznym”
JULIA HARTWIG

127

Po dniach czterdziestu…

128

*** (Jak długo może…)JULIA HARTWIG
JERZY SIWIEC

129

Wyznawca
KAZIMIERZ BRAKONIECKI

139

Do kukułki na granicy polsko-rosyjskiej

140

Do cmentarza żydowskiego w SzczytnieKAZIMIERZ BRAKONIECKI
STANISŁAW DŁUSKI

141

*** (W zadymce snów słów głogi…)Eden i pokrzywy

142

Morwy i popiołySTANISŁAW DŁUSKI
                                                           MOI MISTRZOWIE
143
KRZYSZTOF LISOWSKI, KRYSTYNA RODOWSKA, EWA SONNENBERG
                                                         PO CO LITERATURA?
156
JACEK BOCHEŃSKI, STANISŁAW DŁUSKI, KAZIMIERZ NOWOSIELSKI
KAZIMIERZ NOWOSIELSKI

161

Słuchaj

162

„Indiff erence to events” (Newman)KAZIMIERZ NOWOSIELSKI
KRZYSZTOF LISOWSKI

163

Majowy powrót do haiku

165

Dionizos (dociekania)KRZYSZTOF LISOWSKI
JANUSZ SZUBER w rozmowie
z KRZYSZTOFEM LISOWSKIM

170

„Jestem, jak powiada Borges, Grekiem
na wygnaniu”
JANUSZ SZUBER
ANNA NASIŁOWSKA

177

Kot • Jaszczurka
EWA SONNENBERG

179

azra. pl • Refren

180

Wiersze odnalezione na ścieżce słońcaEWA SONNENBERG
VARIA
STEFAN CHWIN

186

Prawo do życia bezbolesnego
MICHAŁ GŁOWIŃSKI

191

Małe szkice
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI

193

Addenda (34)
LESZEK SZARUGA

199

Jazda (31)
PIOTR SZEWC

203

Z powodu i bez powodu (36)
RECENZJE
BOGUSŁAW KIERC

207

Elizjum
LESZEK SZARUGA

210

Czytanie Błysków Julii Hartwig
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI

213

Ogród rzeczywistości
NOTY O AUTORACH

217

NOTY O KSIĄŻKACH

219

NOWE KSIĄŻKI

240

 

logo_kuj-pom logo_mkidnlogo-byd2

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
„Kwartalnik Artystyczny” współfinansowany jest przez Urząd Miasta Bydgoszcz.