Bieżący numer

2015   nr 4 (88)

Spis rzeczy

EMILY DICKINSON4Wiersze
ZBIGNIEW HERBERT13Ryszard albo logika młodości
STEFAN CHWIN17Ars moriendi  (fragment powieści)
JULIA HARTWIG31*** (Jak zapisać ten czas...)
32*** (Jaka niewinna twoja zieleń...)JULIA HARTWIG
ANTONI LIBERA35Kosmos w Dolinie Pysznej (początek
większej całości)ANTONI LIBERA
KRYSTYNA RODOWSKA63Bielmo
64Przeciw mitowiKRYSTYNA RODOWSKA
JANUSZ STYCZEŃ65Pogoń
67Sam z welonemJANUSZ STYCZEŃ
MAREK KĘDZIERSKI69Warszawa – Chiny (2)
JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI101rodzinna fotografia
102w metrzeJAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI
MIROSŁAW DZIEŃ103Cały • *** (Płynęliśmy statkiem wzdłuż
laguny...)MIROSŁAW DZIEŃ
 104Z Jehudy AmichajaMIROSŁAW DZIEŃ
JAN POLKOWSKI107Maria i Józef
TOMASZ HRYNACZ125Bielmo • Oddzieleni miastami, piętrami,TOMASZ HRYNACZ
snami
126Po imieniu • O czym tu?TOMASZ HRYNACZ
MARCIN SAS127Doprowadzić do nieporządku • Wolna
rozmowa o związanym językuMARCIN SAS
128Kaptur na głowie • Czerwiec ścina sięMARCIN SAS
z ciałemMARCIN SAS
129Czarne noce z białą bronią zawieszonąMARCIN SAS
w tleMARCIN SAS
MAREK KĘDZIERSKI
w rozmowie
z KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM
131Pułapka Becketta (4)
PAWEŁ TAŃSKI165pięć tygodni
166widzę tylko strzępki ciepła • czuję, żePAWEŁ TAŃSKI
otwiera się wieżowiec jak teczka
z rysunkami
PAWEŁ TAŃSKI
MARCIN JURZYSTA167folia nie jest tym czym się wydaje •
mężczyzna, który właśnie sprzedał światMARCIN JURZYSTA
168Mocne postanowienie poprawyMARCIN JURZYSTA
RENATA GORCZYŃSKA169Powrót cierpliwego piechura
VYTAUTAS KARALIUS175Aforyzmy
TATIANA MICHAJŁOWSKAJA177Splot słoneczny
VARIA
STEFAN CHWIN179Dziennik 2015 (2)
MICHAŁ GŁOWIŃSKI189Małe szkice
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI192Addenda (39)
LESZEK SZARUGA197Nowa Polska (4)
PIOTR SZEWC203Z powodu i bez powodu (40)
ARTUR SZLOSAREK205Fragmenty (4)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI213Norwid, promienie
TOMASZ MIZERKIEWICZ216Różewicz odchodzi
LESZEK SZARUGA220Kornhauser zdekonstruowany
NOTY O KSIĄŻKACH224
NOTY O AUTORACH244
NOWE KSIĄŻKI256

Ministerstwo  Województwo Kujawsko Pomorskie   bydgosz-logo   logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia

2015   nr 4 (88)

EMILY DICKINSON4Wiersze
ZBIGNIEW HERBERT13Ryszard albo logika młodości
STEFAN CHWIN17Ars moriendi  (fragment powieści)
JULIA HARTWIG31*** (Jak zapisać ten czas...)
32*** (Jaka niewinna twoja zieleń...)JULIA HARTWIG
ANTONI LIBERA35Kosmos w Dolinie Pysznej (początek
większej całości)ANTONI LIBERA
KRYSTYNA RODOWSKA63Bielmo
64Przeciw mitowiKRYSTYNA RODOWSKA
JANUSZ STYCZEŃ65Pogoń
67Sam z welonemJANUSZ STYCZEŃ
MAREK KĘDZIERSKI69Warszawa – Chiny (2)
JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI101rodzinna fotografia
102w metrzeJAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI
MIROSŁAW DZIEŃ103Cały • *** (Płynęliśmy statkiem wzdłuż
laguny...)MIROSŁAW DZIEŃ
 104Z Jehudy AmichajaMIROSŁAW DZIEŃ
JAN POLKOWSKI107Maria i Józef
TOMASZ HRYNACZ125Bielmo • Oddzieleni miastami, piętrami,TOMASZ HRYNACZ
snami
126Po imieniu • O czym tu?TOMASZ HRYNACZ
MARCIN SAS127Doprowadzić do nieporządku • Wolna
rozmowa o związanym językuMARCIN SAS
128Kaptur na głowie • Czerwiec ścina sięMARCIN SAS
z ciałemMARCIN SAS
129Czarne noce z białą bronią zawieszonąMARCIN SAS
w tleMARCIN SAS
MAREK KĘDZIERSKI
w rozmowie
z KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM
131Pułapka Becketta (4)
PAWEŁ TAŃSKI165pięć tygodni
166widzę tylko strzępki ciepła • czuję, żePAWEŁ TAŃSKI
otwiera się wieżowiec jak teczka
z rysunkami
PAWEŁ TAŃSKI
MARCIN JURZYSTA167folia nie jest tym czym się wydaje •
mężczyzna, który właśnie sprzedał światMARCIN JURZYSTA
168Mocne postanowienie poprawyMARCIN JURZYSTA
RENATA GORCZYŃSKA169Powrót cierpliwego piechura
VYTAUTAS KARALIUS175Aforyzmy
TATIANA MICHAJŁOWSKAJA177Splot słoneczny
VARIA
STEFAN CHWIN179Dziennik 2015 (2)
MICHAŁ GŁOWIŃSKI189Małe szkice
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI192Addenda (39)
LESZEK SZARUGA197Nowa Polska (4)
PIOTR SZEWC203Z powodu i bez powodu (40)
ARTUR SZLOSAREK205Fragmenty (4)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI213Norwid, promienie
TOMASZ MIZERKIEWICZ216Różewicz odchodzi
LESZEK SZARUGA220Kornhauser zdekonstruowany
NOTY O KSIĄŻKACH224
NOTY O AUTORACH244
NOWE KSIĄŻKI256

Ministerstwo  Województwo Kujawsko Pomorskie   bydgosz-logo   logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia