Bieżący numer

2020   nr 2 (106)

Spis rzeczy

 

ANTONI LIBERA3Od jednoaktówki Hauptmanna
do opery Pendereckiego
GERHART HAUPTMANN9Czarna maska (Die Schwarze Maske)
przełożył Antonii Libera
CZESŁAW MIŁOSZ35Kwestie narodowości i patriotyzmu
40„Skorzystam z przywileju poety…”CZESŁAW MIŁOSZ
przełożyła Magdalena HeydelCZESŁAW MIŁOSZ
45„Rozmyślam o strefie pośredniej…”CZESŁAW MIŁOSZ
ALEKSANDER FIUT46„Pisane było”?
CZESŁAW MIŁOSZ59Listy do Krystyny i Stefana Chwinów
KRYSTYNA CHWIN-LARS63Noty
STEFAN CHWIN67Wiara, nadzieja i Miłosz
ALEKSANDER FIUT73Moje spotkania z Czesławem Miłoszem
(1979 – lata 90.)
SUSANA SZWARC89Na straży
90Bezsennie krążę po domuSUSANA SZWARC
92Bez kwiatów wiśniSUSANA SZWARC
93Psalm • PasażerowieSUSANA SZWARC
KRYSTYNA RODOWSKA94Nota
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI95Domek z kart
MAREK KĘDZIERSKI97Epoka jest niezwykła, dziwne czasy nastały
MIROSŁAW DZIEŃ100W TV • Ściana Płaczu, sobota
101Operacja • *** (Ze śmierci wstał Pan i idzie…)MIROSŁAW DZIEŃ
KAZIMIERZ BRAKONIECKI102Spotkanie Celana z Heideggerem 25 VII 1966
103WierzyńskiKAZIMIERZ BRAKONIECKI
PIOTR SZEWC104Piwonie narcyzy • Tablica • Strzała
105TR • Mazowiecka 11PIOTR SZEWC
106Skarb • Pieśń skowronkaPIOTR SZEWC
VARIA
STEFAN CHWIN107Dziennik 2020 (2)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI116Fragmenty murów obronnych (3)
LESZEK SZARUGA122Dobrze o złu (3)
PIOTR SZEWC128Z powodu i bez powodu (58)
ARTUR SZLOSAREK130Notatki do zapomnianych podróży (3)
RECENZJE
MACIEJ WRÓBLEWSKI137Podróże od zmierzchu do zmierzchu
i od snu do snu
PIOTR SOBOLCZYK141Alfa, ale nie macho, Romeo, choć
nienormatywny, Alfa bez ketmanu
KRYSTYNA RODOWSKA148Joanna pisze – z potrzeby pisania,
Wisława milczy – z potrzeby milczenia
                                                                                       NOTY O KSIĄŻKACH
MARTA TOMCZOK153Wszystkie imiona chłodu
KONRAD ZYCH156Elegia dla świata
TOMASZ MIZERKIEWICZ159Nikt w dwóch osobach
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI163Laterna magica
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI168Meandry
LESZEK SZARUGA176Ból istnienia
PAWEŁ TAŃSKI179Teraz oto mnie nie ma. Edward Stachura
w trzydziestu dziewięciu czarnych
skrzynkach pamięci
NOTY O AUTORACH185
NOWE KSIĄŻKI188

Ministerstwo Województwo Kujawsko Pomorskie  bydgosz-logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz.

2020   nr 2 (106)

 

ANTONI LIBERA3Od jednoaktówki Hauptmanna
do opery Pendereckiego
GERHART HAUPTMANN9Czarna maska (Die Schwarze Maske)
przełożył Antonii Libera
CZESŁAW MIŁOSZ35Kwestie narodowości i patriotyzmu
40„Skorzystam z przywileju poety…”CZESŁAW MIŁOSZ
przełożyła Magdalena HeydelCZESŁAW MIŁOSZ
45„Rozmyślam o strefie pośredniej…”CZESŁAW MIŁOSZ
ALEKSANDER FIUT46„Pisane było”?
CZESŁAW MIŁOSZ59Listy do Krystyny i Stefana Chwinów
KRYSTYNA CHWIN-LARS63Noty
STEFAN CHWIN67Wiara, nadzieja i Miłosz
ALEKSANDER FIUT73Moje spotkania z Czesławem Miłoszem
(1979 – lata 90.)
SUSANA SZWARC89Na straży
90Bezsennie krążę po domuSUSANA SZWARC
92Bez kwiatów wiśniSUSANA SZWARC
93Psalm • PasażerowieSUSANA SZWARC
KRYSTYNA RODOWSKA94Nota
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI95Domek z kart
MAREK KĘDZIERSKI97Epoka jest niezwykła, dziwne czasy nastały
MIROSŁAW DZIEŃ100W TV • Ściana Płaczu, sobota
101Operacja • *** (Ze śmierci wstał Pan i idzie…)MIROSŁAW DZIEŃ
KAZIMIERZ BRAKONIECKI102Spotkanie Celana z Heideggerem 25 VII 1966
103WierzyńskiKAZIMIERZ BRAKONIECKI
PIOTR SZEWC104Piwonie narcyzy • Tablica • Strzała
105TR • Mazowiecka 11PIOTR SZEWC
106Skarb • Pieśń skowronkaPIOTR SZEWC
VARIA
STEFAN CHWIN107Dziennik 2020 (2)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI116Fragmenty murów obronnych (3)
LESZEK SZARUGA122Dobrze o złu (3)
PIOTR SZEWC128Z powodu i bez powodu (58)
ARTUR SZLOSAREK130Notatki do zapomnianych podróży (3)
RECENZJE
MACIEJ WRÓBLEWSKI137Podróże od zmierzchu do zmierzchu
i od snu do snu
PIOTR SOBOLCZYK141Alfa, ale nie macho, Romeo, choć
nienormatywny, Alfa bez ketmanu
KRYSTYNA RODOWSKA148Joanna pisze – z potrzeby pisania,
Wisława milczy – z potrzeby milczenia
                                                                                       NOTY O KSIĄŻKACH
MARTA TOMCZOK153Wszystkie imiona chłodu
KONRAD ZYCH156Elegia dla świata
TOMASZ MIZERKIEWICZ159Nikt w dwóch osobach
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI163Laterna magica
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI168Meandry
LESZEK SZARUGA176Ból istnienia
PAWEŁ TAŃSKI179Teraz oto mnie nie ma. Edward Stachura
w trzydziestu dziewięciu czarnych
skrzynkach pamięci
NOTY O AUTORACH185
NOWE KSIĄŻKI188

Ministerstwo Województwo Kujawsko Pomorskie  bydgosz-logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz.