Bieżący numer

2024   nr 1 (121)

Spis rzeczy

SAMUEL BECKETT5Nienazywalne,
fragment w przekładzieSAMUEL BECKETT
Marka KędzierskiegoSAMUEL BECKETT
PIOTR MATYWIECKI17Ornament
18*** (Przejąłem się sobą…) • Rude trawyPIOTR MATYWIECKI
przy torachPIOTR MATYWIECKI
19*** (W każdym miejscu…) • EurydykaPIOTR MATYWIECKI
PIOTR MATYWIECKI20SpotkaniaPIOTR MATYWIECKI
                                                                      10. ROCZNICA ŚMIERCI TADEUSZA RÓŻEWICZA
TADEUSZ RÓŻEWICZ30*** (Czas na mnie…)
                                                                                     GŁOSY I GLOSY
KAZIMIERZ BRAKONIECKI31Słowo o Tadeuszu Różewiczu
ALEKSANDER FIUT32Różewicz – glosy
BOGUSŁAW KIERC34Trzecie drzwi
PIOTR MATYWIECKI40***
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI40Ocalony
ANNA NASIŁOWSKA45***
KRYSTYNA RODOWSKA46Poeta (bez) tajemnic
KRZYSZTOF SIWCZYK48Stracona dekada
LESZEK SZARUGA50„Szczęśliwy naród, który ma poetę”
PIOTR SZEWC54Słowo o Różewiczu
TADEUSZ RÓŻEWICZ56dlaczego piszę?
ARTUR SZLOSAREK58Magiel (właściwa wersja wydarzeń)
64Czytając Kawafisa
JERZY ANDRZEJEWSKI65Dziennik czechosłowacki
fragment w opracowaniuJERZY ANDRZEJEWSKI
i z komentarzem Piotra SobolczykaJERZY ANDRZEJEWSKI
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI79Materia Miazgi
KRZYSZTOF SIWCZYK94Czwarta
95Posadzki • KompostKRZYSZTOF SIWCZYK
96Bastion • PrzeddzieńKRZYSZTOF SIWCZYK
97Syreny • Do upadłegoKRZYSZTOF SIWCZYK
ze STEFANEM CHWINEM98Zachwyt i żal
rozmawia
MACIEJ WRÓBLEWSKI
MIROSŁAW DZIEŃ118Muchy
MICHAŁ CZORYCKI122Zola w Lourdes
123TydzieńMICHAŁ CZORYCKI
124Pięćdziesiątnica • Obłoki nad SpargiMICHAŁ CZORYCKI
                                                                                              VARIA
KAZIMIERZ BRAKONIECKI127Widnoksiąg (14)
STEFAN CHWIN133Dziennik 2024
MAREK KĘDZIERSKI143Marginalia (5)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI151Komora (9)
LESZEK SZARUGA160Świat, w którym żyłem (12)
PIOTR SZEWC170Z powodu i bez powodu (72)
ARTUR SZLOSAREK173Notatki do zapomnianych podróży (18)
                                                                  RECENZJE I NOTY O KSIĄŻKACH
ROBERT PAPIESKI183Poezja dotyku
ADRIANA SZYMAŃSKA185Nieustępliwość serc
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI188Dwie krzyżujące się linie
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI193„…pisarz? sztukmistrz? lub myśliciel?…”
ANDRZEJ ZAWADA196Porozumienie
ALEKSANDER FIUT200Szyfrogramy Wisławy Szymborskiej
ARTUR SZLOSAREK207Mrożek w półpancerzu
NOTY O AUTORACH214
BIBLIOTEKA216
„KWARTALNIKA ARTYSTYCZNEGO”
NOWE KSIĄŻKI220

 

2024   nr 1 (121)

SAMUEL BECKETT5Nienazywalne,
fragment w przekładzieSAMUEL BECKETT
Marka KędzierskiegoSAMUEL BECKETT
PIOTR MATYWIECKI17Ornament
18*** (Przejąłem się sobą…) • Rude trawyPIOTR MATYWIECKI
przy torachPIOTR MATYWIECKI
19*** (W każdym miejscu…) • EurydykaPIOTR MATYWIECKI
PIOTR MATYWIECKI20SpotkaniaPIOTR MATYWIECKI
                                                                      10. ROCZNICA ŚMIERCI TADEUSZA RÓŻEWICZA
TADEUSZ RÓŻEWICZ30*** (Czas na mnie…)
                                                                                     GŁOSY I GLOSY
KAZIMIERZ BRAKONIECKI31Słowo o Tadeuszu Różewiczu
ALEKSANDER FIUT32Różewicz – glosy
BOGUSŁAW KIERC34Trzecie drzwi
PIOTR MATYWIECKI40***
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI40Ocalony
ANNA NASIŁOWSKA45***
KRYSTYNA RODOWSKA46Poeta (bez) tajemnic
KRZYSZTOF SIWCZYK48Stracona dekada
LESZEK SZARUGA50„Szczęśliwy naród, który ma poetę”
PIOTR SZEWC54Słowo o Różewiczu
TADEUSZ RÓŻEWICZ56dlaczego piszę?
ARTUR SZLOSAREK58Magiel (właściwa wersja wydarzeń)
64Czytając Kawafisa
JERZY ANDRZEJEWSKI65Dziennik czechosłowacki
fragment w opracowaniuJERZY ANDRZEJEWSKI
i z komentarzem Piotra SobolczykaJERZY ANDRZEJEWSKI
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI79Materia Miazgi
KRZYSZTOF SIWCZYK94Czwarta
95Posadzki • KompostKRZYSZTOF SIWCZYK
96Bastion • PrzeddzieńKRZYSZTOF SIWCZYK
97Syreny • Do upadłegoKRZYSZTOF SIWCZYK
ze STEFANEM CHWINEM98Zachwyt i żal
rozmawia
MACIEJ WRÓBLEWSKI
MIROSŁAW DZIEŃ118Muchy
MICHAŁ CZORYCKI122Zola w Lourdes
123TydzieńMICHAŁ CZORYCKI
124Pięćdziesiątnica • Obłoki nad SpargiMICHAŁ CZORYCKI
                                                                                              VARIA
KAZIMIERZ BRAKONIECKI127Widnoksiąg (14)
STEFAN CHWIN133Dziennik 2024
MAREK KĘDZIERSKI143Marginalia (5)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI151Komora (9)
LESZEK SZARUGA160Świat, w którym żyłem (12)
PIOTR SZEWC170Z powodu i bez powodu (72)
ARTUR SZLOSAREK173Notatki do zapomnianych podróży (18)
                                                                  RECENZJE I NOTY O KSIĄŻKACH
ROBERT PAPIESKI183Poezja dotyku
ADRIANA SZYMAŃSKA185Nieustępliwość serc
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI188Dwie krzyżujące się linie
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI193„…pisarz? sztukmistrz? lub myśliciel?…”
ANDRZEJ ZAWADA196Porozumienie
ALEKSANDER FIUT200Szyfrogramy Wisławy Szymborskiej
ARTUR SZLOSAREK207Mrożek w półpancerzu
NOTY O AUTORACH214
BIBLIOTEKA216
„KWARTALNIKA ARTYSTYCZNEGO”
NOWE KSIĄŻKI220