Bieżący numer

  nr

Spis rzeczy

Janina Kościałkowska, absolwentka Państwowego Instytutu Sztuk Pięknych we Lwowie, od 1941 na emigracji. Autorka opowiadań, dramatów i powieści (m.in.: Łódź bukowa), laureatka Nagrody „Wiadomości”. Powieść Bih me! jest obrazem świadomości powojennych emigrantów, patrzących na Polskę z perspektywy zarówno wieloletnich doświadczeń bytowania na obczyźnie, jak i przemian politycznych po 1989, które zakończyły dziejową misję Drugiej Emigracji.
Kościałkowska − pisał Jan Kott − posługuje się „językiem czystym i wielostrunnym, zanurzonym czasami w staropolszczyznę, ale jednocześnie niezmiennie świeżym”. I dodawał: „Jest znakomitą pisarką”.