Bieżący numer

2008   nr 2 (58) - Dodatek Zbigniew Herbert

Spis rzeczy

ZBIGNIEW HERBERT3Strefa liryczna
4Pan Cogito. Ars longaZBIGNIEW HERBERT
6Pan Cogito a Małe Zwierzątko –ZBIGNIEW HERBERT
7TelefonZBIGNIEW HERBERT
9BrewiarzZBIGNIEW HERBERT
                    GŁOSY I GLOSY W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI ZBIGNIEWA HERBERTA
11
STEFAN CHWIN, MIROSŁAW DZIEŃ, HENRYK GRYNBERG, JULIA HARTWIG, MARIA KALOTA-SZYMAŃSKA, BOGUSŁAW KIERC, WOJCIECH LIGĘZA, KRZYSZTOF LISOWSKI, JACEK ŁUKASIEWICZ, PAWEŁ MACKIEWICZ, PIOTR MATYWIECKI, PIOTR MICHAŁOWSKI, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ANNA NASIŁOWSKA, KAZIMIERZ NOWOSIELSKI, MAREK SKWARNICKI, LESZEK SZARUGA, PIOTR SZEWC, JANUSZ SZUBER
RYSZARD KRYNICKI71Zbigniew Herbert w Rotterdamie.
Fotografie
ZBIGNIEW HERBERT79Listy do Julii Hartwig i Artura
Międzyrzeckiego
ANTONI LIBERA87Trzy wiersze trzech mistrzów Herberta…
89KONSTANDINOS KAWAFIS
Itaka
90THOMAS STEARNS ELIOT
Podróż trzech Króli
92WILLIAM BUTLER YEATS
Drugie przyjście
93…i trzy wiersze BeckettaANTONI LIBERA
94SAMUEL BECKETT
ni tego, ni tego
95SAMUEL BECKETT
downs
96SAMUEL BECKETT
no właśnie co
100Z papierów po moim ojcuANTONI LIBERA
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI101Herbert w „Kwartalniku Artystycznym”
ALEKSANDER FIUT
w rozmowie
z MATEUSZEM ANTONIUKIEM
i TOMASZEM CIEŚLAK-SOKOŁOWSKIM
105„Nie napisane wiersze”
JOANNA ZACH123Norwid i Herbert: świadkowie kultur
i cywilizacji

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Herbert”

2008   nr 2 (58) - Dodatek Zbigniew Herbert

ZBIGNIEW HERBERT3Strefa liryczna
4Pan Cogito. Ars longaZBIGNIEW HERBERT
6Pan Cogito a Małe Zwierzątko –ZBIGNIEW HERBERT
7TelefonZBIGNIEW HERBERT
9BrewiarzZBIGNIEW HERBERT
                    GŁOSY I GLOSY W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI ZBIGNIEWA HERBERTA
11
STEFAN CHWIN, MIROSŁAW DZIEŃ, HENRYK GRYNBERG, JULIA HARTWIG, MARIA KALOTA-SZYMAŃSKA, BOGUSŁAW KIERC, WOJCIECH LIGĘZA, KRZYSZTOF LISOWSKI, JACEK ŁUKASIEWICZ, PAWEŁ MACKIEWICZ, PIOTR MATYWIECKI, PIOTR MICHAŁOWSKI, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ANNA NASIŁOWSKA, KAZIMIERZ NOWOSIELSKI, MAREK SKWARNICKI, LESZEK SZARUGA, PIOTR SZEWC, JANUSZ SZUBER
RYSZARD KRYNICKI71Zbigniew Herbert w Rotterdamie.
Fotografie
ZBIGNIEW HERBERT79Listy do Julii Hartwig i Artura
Międzyrzeckiego
ANTONI LIBERA87Trzy wiersze trzech mistrzów Herberta…
89KONSTANDINOS KAWAFIS
Itaka
90THOMAS STEARNS ELIOT
Podróż trzech Króli
92WILLIAM BUTLER YEATS
Drugie przyjście
93…i trzy wiersze BeckettaANTONI LIBERA
94SAMUEL BECKETT
ni tego, ni tego
95SAMUEL BECKETT
downs
96SAMUEL BECKETT
no właśnie co
100Z papierów po moim ojcuANTONI LIBERA
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI101Herbert w „Kwartalniku Artystycznym”
ALEKSANDER FIUT
w rozmowie
z MATEUSZEM ANTONIUKIEM
i TOMASZEM CIEŚLAK-SOKOŁOWSKIM
105„Nie napisane wiersze”
JOANNA ZACH123Norwid i Herbert: świadkowie kultur
i cywilizacji

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Herbert”