Bieżący numer

2019   nr

Spis rzeczy

W skład Punktu wyjścia Krzysztofa Myszkowskiego wchodzą szkice publikowane w redagowanym przez Autora niezwykle zasłużonym dla polskiej literatury czasopiśmie „Kwartalnik Artystyczny”. Ten periodyk swoją wyrazistą linię duchową zawdzięcza między innymi szkicom Krzysztofa Myszkowskiego. Poświęcone są one najważniejszym twórcom polskiej i światowej literatury – Gogolowi, Tołstojowi, Czechowowi, Flaubertowi, Melville’owi, Baudelaire’owi, Norwidowi, Apollinaire’owi, Kafce, Korczakowi, Benjaminowi, Adorno, Wittgensteinowi, Bernhardowi, Witkacemu, Gombrowiczowi, Miłoszowi, Różewiczowi, Szymborskiej.
Znakomity, wyrafinowany, a zarazem swobodny styl Krzysztofa Myszkowskiego, wybitnego prozaika, a nade wszystko jego oryginalne myślicielswo czynią z tych szkiców piękne i żywe świadectwo dzisiejszego pojmowania literackiej klasyki. Piotr Matywiecki

 

 

Województwo Kujawsko Pomorskie Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2019   nr