Bieżący numer

2018   nr

Spis rzeczy

Krzysztof Myszkowski jest nie tylko znanym powieściopisarzem, wysoko cenionym przez wielkiego krytyka, zmarłego przed kilku laty Jana Błońskiego, jest nie tylko redaktorem naczelnym świetnego czasopisma „Kwartalnik Artystyczny”, jednego z najlepszych i najambitniejszych wśród pism literackich wydawanych obecnie, ale także jest świetnym eseistą i krytykiem literackim.
Eseje Krzysztofa Myszkowskiego dotyczą przede wszystkim, a w istocie niemal wyłącznie, literatury. Pisze on je jako znawca i miłośnik. Do pisarzy, którymi zajmuje się od lat z dużą intensywnością należą nasi nobliści: Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, a spoza tego kręgu – Zbigniew Herbert. W tym gronie pisarzy trzeba też uwzględnić jednego klasyka spoza literatury polskiej – Becketta, To jest – by tak powiedzieć – czwórka faworytów Krzysztofa Myszkowskiego, im poświęcone prace ujawniają świetne pióro eseisty, nowatorstwo w podejściu do spraw literatury, doskonały warsztat analityczny, szerokie horyzonty interpretacyjne. Jako krytyk i eseista Krzysztof Myszkowski nie ogranicza się wszakże do tej czwórki pisarzy, którym poświęca najwięcej uwagi. Ma on w swym dorobku liczące się szkice jeszcze o kilkunastu innych autorach, by wymienić tylko Jerzego Andrzejewskiego, Mirona Białoszewskiego, Julię Hartwig.
Zebranie tych tekstów w jednym tomie ujawnia całe ich intelektualne i artystyczne bogactwo, a także wzmacnia ich oddziaływanie. Michał Głowiński

 

Ministerstwo Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
                                                  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Województwo Kujawsko Pomorskie Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2018   nr