Bieżący numer

1995   nr 1 (5)

Spis rzeczy

POEZJA, PROZA, ESEJ
JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI    4Nie masz pojęcia, jak to szybko leci
GEORG TRAKL  17Marzenie zła
GOTTFRIED BENN  18Morgue II
  20Wszystkie te groby GOTTFRIED BENN
  21Och daj – GOTTFRIED BENN
ELSE LASKER-SCHÜLER  22Georg Trakl
  23Młodość • Stara świątynia w PradzeELSE LASKER-SCHÜLER
LESZEK SZARUGA  24Schyłek? Odrodzenie?
JAN BŁOŃSKI  27Mrożek przeciw Andrzejewskiemu: Pieszo kontra Popiół i diament
JOHN BANVILLE  37Odwiedziny
  43Wyspa JOHN BANVILLE
JOHN BANVILLE
w rozmowie
z WOJCIECHEM FALARSKIM
  48„Sztuka jest jak zimna ryba”
JÓZEF KURYLAK  53Lato 1994
  54Kwiaty • Dzień niedoskonałyJÓZEF KURYLAK
  55Zjawa JÓZEF KURYLAK
ANDRZEJ BOBKOWSKI  56List z Gwatemali
KRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI  69O listach i o Liście z Gwatemali
MACIEJ CISŁO  77Mity osobiste
  80List MACIEJ CISŁO
MUZYKA
PAUL CLAUDEL  82Ryszard Wagner
PLASTYKA
JOLANTA CIESIELSKA  98Multimedia
GRZEGORZ PLESZYŃSKI104Prezentacje
VARIA
GRZEGORZ MUSIAŁ113Dziennik z Iowa
IZABELA FILIPIAK119Niebieskawe Kentile Floors
JAROSŁAW KLEJNOCKI123Wehikuł mistrza Eco
KRZYSZTOF NOWICKI128Kołonotatnik
KRZYSZTOF PIECHOWICZ131Wołanie o światło
LESZEK SZARUGA134„Mój wiersz nie jest Twoją »mową«”
JAROSŁAW KLEJNOCKI136Między
JAN WOLSKI138Notatki z codzienności
PRZEGLĄD PRASY
GRZEGORZ MUSIAŁ140Wokół „Borussi”

Zespół „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu niniejszego numeru Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

1995   nr 1 (5)

POEZJA, PROZA, ESEJ
JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI    4Nie masz pojęcia, jak to szybko leci
GEORG TRAKL  17Marzenie zła
GOTTFRIED BENN  18Morgue II
  20Wszystkie te groby GOTTFRIED BENN
  21Och daj – GOTTFRIED BENN
ELSE LASKER-SCHÜLER  22Georg Trakl
  23Młodość • Stara świątynia w PradzeELSE LASKER-SCHÜLER
LESZEK SZARUGA  24Schyłek? Odrodzenie?
JAN BŁOŃSKI  27Mrożek przeciw Andrzejewskiemu: Pieszo kontra Popiół i diament
JOHN BANVILLE  37Odwiedziny
  43Wyspa JOHN BANVILLE
JOHN BANVILLE
w rozmowie
z WOJCIECHEM FALARSKIM
  48„Sztuka jest jak zimna ryba”
JÓZEF KURYLAK  53Lato 1994
  54Kwiaty • Dzień niedoskonałyJÓZEF KURYLAK
  55Zjawa JÓZEF KURYLAK
ANDRZEJ BOBKOWSKI  56List z Gwatemali
KRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI  69O listach i o Liście z Gwatemali
MACIEJ CISŁO  77Mity osobiste
  80List MACIEJ CISŁO
MUZYKA
PAUL CLAUDEL  82Ryszard Wagner
PLASTYKA
JOLANTA CIESIELSKA  98Multimedia
GRZEGORZ PLESZYŃSKI104Prezentacje
VARIA
GRZEGORZ MUSIAŁ113Dziennik z Iowa
IZABELA FILIPIAK119Niebieskawe Kentile Floors
JAROSŁAW KLEJNOCKI123Wehikuł mistrza Eco
KRZYSZTOF NOWICKI128Kołonotatnik
KRZYSZTOF PIECHOWICZ131Wołanie o światło
LESZEK SZARUGA134„Mój wiersz nie jest Twoją »mową«”
JAROSŁAW KLEJNOCKI136Między
JAN WOLSKI138Notatki z codzienności
PRZEGLĄD PRASY
GRZEGORZ MUSIAŁ140Wokół „Borussi”

Zespół „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu niniejszego numeru Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.