Bieżący numer

1995   nr 2 (6)

Spis rzeczy

POEZJA, PROZA, ESEJ
THOMAS STEARNS ELIOT    4Ziemia jałowa
ADAM POMORSKI  29O Ziemi jałowej
MAREK KĘDZIERSKI  32La petite mort
KAZIMIERZ HOFFMAN  46Po latach
SAMUEL BECKETT  49Malone umiera
KRZYSZTOF BOCZKOWSKI  57W katedrze
  58AniołKRZYSZTOF BOCZKOWSKI
JANUSZ STYCZEŃ
w rozmowie
z URSZULĄ M. BENKĄ
  59„Moja poezja dzieje się
w podziemiach duszy”
KAZIMIERZ NOWOSIELSKI  67*** (Za każdym poruszeniem…)
  68*** (Piszesz i piszesz…) • RóżdżkarzKAZIMIERZ NOWOSIELSKI
  69Z wygnaniaKAZIMIERZ NOWOSIELSKI
ALEKSANDER FIUT  70Słonimskiego gra w utopię
KRYSTYNA RODOWSKA  81Motyw z kolędy
  82Kilka zniczy KRYSTYNA RODOWSKA
JERZY JARZĘBSKI  83Ferdydurke w pułapce historii
RYSZARD CZĘSTOCHOWSKI  89Notatki z wędrówki
  92Bez końcaRYSZARD CZĘSTOCHOWSKI
KRZYSZTOF LISOWSKI  93List 39 o głodzie
  94List 16 o analogiachKRZYSZTOF LISOWSKI
  95List 41 w dzień Wszystkich ŚwiętychKRZYSZTOF LISOWSKI
  96List 42 do Wacława IwaniukaKRZYSZTOF LISOWSKI
MUZYKA
PAUL CLAUDEL  97Ryszard Wagner (2)
PLASTYKA
WOJCIECH ZAMIARA108Prezentacje
WOJCIECH ZAMIARA
w rozmowie
z ZBIGNIEWEM ZIELIŃSKIM
110„Interesuje mnie świat paradoksów”
BEATA FRYDRYCZAK114Boso ku sztuce
JOLANTA CIESIELSKA117Wojciech Zamiara – artysta „osobny”
VARIA
GRZEGORZ MUSIAŁ123Dziennik z Iowa (2)
KAZIMIERZ BRAKONIECKI131Monolog zewnętrzny
JAROSŁAW KLEJNOCKI135Świat bez właściwości
KRZYSZTOF NOWICKI139Kołonotatnik
RECENZJE
ROBERT MIELHORSKI140Ćwiczenia z nieobecności
MARIUSZ KALANDYK144Metamorfozy
STANISŁAW DŁUSKI146„Częściej teraz myślę o sobie”
PRZEGLĄD PRASY
RYSZARD CZĘSTOCHOWSKI147Czy „Kres” możliwości…?
GRZEGORZ MUSIAŁ149Nad nowym „Czasem Kultury”

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 2/1995 Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

1995   nr 2 (6)

POEZJA, PROZA, ESEJ
THOMAS STEARNS ELIOT    4Ziemia jałowa
ADAM POMORSKI  29O Ziemi jałowej
MAREK KĘDZIERSKI  32La petite mort
KAZIMIERZ HOFFMAN  46Po latach
SAMUEL BECKETT  49Malone umiera
KRZYSZTOF BOCZKOWSKI  57W katedrze
  58AniołKRZYSZTOF BOCZKOWSKI
JANUSZ STYCZEŃ
w rozmowie
z URSZULĄ M. BENKĄ
  59„Moja poezja dzieje się
w podziemiach duszy”
KAZIMIERZ NOWOSIELSKI  67*** (Za każdym poruszeniem…)
  68*** (Piszesz i piszesz…) • RóżdżkarzKAZIMIERZ NOWOSIELSKI
  69Z wygnaniaKAZIMIERZ NOWOSIELSKI
ALEKSANDER FIUT  70Słonimskiego gra w utopię
KRYSTYNA RODOWSKA  81Motyw z kolędy
  82Kilka zniczy KRYSTYNA RODOWSKA
JERZY JARZĘBSKI  83Ferdydurke w pułapce historii
RYSZARD CZĘSTOCHOWSKI  89Notatki z wędrówki
  92Bez końcaRYSZARD CZĘSTOCHOWSKI
KRZYSZTOF LISOWSKI  93List 39 o głodzie
  94List 16 o analogiachKRZYSZTOF LISOWSKI
  95List 41 w dzień Wszystkich ŚwiętychKRZYSZTOF LISOWSKI
  96List 42 do Wacława IwaniukaKRZYSZTOF LISOWSKI
MUZYKA
PAUL CLAUDEL  97Ryszard Wagner (2)
PLASTYKA
WOJCIECH ZAMIARA108Prezentacje
WOJCIECH ZAMIARA
w rozmowie
z ZBIGNIEWEM ZIELIŃSKIM
110„Interesuje mnie świat paradoksów”
BEATA FRYDRYCZAK114Boso ku sztuce
JOLANTA CIESIELSKA117Wojciech Zamiara – artysta „osobny”
VARIA
GRZEGORZ MUSIAŁ123Dziennik z Iowa (2)
KAZIMIERZ BRAKONIECKI131Monolog zewnętrzny
JAROSŁAW KLEJNOCKI135Świat bez właściwości
KRZYSZTOF NOWICKI139Kołonotatnik
RECENZJE
ROBERT MIELHORSKI140Ćwiczenia z nieobecności
MARIUSZ KALANDYK144Metamorfozy
STANISŁAW DŁUSKI146„Częściej teraz myślę o sobie”
PRZEGLĄD PRASY
RYSZARD CZĘSTOCHOWSKI147Czy „Kres” możliwości…?
GRZEGORZ MUSIAŁ149Nad nowym „Czasem Kultury”

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 2/1995 Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.