Bieżący numer

1995   nr 4 (8)

Spis rzeczy

POEZJA, PROZA, ESEJ
PO CO PISZĘ
  4
CZESŁAW MIŁOSZ
JULIA HARTWIG9Tłumacząc wiersze poetów amerykańskich
10ZanimJULIA HARTWIG
11Z odsieczą • Jazz weteranówJULIA HARTWIG
ARTUR MIĘDZYRZECKI12Schyłek
13ZmowaARTUR MIĘDZYRZECKI
14PowrótARTUR MIĘDZYRZECKI
ZBIGNIEW BIEŃKOWSKI  15Literatura wobec totalitaryzmu i co dalej
ADRIANA SZYMAŃSKA19Madrygał toruński
20Pas de deuxADRIANA SZYMAŃSKA
  21Mały traktat o przebaczaniu ADRIANA SZYMAŃSKA
  23Uwertura ADRIANA SZYMAŃSKA
  24Oboje ADRIANA SZYMAŃSKA
JAN BŁOŃSKI
w rozmowie
z GRZEGORZEM MUSIAŁEM
i KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM
 25„Wszystko zawsze było brane od wielkich artystów”
POECI „PRZEŁOMU” W „KWARTALNIKU ARTYSTYCZNYM”
ANNA PIWKOWSKA36List Paula Eluarda do żony…
37*** (Każde życie ma…) • *** (Tkwisz we mnie…) • PostscriptumANNA PIWKOWSKA
MARZANNA B. KIELAR38Ustoiny
39*** (jak ty umrzesz…)MARZANNA B. KIELAR
EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI40Trochę światła
41*** (dawniej kiedy umierał...)EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI
JAROSŁAW KLEJNOCKI42Solitude
43Miasto, na brzegu JAROSŁAW KLEJNOCKI
44KrwotokJAROSŁAW KLEJNOCKI
MIROSŁAW DZIEŃ45Memling po latach
 47Podróż żałobnaMIROSŁAW DZIEŃ
48Święty TomaszJAROSŁAW KLEJNOCKI
WOJCIECH WENCEL  49W Matarni
50Perła • Elegia – wiecznośćWOJCIECH WENCEL
STANISŁAW DŁUSKI  51*** (Nietzsche jest kobietą…)
52Fragmenty IVSTANISŁAW DŁUSKI
MACIEJ MELECKI53Smugi, cienie. Coś dalej
54AtlasMACIEJ MELECKI
PIOTR JASEK 55*** (kobieta jest mieszkaniem…)
 56*** (znalazłem pod kocem…) • *** (tyle mnie tylko…) • *** (przechodzień istnieje…)PIOTR JASEK
DENNIS JOSEPH ENRIGHT57Rok akademicki
JANUSZ KRYSZAK  70Dar natury
71Mazahua JANUSZ KRYSZAK
72Klucz dzikich gęsi • W Kew GardensJANUSZ KRYSZAK
73Poeta na brzegu wielkiego jezioraJANUSZ KRYSZAK
WACŁAW OSZAJCA74Jak w Betlejem, jak w Chochołowskiej
ANTONI LIBERA78„A wiosny nima. Zawsze grudzień”. Wokół That Time Samuela Becketta
HAROLD PINTER86Zagadka
87Na WybrzeżuHAROLD PINTER
88PrzyjęcieHAROLD PINTER
BOGDAN CZAYKOWSKI92Nawet cień
93SekwojaBOGDAN CZAYKOWSKI
94RozgrzeszenieBOGDAN CZAYKOWSKI
95O czym pamiętał we śnie senBOGDAN CZAYKOWSKI
96Oko wielorybaBOGDAN CZAYKOWSKI
97Do kogo, do czego?BOGDAN CZAYKOWSKI
JORGE LUIS BORGES99Quevedo
PLASTYKA
WALDEMAR KAKAREKO106Źródła koloru
LEON ROMANOW108Prezentacje
LEON ROMANOW
w rozmowie
z MAŁGORZATĄ WINTER
119Zdyscyplinowane furie…
JOLANTA CIESIELSKA 122Postmodernistyczna rewizja pojęć „fikcji
i realności” na wybranych przykładach polskich
126Opowieść o domu, którego nie ma JOLANTA CIESIELSKA
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI129Czarna godzina
GRZEGORZ MUSIAŁ133Dziennik z Iowa (4)
LESZEK SZARUGA140Tym Czasem (2)
JAROSŁAW KLEJNOCKI143Świat bez właściwości
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI147Do śmiechu
MIROSŁAW DZIEŃ148O byciu poetą – czyli Czesława Miłosza rozprawa o „śnie umysłu”
RECENZJE
STANISŁAW DŁUSKI153Nad morzem miłości
JANUSZ STYCZEŃ154Hades i Persefona
KATARZYNA KRZYŻAN157Beckett u Bückleina
KOMUNIKAT159

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 4/1995 Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

1995   nr 4 (8)

POEZJA, PROZA, ESEJ
PO CO PISZĘ
  4
CZESŁAW MIŁOSZ
JULIA HARTWIG9Tłumacząc wiersze poetów amerykańskich
10ZanimJULIA HARTWIG
11Z odsieczą • Jazz weteranówJULIA HARTWIG
ARTUR MIĘDZYRZECKI12Schyłek
13ZmowaARTUR MIĘDZYRZECKI
14PowrótARTUR MIĘDZYRZECKI
ZBIGNIEW BIEŃKOWSKI  15Literatura wobec totalitaryzmu i co dalej
ADRIANA SZYMAŃSKA19Madrygał toruński
20Pas de deuxADRIANA SZYMAŃSKA
  21Mały traktat o przebaczaniu ADRIANA SZYMAŃSKA
  23Uwertura ADRIANA SZYMAŃSKA
  24Oboje ADRIANA SZYMAŃSKA
JAN BŁOŃSKI
w rozmowie
z GRZEGORZEM MUSIAŁEM
i KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM
 25„Wszystko zawsze było brane od wielkich artystów”
POECI „PRZEŁOMU” W „KWARTALNIKU ARTYSTYCZNYM”
ANNA PIWKOWSKA36List Paula Eluarda do żony…
37*** (Każde życie ma…) • *** (Tkwisz we mnie…) • PostscriptumANNA PIWKOWSKA
MARZANNA B. KIELAR38Ustoiny
39*** (jak ty umrzesz…)MARZANNA B. KIELAR
EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI40Trochę światła
41*** (dawniej kiedy umierał...)EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI
JAROSŁAW KLEJNOCKI42Solitude
43Miasto, na brzegu JAROSŁAW KLEJNOCKI
44KrwotokJAROSŁAW KLEJNOCKI
MIROSŁAW DZIEŃ45Memling po latach
 47Podróż żałobnaMIROSŁAW DZIEŃ
48Święty TomaszJAROSŁAW KLEJNOCKI
WOJCIECH WENCEL  49W Matarni
50Perła • Elegia – wiecznośćWOJCIECH WENCEL
STANISŁAW DŁUSKI  51*** (Nietzsche jest kobietą…)
52Fragmenty IVSTANISŁAW DŁUSKI
MACIEJ MELECKI53Smugi, cienie. Coś dalej
54AtlasMACIEJ MELECKI
PIOTR JASEK 55*** (kobieta jest mieszkaniem…)
 56*** (znalazłem pod kocem…) • *** (tyle mnie tylko…) • *** (przechodzień istnieje…)PIOTR JASEK
DENNIS JOSEPH ENRIGHT57Rok akademicki
JANUSZ KRYSZAK  70Dar natury
71Mazahua JANUSZ KRYSZAK
72Klucz dzikich gęsi • W Kew GardensJANUSZ KRYSZAK
73Poeta na brzegu wielkiego jezioraJANUSZ KRYSZAK
WACŁAW OSZAJCA74Jak w Betlejem, jak w Chochołowskiej
ANTONI LIBERA78„A wiosny nima. Zawsze grudzień”. Wokół That Time Samuela Becketta
HAROLD PINTER86Zagadka
87Na WybrzeżuHAROLD PINTER
88PrzyjęcieHAROLD PINTER
BOGDAN CZAYKOWSKI92Nawet cień
93SekwojaBOGDAN CZAYKOWSKI
94RozgrzeszenieBOGDAN CZAYKOWSKI
95O czym pamiętał we śnie senBOGDAN CZAYKOWSKI
96Oko wielorybaBOGDAN CZAYKOWSKI
97Do kogo, do czego?BOGDAN CZAYKOWSKI
JORGE LUIS BORGES99Quevedo
PLASTYKA
WALDEMAR KAKAREKO106Źródła koloru
LEON ROMANOW108Prezentacje
LEON ROMANOW
w rozmowie
z MAŁGORZATĄ WINTER
119Zdyscyplinowane furie…
JOLANTA CIESIELSKA 122Postmodernistyczna rewizja pojęć „fikcji
i realności” na wybranych przykładach polskich
126Opowieść o domu, którego nie ma JOLANTA CIESIELSKA
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI129Czarna godzina
GRZEGORZ MUSIAŁ133Dziennik z Iowa (4)
LESZEK SZARUGA140Tym Czasem (2)
JAROSŁAW KLEJNOCKI143Świat bez właściwości
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI147Do śmiechu
MIROSŁAW DZIEŃ148O byciu poetą – czyli Czesława Miłosza rozprawa o „śnie umysłu”
RECENZJE
STANISŁAW DŁUSKI153Nad morzem miłości
JANUSZ STYCZEŃ154Hades i Persefona
KATARZYNA KRZYŻAN157Beckett u Bückleina
KOMUNIKAT159

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 4/1995 Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.