Bieżący numer

1996   nr 1 (9)

Spis rzeczy

POEZJA, PROZA, ESEJ
PO CO PISZĘ
  5
RYSZARD KRYNICKI, JULIAN KORNHAUSER
NORMAN MACCAIG10Przekład klasyczny • Symbole: po jej chorobie
11Dwaj przyjacieleNORMAN MACCAIG
LUCIEN PINTILIE12Boczne ujęcie
EUGÉNE IONESCO
w rozmowie
z GABRIELEM LIICEANU
17„Wszystko kończy się koszmarem”
KAZIMIERZ BRAKONIECKI  26Zatopione miasta
ALEKSANDER FIUT30Pod(różne) strategie Białoszewskiego
JANUSZ KRYSZAK45Tajemnica tożsamości. Trzy listy Czesława Miłosza
ROBERT MIELHORSKI  49List
JACEK BACZAK  52Góry
JACEK BACZAK
w rozmowie
z MIROSŁAWEM DZIENIEM
 58„Wszystko jest warte opisania”
KRZYSZTOF SIWCZYK64Gorąca prośba • Historia pewnej choroby
65Zabawa w chowanegoKRZYSZTOF SIWCZYK
PIOTR JASEK66Ogród Marty
KRZYSZTOF DERDOWSKI70Brzytwa
HANS ARP82Własna twarz • Według praw perspektywy
83RówninaHANS ARP
84Przenikają się niebo i ziemia • Dziecko punktuHANS ARP
85GóryHANS ARP
PLASTYKA
JAREK BARTOŁOWICZ87Prezentacje
JOLANTA CIESIELSKA88Jogin z rowerem
WALDEMAR KAKAREKO103Ludzkie brzmienie
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI105Samobójstwo dziadka
WIKTOR WOROSZYLSKI108Dwadzieścia lat później
GRZEGORZ MUSIAŁ114Dziennik z Iowa (5)
LESZEK SZARUGA121Tym Czasem (3)
JAROSŁAW KLEJNOCKI124„Seattle; Terra Felix”
MIROSŁAW DZIEŃ129„Czas pożegnań”. Miłosz, Herbert i Ten Trzeci
JOLANTA CIESIELSKA135cisza
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI138Do szczętu
RECENZJE
STANISŁAW DŁUSKI139Widzę znowu życie
GRZEGORZ MUSIAŁ154Dziecko czeka na Boga
MIROSŁAW DZIEŃ142„Dobiec do końca pustki”
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI 145Kochanica Kohoutka
LESZEK SZARUGA148Batożenie Literatury

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 1/1996 Ministerstwu Kultury i Sztuki oraz Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy.

1996   nr 1 (9)

POEZJA, PROZA, ESEJ
PO CO PISZĘ
  5
RYSZARD KRYNICKI, JULIAN KORNHAUSER
NORMAN MACCAIG10Przekład klasyczny • Symbole: po jej chorobie
11Dwaj przyjacieleNORMAN MACCAIG
LUCIEN PINTILIE12Boczne ujęcie
EUGÉNE IONESCO
w rozmowie
z GABRIELEM LIICEANU
17„Wszystko kończy się koszmarem”
KAZIMIERZ BRAKONIECKI  26Zatopione miasta
ALEKSANDER FIUT30Pod(różne) strategie Białoszewskiego
JANUSZ KRYSZAK45Tajemnica tożsamości. Trzy listy Czesława Miłosza
ROBERT MIELHORSKI  49List
JACEK BACZAK  52Góry
JACEK BACZAK
w rozmowie
z MIROSŁAWEM DZIENIEM
 58„Wszystko jest warte opisania”
KRZYSZTOF SIWCZYK64Gorąca prośba • Historia pewnej choroby
65Zabawa w chowanegoKRZYSZTOF SIWCZYK
PIOTR JASEK66Ogród Marty
KRZYSZTOF DERDOWSKI70Brzytwa
HANS ARP82Własna twarz • Według praw perspektywy
83RówninaHANS ARP
84Przenikają się niebo i ziemia • Dziecko punktuHANS ARP
85GóryHANS ARP
PLASTYKA
JAREK BARTOŁOWICZ87Prezentacje
JOLANTA CIESIELSKA88Jogin z rowerem
WALDEMAR KAKAREKO103Ludzkie brzmienie
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI105Samobójstwo dziadka
WIKTOR WOROSZYLSKI108Dwadzieścia lat później
GRZEGORZ MUSIAŁ114Dziennik z Iowa (5)
LESZEK SZARUGA121Tym Czasem (3)
JAROSŁAW KLEJNOCKI124„Seattle; Terra Felix”
MIROSŁAW DZIEŃ129„Czas pożegnań”. Miłosz, Herbert i Ten Trzeci
JOLANTA CIESIELSKA135cisza
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI138Do szczętu
RECENZJE
STANISŁAW DŁUSKI139Widzę znowu życie
GRZEGORZ MUSIAŁ154Dziecko czeka na Boga
MIROSŁAW DZIEŃ142„Dobiec do końca pustki”
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI 145Kochanica Kohoutka
LESZEK SZARUGA148Batożenie Literatury

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 1/1996 Ministerstwu Kultury i Sztuki oraz Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy.