Bieżący numer

1996   nr 2 (10)

Spis rzeczy

POEZJA, PROZA, ESEJ
PO CO PISZĘ
  4
JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI, TADEUSZ KONWICKI, ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ, ANDRZEJ STASIUK, ALEKSANDER JUREWICZ
MAKSYMILIAN WOŁOSZYN8Na dworcu
10SpekulantMAKSYMILIAN WOŁOSZYN
11BurżujMAKSYMILIAN WOŁOSZYN
12KitieżMAKSYMILIAN WOŁOSZYN
15LatopisMAKSYMILIAN WOŁOSZYN
20GłódMAKSYMILIAN WOŁOSZYN
WIACZESŁAW PJECUCH  22Ja i sny
WIELIMIR CHLEBNIKOW30Przewodniczący czerezwyczajki
WIKTOR SZKŁOWSKI36Podróż sentymentalna
  38*** (Nie lubię książki...) WIKTOR SZKŁOWSKI
  40Próbniki WIKTOR SZKŁOWSKI
 41Zagłada „rosyjskiej Europy” WIKTOR SZKŁOWSKI
OLGA PANCZENKO 43O człowieku nie na swoim miejscu
ANNA ACHMATOWA47Zaklęcie • *** (Serce jak do Newy…)
48Troszkę geografii • Spóźniona odpowiedźANNA ACHMATOWA
49*** (Utuliłam aniołeczka-syneczka…)ANNA ACHMATOWA
50Piosenka na drogę albo Głos z ciemności • LamentANNA ACHMATOWA
51*** (Księżyc kapuś zadarłszy…) • *** (Z ferajną w…)ANNA ACHMATOWA
52SkorupkiANNA ACHMATOWA
53*** (Zapomną – i już?…) • *** (Niepotrzebnie u stóp…)ANNA ACHMATOWA
54Z Siódmej elegii północnejANNA ACHMATOWA
56Napis na książce • *** (Nie z lirą…)ANNA ACHMATOWA
57*** (Poszli wszyscy…) • *** (Ani stara sprawa…)ANNA ACHMATOWA
58*** (Groźnym losu mnie...)ANNA ACHMATOWA
59*** (Cóż nam rozłąka?...) • *** (Zalotnic wciąż nowych…)ANNA ACHMATOWA
60Echo • Obrońcom Stalina • Z Wielkiej SpowiedziANNA ACHMATOWA
 61Piosenka • *** (Dla innych czasy…) • *** (Miłość najwcześniej zmieni…) ANNA ACHMATOWA
62*** (Na szkłach okiennych…)ANNA ACHMATOWA
63Z tragedii Prolog, czyli Sen we śnieANNA ACHMATOWA
NADIEŻDA MANDELSZTAM68Wspomnienia
ADAM POMORSKI70Słowo to artefakt
IGOR CHOLIN80Nowe imię wodza
KONSTANTIN KUŹMINSKI93Jermak
TIMUR KIBIROW97Wstęp do poematu Przez łzy pożegnania
JURIJ MIŁOSŁAWSKI100Fiesia
NATALIA SEJFAS103Muzyka dla żywych Gilii Kanczelego
WIKTOR SUSLIN108O aktualnej sytuacji w muzyce
PLASTYKA
TOMASZ KIZNY110Prezentacje
JOLANTA CIESIELSKA111Na drogach i bezdrożach historii…
JOLANTA CIESIELSKA122***
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI126Ciastko
JULIAN KORNHAUSER128Post scriptum
GRZEGORZ MUSIAŁ131Dziennik z Iowa (6)
LESZEK SZARUGA139Tym Czasem (4)
JAROSŁAW KLEJNOCKI143Esprit Totalitaire
MIROSŁAW DZIEŃ147Wstępowanie w ciemny obłok
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI151Coś się skończyło
RECENZJE
JAN WOLSKI154„W żółtym oczku kwiatu zobaczyć wszystko co jest”
KRYSTYNA WALC155„Gwiazda z pęcznieniem w środku”
DARIUSZ NOWACKI158Jana Błońskiego poradnik polonistów
 161Nietuzinkowe pytanieDARIUSZ NOWACKI
JAN WOLSKI165Książka o nowej literaturze

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 2/1996 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy oraz Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.

1996   nr 2 (10)

POEZJA, PROZA, ESEJ
PO CO PISZĘ
  4
JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI, TADEUSZ KONWICKI, ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ, ANDRZEJ STASIUK, ALEKSANDER JUREWICZ
MAKSYMILIAN WOŁOSZYN8Na dworcu
10SpekulantMAKSYMILIAN WOŁOSZYN
11BurżujMAKSYMILIAN WOŁOSZYN
12KitieżMAKSYMILIAN WOŁOSZYN
15LatopisMAKSYMILIAN WOŁOSZYN
20GłódMAKSYMILIAN WOŁOSZYN
WIACZESŁAW PJECUCH  22Ja i sny
WIELIMIR CHLEBNIKOW30Przewodniczący czerezwyczajki
WIKTOR SZKŁOWSKI36Podróż sentymentalna
  38*** (Nie lubię książki...) WIKTOR SZKŁOWSKI
  40Próbniki WIKTOR SZKŁOWSKI
 41Zagłada „rosyjskiej Europy” WIKTOR SZKŁOWSKI
OLGA PANCZENKO 43O człowieku nie na swoim miejscu
ANNA ACHMATOWA47Zaklęcie • *** (Serce jak do Newy…)
48Troszkę geografii • Spóźniona odpowiedźANNA ACHMATOWA
49*** (Utuliłam aniołeczka-syneczka…)ANNA ACHMATOWA
50Piosenka na drogę albo Głos z ciemności • LamentANNA ACHMATOWA
51*** (Księżyc kapuś zadarłszy…) • *** (Z ferajną w…)ANNA ACHMATOWA
52SkorupkiANNA ACHMATOWA
53*** (Zapomną – i już?…) • *** (Niepotrzebnie u stóp…)ANNA ACHMATOWA
54Z Siódmej elegii północnejANNA ACHMATOWA
56Napis na książce • *** (Nie z lirą…)ANNA ACHMATOWA
57*** (Poszli wszyscy…) • *** (Ani stara sprawa…)ANNA ACHMATOWA
58*** (Groźnym losu mnie...)ANNA ACHMATOWA
59*** (Cóż nam rozłąka?...) • *** (Zalotnic wciąż nowych…)ANNA ACHMATOWA
60Echo • Obrońcom Stalina • Z Wielkiej SpowiedziANNA ACHMATOWA
 61Piosenka • *** (Dla innych czasy…) • *** (Miłość najwcześniej zmieni…) ANNA ACHMATOWA
62*** (Na szkłach okiennych…)ANNA ACHMATOWA
63Z tragedii Prolog, czyli Sen we śnieANNA ACHMATOWA
NADIEŻDA MANDELSZTAM68Wspomnienia
ADAM POMORSKI70Słowo to artefakt
IGOR CHOLIN80Nowe imię wodza
KONSTANTIN KUŹMINSKI93Jermak
TIMUR KIBIROW97Wstęp do poematu Przez łzy pożegnania
JURIJ MIŁOSŁAWSKI100Fiesia
NATALIA SEJFAS103Muzyka dla żywych Gilii Kanczelego
WIKTOR SUSLIN108O aktualnej sytuacji w muzyce
PLASTYKA
TOMASZ KIZNY110Prezentacje
JOLANTA CIESIELSKA111Na drogach i bezdrożach historii…
JOLANTA CIESIELSKA122***
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI126Ciastko
JULIAN KORNHAUSER128Post scriptum
GRZEGORZ MUSIAŁ131Dziennik z Iowa (6)
LESZEK SZARUGA139Tym Czasem (4)
JAROSŁAW KLEJNOCKI143Esprit Totalitaire
MIROSŁAW DZIEŃ147Wstępowanie w ciemny obłok
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI151Coś się skończyło
RECENZJE
JAN WOLSKI154„W żółtym oczku kwiatu zobaczyć wszystko co jest”
KRYSTYNA WALC155„Gwiazda z pęcznieniem w środku”
DARIUSZ NOWACKI158Jana Błońskiego poradnik polonistów
 161Nietuzinkowe pytanieDARIUSZ NOWACKI
JAN WOLSKI165Książka o nowej literaturze

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 2/1996 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy oraz Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.