Bieżący numer

1996   nr 3 (11)

Spis rzeczy

POEZJA, PROZA, ESEJ
PO CO PISZĘ
  3
HENRYK GRYNBERG, KAZIMIERZ BRAKONIECKI, STEFAN CHWIN
ROSE AUSLÄNDER7Rękodzieło • Powietrzne zamki
8Studnia • Sito • ArkaROSE AUSLÄNDER
9Myślę • PauzaROSE AUSLÄNDER
10Niekształt • PrzemianyROSE AUSLÄNDER
11Wyobcowanie • Pokłady snuROSE AUSLÄNDER
12Königstein/Taunus • Na granicyROSE AUSLÄNDER
13SamotnośćROSE AUSLÄNDER
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ  16Taki już los…
URSZULA KOZIOŁ20Monolog Kirke
ANTONI LIBERA23Dziś temat: Święto Zmarłych
PIOTR MATYWIECKI 32Świat dla rzeźbiarza
  34PoczątkiPIOTR MATYWIECKI
 35StypaPIOTR MATYWIECKI
ALEKSANDER FIUT 36Dwa spojrzenia na antyk: Kawafis i Herbert
WERNER ASPENSTRÖM50Gdyby ona z Polski była tutaj teraz
51SiostraWERNER ASPENSTRÖM
52ZwłokaWERNER ASPENSTRÖM
ANDRZEJ FRANASZEK53Udręczony pięknem świata
GERALD STERN64Mydło
66Nowy MojżeszGERALD STERN
67Głos • Pogrzeb zwierzęcia na szosie do Nowego JorkuGERALD STERN
68Droga w hrabstwieGERALD STERN
KRYSTYNA i CZESŁAW BEDNARCZYKOWIE
w rozmowie
z JANUSZEM KRYSZAKIEM
70Między „Kulturą” a „Wiadomościami”
JAROSŁAW KOŹMIŃSKI76„Oficyna Poetów” i malarze
TEATR
KRYSTYNA KOZIOŁ83„Odys musi wrócić naprawdę”
PLASTYKA
JAROMIR JEDLIŃSKI92„Pokoje Tadeusza Kantora. Fragmenty dzieła”
ROBERT KAJA95Prezentacje
JOLANTA CIESIELSKA95„Przedmioty na telewizor”
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI108To ja zabiłem Pana Jezusa
GRZEGORZ MUSIAŁ115Dziennik z Iowa (7)
JULIAN KORNHAUSER122Post scriptum (2)
LESZEK SZARUGA125Tym Czasem (5)
JAROSŁAW KLEJNOCKI129Esej chodnikowy
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI133Miejsce bez wyjścia
RECENZJE
JAROSŁAW KLEJNOCKI136Obowiązki Starego Poety
PIOTR MICHAŁOWSKI139Bunt sublokatora
RYSZARD CZĘSTOCHOWSKI141O nic już nie chodzi?
MIROSŁAW DZIEŃ 143„Cudzoziemska” samotność
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI145Kosa na kamień
DOROTA GARLICKA149Festiwal Becketta w Strasburgu

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 3/1996 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy oraz Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.

1996   nr 3 (11)

POEZJA, PROZA, ESEJ
PO CO PISZĘ
  3
HENRYK GRYNBERG, KAZIMIERZ BRAKONIECKI, STEFAN CHWIN
ROSE AUSLÄNDER7Rękodzieło • Powietrzne zamki
8Studnia • Sito • ArkaROSE AUSLÄNDER
9Myślę • PauzaROSE AUSLÄNDER
10Niekształt • PrzemianyROSE AUSLÄNDER
11Wyobcowanie • Pokłady snuROSE AUSLÄNDER
12Königstein/Taunus • Na granicyROSE AUSLÄNDER
13SamotnośćROSE AUSLÄNDER
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ  16Taki już los…
URSZULA KOZIOŁ20Monolog Kirke
ANTONI LIBERA23Dziś temat: Święto Zmarłych
PIOTR MATYWIECKI 32Świat dla rzeźbiarza
  34PoczątkiPIOTR MATYWIECKI
 35StypaPIOTR MATYWIECKI
ALEKSANDER FIUT 36Dwa spojrzenia na antyk: Kawafis i Herbert
WERNER ASPENSTRÖM50Gdyby ona z Polski była tutaj teraz
51SiostraWERNER ASPENSTRÖM
52ZwłokaWERNER ASPENSTRÖM
ANDRZEJ FRANASZEK53Udręczony pięknem świata
GERALD STERN64Mydło
66Nowy MojżeszGERALD STERN
67Głos • Pogrzeb zwierzęcia na szosie do Nowego JorkuGERALD STERN
68Droga w hrabstwieGERALD STERN
KRYSTYNA i CZESŁAW BEDNARCZYKOWIE
w rozmowie
z JANUSZEM KRYSZAKIEM
70Między „Kulturą” a „Wiadomościami”
JAROSŁAW KOŹMIŃSKI76„Oficyna Poetów” i malarze
TEATR
KRYSTYNA KOZIOŁ83„Odys musi wrócić naprawdę”
PLASTYKA
JAROMIR JEDLIŃSKI92„Pokoje Tadeusza Kantora. Fragmenty dzieła”
ROBERT KAJA95Prezentacje
JOLANTA CIESIELSKA95„Przedmioty na telewizor”
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI108To ja zabiłem Pana Jezusa
GRZEGORZ MUSIAŁ115Dziennik z Iowa (7)
JULIAN KORNHAUSER122Post scriptum (2)
LESZEK SZARUGA125Tym Czasem (5)
JAROSŁAW KLEJNOCKI129Esej chodnikowy
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI133Miejsce bez wyjścia
RECENZJE
JAROSŁAW KLEJNOCKI136Obowiązki Starego Poety
PIOTR MICHAŁOWSKI139Bunt sublokatora
RYSZARD CZĘSTOCHOWSKI141O nic już nie chodzi?
MIROSŁAW DZIEŃ 143„Cudzoziemska” samotność
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI145Kosa na kamień
DOROTA GARLICKA149Festiwal Becketta w Strasburgu

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 3/1996 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy oraz Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.