Bieżący numer

1996   nr 4 (12)

Spis rzeczy

PROZA, ESEJ
MAREK KĘDZIERSKI      4***
SAMUEL BECKETT    16Malone umiera
    33Teksty na nic SAMUEL BECKETT
    37Źle widziane źle powiedziane SAMUEL BECKETT
    43Podrygi SAMUEL BECKETT
REINHART MÜLLER-FREIENFELS    53„We do it together to have fun together”
GILLES DELEUZE    79Wyczerpany
JONATHAN KALB    94Inscenizacyjny kontekst Becketta
MAREK KĘDZIERSKI  108Widziane i słyszane
ANTONI LIBERA  134Dante, Vico a Towarzystwo Becketta
GŁOSY I GLOSY
  141
SAMUEL BECKETT, VÁCLAV HAVEL, EDWARD BECKETT, ANDRE BERNOLD, ROGER BLIN, HAROLD BLOOM, GOTTFRIED BÜTTNER, JOHN CALDER, STEVEN CONNOR, RIA ENDRES, CHARLES JULLIET, MARTIN ESSLIN, GEORGES PELORSON, ROSEMARY POUNTNEY, DAVID WARRILOW, BILLIE WHITELAW
ANDRZEJ STASIUK  157Twarz Samuela Becketta
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI 160Błędne koło
  167Samuel Beckett. Chronologia zasadniczych utworów teatralnych, radiowych
i telewizyjnych
PO CO PISZĘ
  172
TADEUSZ RÓŻEWICZ, URSZULA KOZIOŁ
PLASTYKA
JOLANTA CIESIELSKA  173Krzysztofa Gruse’go Rzeczy średnie
KRZYSZTOF GRUSE  180Rzeczy średnie
JOLANTA CIESIELSKA  184Hiperwariacje substancjalne
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI  188Willa na Odolańskiej
GRZEGORZ MUSIAŁ  193Dziennik z Iowa (8)
JULIAN KORNHAUSER  201Post scriptum (3)
LESZEK SZARUGA  204Tym Czasem (6)
RECENZJE
STANISŁAW DŁUSKI  210„Poeta jest wcieleniem”
JAN WOLSKI  212 Listy jak balsam

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 4/1996 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy oraz Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.

1996   nr 4 (12)

PROZA, ESEJ
MAREK KĘDZIERSKI      4***
SAMUEL BECKETT    16Malone umiera
    33Teksty na nic SAMUEL BECKETT
    37Źle widziane źle powiedziane SAMUEL BECKETT
    43Podrygi SAMUEL BECKETT
REINHART MÜLLER-FREIENFELS    53„We do it together to have fun together”
GILLES DELEUZE    79Wyczerpany
JONATHAN KALB    94Inscenizacyjny kontekst Becketta
MAREK KĘDZIERSKI  108Widziane i słyszane
ANTONI LIBERA  134Dante, Vico a Towarzystwo Becketta
GŁOSY I GLOSY
  141
SAMUEL BECKETT, VÁCLAV HAVEL, EDWARD BECKETT, ANDRE BERNOLD, ROGER BLIN, HAROLD BLOOM, GOTTFRIED BÜTTNER, JOHN CALDER, STEVEN CONNOR, RIA ENDRES, CHARLES JULLIET, MARTIN ESSLIN, GEORGES PELORSON, ROSEMARY POUNTNEY, DAVID WARRILOW, BILLIE WHITELAW
ANDRZEJ STASIUK  157Twarz Samuela Becketta
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI 160Błędne koło
  167Samuel Beckett. Chronologia zasadniczych utworów teatralnych, radiowych
i telewizyjnych
PO CO PISZĘ
  172
TADEUSZ RÓŻEWICZ, URSZULA KOZIOŁ
PLASTYKA
JOLANTA CIESIELSKA  173Krzysztofa Gruse’go Rzeczy średnie
KRZYSZTOF GRUSE  180Rzeczy średnie
JOLANTA CIESIELSKA  184Hiperwariacje substancjalne
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI  188Willa na Odolańskiej
GRZEGORZ MUSIAŁ  193Dziennik z Iowa (8)
JULIAN KORNHAUSER  201Post scriptum (3)
LESZEK SZARUGA  204Tym Czasem (6)
RECENZJE
STANISŁAW DŁUSKI  210„Poeta jest wcieleniem”
JAN WOLSKI  212 Listy jak balsam

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 4/1996 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy oraz Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.