Bieżący numer

1997   nr 1 (13)

Spis rzeczy

POEZJA, PROZA, ESEJ
CZESŁAW MIŁOSZ     3Osobny zeszyt – kartki odnalezione
PO CO PISZĘ
6
MICHAŁ GŁOWIŃSKI, BOGDAN CZAYKOWSKI
BOGDAN CZAYKOWSKI    11Bo w końcu byłam
HENRYK GRYNBERG13Pomnik
EWA KURYLUK    19Od Kardamili do Kytery
JERZY JARZĘBSKI25Gombrowicz i Wittlin – dwaj spiskowcy
PIOTR ROGUSKI    35*** (Załóżmy że…) • Raczej dobra rada niż przesłanie
37Wielu jest zbrojnych • Figlarny ślad nieobecnościPIOTR ROGUSKI
38O mądrej zasadzie proporcjiPIOTR ROGUSKI
39Zapytała tylko czy zostanę na noc • Odmienny kształt dzbankaPIOTR ROGUSKI
40Kocha lub szanujePIOTR ROGUSKI
MAJA JURKOWSKA41Kolekcja
JORGE LUIS BORGES    51Poemat o darach
53Impresje z podróżyJORGE LUIS BORGES
58Drugi poemat o darachJORGE LUIS BORGES
61Notatka na temat Walta WhitmanaJORGE LUIS BORGES
67CudzoziemiecJORGE LUIS BORGES
68Do tego, kto mnie czytaJORGE LUIS BORGES
ANDRZEJ APPEL   70Przystanek • U kresu
71Łazienki • GłosANDRZEJ APPEL
PAWEŁ PROCKI72Pintura Negra Wałbrzyska
AMERYKAŃSKIE HAIKU   77
DONALD P.A. PIRIE   83Yves: Le Saut dans le Vide
84Mark Rothko • Elegia dla siebie
PLASTYKA
AGATA SMALCERZ 87Andy Warhol w Bielsku-Białej
WALDEMAR KAKAREKO  93Galeria Jednej Strony
JERZY ZEGARLIŃSKI
w rozmowie
z GRZEGORZEM KALINOWSKIM
94Jednoosobowe pole działania
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI 97Rudy Jasio
GRZEGORZ MUSIAŁ 100Dziennik z Iowa (9)
JULIAN KORNHAUSER 110Post scriptum (4)
LESZEK SZARUGA 113Tym Czasem (6)
JAROSŁAW KLEJNOCKI120Matnia
MIROSŁAW DZIEŃ125O Kadmosie, Eco i pisaniu Mitologii
MAŁGORZATA BORKOWSKA OSB 129Rozpieszczone dziecko Pana Boga
RECENZJE
GRZEGORZ KALINOWSKI 137Rozpraszanie mroku
KATARZYNA KLEJNOCKA139Poszukiwanie dowodów
HENRYK DUBOWIK140Eseje Artura Hutnikiewicza o Polsce
LESZEK SZARUGA143Wyjście z PRL
MIROSŁAW DZIEŃ147Aneks do Chwilowego zawieszenia bron czyli uwagi o Arystotelesie”
i Nowym turnieju pokoleń
WOJCIECH TOMASIK150Pan Barbarus
NOTY O KSIĄŻKACH 153

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 1/1997 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.

1997   nr 1 (13)

POEZJA, PROZA, ESEJ
CZESŁAW MIŁOSZ     3Osobny zeszyt – kartki odnalezione
PO CO PISZĘ
6
MICHAŁ GŁOWIŃSKI, BOGDAN CZAYKOWSKI
BOGDAN CZAYKOWSKI    11Bo w końcu byłam
HENRYK GRYNBERG13Pomnik
EWA KURYLUK    19Od Kardamili do Kytery
JERZY JARZĘBSKI25Gombrowicz i Wittlin – dwaj spiskowcy
PIOTR ROGUSKI    35*** (Załóżmy że…) • Raczej dobra rada niż przesłanie
37Wielu jest zbrojnych • Figlarny ślad nieobecnościPIOTR ROGUSKI
38O mądrej zasadzie proporcjiPIOTR ROGUSKI
39Zapytała tylko czy zostanę na noc • Odmienny kształt dzbankaPIOTR ROGUSKI
40Kocha lub szanujePIOTR ROGUSKI
MAJA JURKOWSKA41Kolekcja
JORGE LUIS BORGES    51Poemat o darach
53Impresje z podróżyJORGE LUIS BORGES
58Drugi poemat o darachJORGE LUIS BORGES
61Notatka na temat Walta WhitmanaJORGE LUIS BORGES
67CudzoziemiecJORGE LUIS BORGES
68Do tego, kto mnie czytaJORGE LUIS BORGES
ANDRZEJ APPEL   70Przystanek • U kresu
71Łazienki • GłosANDRZEJ APPEL
PAWEŁ PROCKI72Pintura Negra Wałbrzyska
AMERYKAŃSKIE HAIKU   77
DONALD P.A. PIRIE   83Yves: Le Saut dans le Vide
84Mark Rothko • Elegia dla siebie
PLASTYKA
AGATA SMALCERZ 87Andy Warhol w Bielsku-Białej
WALDEMAR KAKAREKO  93Galeria Jednej Strony
JERZY ZEGARLIŃSKI
w rozmowie
z GRZEGORZEM KALINOWSKIM
94Jednoosobowe pole działania
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI 97Rudy Jasio
GRZEGORZ MUSIAŁ 100Dziennik z Iowa (9)
JULIAN KORNHAUSER 110Post scriptum (4)
LESZEK SZARUGA 113Tym Czasem (6)
JAROSŁAW KLEJNOCKI120Matnia
MIROSŁAW DZIEŃ125O Kadmosie, Eco i pisaniu Mitologii
MAŁGORZATA BORKOWSKA OSB 129Rozpieszczone dziecko Pana Boga
RECENZJE
GRZEGORZ KALINOWSKI 137Rozpraszanie mroku
KATARZYNA KLEJNOCKA139Poszukiwanie dowodów
HENRYK DUBOWIK140Eseje Artura Hutnikiewicza o Polsce
LESZEK SZARUGA143Wyjście z PRL
MIROSŁAW DZIEŃ147Aneks do Chwilowego zawieszenia bron czyli uwagi o Arystotelesie”
i Nowym turnieju pokoleń
WOJCIECH TOMASIK150Pan Barbarus
NOTY O KSIĄŻKACH 153

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 1/1997 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.