Bieżący numer

1997   nr 4 (16)

Spis rzeczy

POEZJA, PROZA, ESEJ
TRZY WIERSZE
3
STANISŁAW LEM
PO CO PISZĘ
8
FLORIAN ŚMIEJA, MACIEJ NIEMIEC
MACIEJ NIEMIEC   10*** (Kropelko...) • Świat widzialny
11TancerkaMACIEJ NIEMIEC
12*** (Szukam twoich oczu…)MACIEJ NIEMIEC
13*** (Popołudnie…)MACIEJ NIEMIEC
14*** (Spójrz oto, ci…) MACIEJ NIEMIEC
15*** (Nieskończony…)MACIEJ NIEMIEC
JERZY ANDRZEJEWSKI17Noc
ANDRZEJ FIETT56Glosa do Nocy
ANNA SYNORADZKA58Historia jednego tytułu
JERZY ANDRZEJEWSKI63Każdy albo nikt
67Młodość 1975JERZY ANDRZEJEWSKI
69ElegiaJERZY ANDRZEJEWSKI
73Rzecz, która ma być opowiedziana…JERZY ANDRZEJEWSKI
79HeliogabalJERZY ANDRZEJEWSKI
IRENA SZYMAŃSKA   82Mój przyjaciel Jerzy
GŁOSY I GLOSY
102
ALEKSANDER FIUT, HENRYK GRYNBERG, JAROSŁAW KLEJNOCKI, JULIAN KORNHAUSER, RYSZARD MATUSZEWSKI, CZESŁAW MIŁOSZ, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ANDRZEJ WAJDA
MADELINE G. LEVINE119Niejednoznaczność moralnego oburzenia wyrażonego przez Jerzego Andrzejewskiego w Wielkim Tygodniu
DARIUSZ NOWACKI 132Non consummatum?
ROBERTO JUARROZ142Choroba • *** (Czasem wydaje się…)
 143*** (Na górze…) • *** (Kiedyś znajdę nareszcie…)ROBERTO JUARROZ
 144*** (Brzegi błękitu rozrywają…)ROBERTO JUARROZ
145*** (Chodzę już tylko…) • *** (Mógłbym zapomnieć o…)ROBERTO JUARROZ
ZYGMUNT KUBIAK
w rozmowie
z GRZEGORZEM KALINOWSKIM
148„Świat to przypowieść…”
GENOWEFA JAKUBOWSKA-FIJAŁKOWSKA156Magdalena
157*** (lato…) • *** (na powiekach…)GENOWEFA JAKUBOWSKA-FIJAŁKOWSKA
158*** (Amazonki…) • *** (na dłoni popielate…)GENOWEFA JAKUBOWSKA-FIJAŁKOWSKA
159*** (zapach kiszonej kapusty…)GENOWEFA JAKUBOWSKA-FIJAŁKOWSKA
ALEKSANDER JUREWICZ160Ciążenie i wiatr
TOMASZ RÓŻYCKI1661883 rok, długa podróż na południe
167Vaterland • EntropiaTOMASZ RÓŻYCKI
168MagiaTOMASZ RÓŻYCKI
TEATR
ARTUR PRZYBYSŁAWSKI169Teatr wewnętrzny
PLASTYKA
ŁUKASZ KIEPUSZEWSKI173Horyzont
JERZY OLEK177Prezentacje
TADEUSZ RÓŻEWICZ184Wymiar iluzji
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI190Szkice podróżne
JULIAN KORNHAUSER 197Post scriptum (7)
GRZEGORZ MUSIAŁ 200Dziennik z Iowa (12)
LESZEK SZARUGA 210Tym Czasem (10)
MAREK ADAMIEC217Przeglądamy… malarstwo włoskie
RECENZJE
MIROSŁAW DZIEŃ223Czesław Miłosz: piesek prawie teologiczny. Zamyślenia millenarystyczne
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI234Miłosz czyta Miłosza…
JAN WOLSKI235„Wieczność w krótkim trwaniu”
238„Język dotyka niekiedy prawdy” JAN WOLSKI
LESZEK SZARUGA240W zwolnionym tempie
EWA PIECHOCKA243W promieniu złego oka
JAROSŁAW KLEJNOCKI245Tylko popiół, a jednak…
WACŁAW LEWANDOWSKI247Niełatwo być księdzem – jeszcze trudniej grzesznikiem
MARIAN SZARMACH250Listy Tadeusza Zielińskiego do Stefana Srebrnego
NOTY O KSIĄŻKACH 253

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 4/1997 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.

1997   nr 4 (16)

POEZJA, PROZA, ESEJ
TRZY WIERSZE
3
STANISŁAW LEM
PO CO PISZĘ
8
FLORIAN ŚMIEJA, MACIEJ NIEMIEC
MACIEJ NIEMIEC   10*** (Kropelko...) • Świat widzialny
11TancerkaMACIEJ NIEMIEC
12*** (Szukam twoich oczu…)MACIEJ NIEMIEC
13*** (Popołudnie…)MACIEJ NIEMIEC
14*** (Spójrz oto, ci…) MACIEJ NIEMIEC
15*** (Nieskończony…)MACIEJ NIEMIEC
JERZY ANDRZEJEWSKI17Noc
ANDRZEJ FIETT56Glosa do Nocy
ANNA SYNORADZKA58Historia jednego tytułu
JERZY ANDRZEJEWSKI63Każdy albo nikt
67Młodość 1975JERZY ANDRZEJEWSKI
69ElegiaJERZY ANDRZEJEWSKI
73Rzecz, która ma być opowiedziana…JERZY ANDRZEJEWSKI
79HeliogabalJERZY ANDRZEJEWSKI
IRENA SZYMAŃSKA   82Mój przyjaciel Jerzy
GŁOSY I GLOSY
102
ALEKSANDER FIUT, HENRYK GRYNBERG, JAROSŁAW KLEJNOCKI, JULIAN KORNHAUSER, RYSZARD MATUSZEWSKI, CZESŁAW MIŁOSZ, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ANDRZEJ WAJDA
MADELINE G. LEVINE119Niejednoznaczność moralnego oburzenia wyrażonego przez Jerzego Andrzejewskiego w Wielkim Tygodniu
DARIUSZ NOWACKI 132Non consummatum?
ROBERTO JUARROZ142Choroba • *** (Czasem wydaje się…)
 143*** (Na górze…) • *** (Kiedyś znajdę nareszcie…)ROBERTO JUARROZ
 144*** (Brzegi błękitu rozrywają…)ROBERTO JUARROZ
145*** (Chodzę już tylko…) • *** (Mógłbym zapomnieć o…)ROBERTO JUARROZ
ZYGMUNT KUBIAK
w rozmowie
z GRZEGORZEM KALINOWSKIM
148„Świat to przypowieść…”
GENOWEFA JAKUBOWSKA-FIJAŁKOWSKA156Magdalena
157*** (lato…) • *** (na powiekach…)GENOWEFA JAKUBOWSKA-FIJAŁKOWSKA
158*** (Amazonki…) • *** (na dłoni popielate…)GENOWEFA JAKUBOWSKA-FIJAŁKOWSKA
159*** (zapach kiszonej kapusty…)GENOWEFA JAKUBOWSKA-FIJAŁKOWSKA
ALEKSANDER JUREWICZ160Ciążenie i wiatr
TOMASZ RÓŻYCKI1661883 rok, długa podróż na południe
167Vaterland • EntropiaTOMASZ RÓŻYCKI
168MagiaTOMASZ RÓŻYCKI
TEATR
ARTUR PRZYBYSŁAWSKI169Teatr wewnętrzny
PLASTYKA
ŁUKASZ KIEPUSZEWSKI173Horyzont
JERZY OLEK177Prezentacje
TADEUSZ RÓŻEWICZ184Wymiar iluzji
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI190Szkice podróżne
JULIAN KORNHAUSER 197Post scriptum (7)
GRZEGORZ MUSIAŁ 200Dziennik z Iowa (12)
LESZEK SZARUGA 210Tym Czasem (10)
MAREK ADAMIEC217Przeglądamy… malarstwo włoskie
RECENZJE
MIROSŁAW DZIEŃ223Czesław Miłosz: piesek prawie teologiczny. Zamyślenia millenarystyczne
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI234Miłosz czyta Miłosza…
JAN WOLSKI235„Wieczność w krótkim trwaniu”
238„Język dotyka niekiedy prawdy” JAN WOLSKI
LESZEK SZARUGA240W zwolnionym tempie
EWA PIECHOCKA243W promieniu złego oka
JAROSŁAW KLEJNOCKI245Tylko popiół, a jednak…
WACŁAW LEWANDOWSKI247Niełatwo być księdzem – jeszcze trudniej grzesznikiem
MARIAN SZARMACH250Listy Tadeusza Zielińskiego do Stefana Srebrnego
NOTY O KSIĄŻKACH 253

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 4/1997 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.