Bieżący numer

1998   nr 1 (17)

Spis rzeczy

POEZJA, PROZA, ESEJ
ZBIGNIEW HERBERT2Strefa liryczna
3Pan Cogito. Ars longaZBIGNIEW HERBERT
5Pan Cogito a małe zwierzątko –ZBIGNIEW HERBERT
6TelefonZBIGNIEW HERBERT
8BrewiarzZBIGNIEW HERBERT
MIROSŁAW DZIEŃ 9Zbigniewa Herberta Hermes, pies
i gwiazda
po czterdziestu latach. Intuicje eschatologiczne
TRZY WIERSZE
25
JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI
LOUIS-FERDINAND CÉLINE
w rozmowach
31„Nie chciałem zajmować się literaturą”
34„Medycyna była moją fascynacją…”
40„Jestem pesymistą…”
42***
LOUIS-FERDINAND CÉLINE46Zeszyty więzienne
49Listy więzienneLOUIS-FERDINAND CÉLINE
BOLESŁAW TABORSKI56Autostrada
57Elegia dla Jacqueline (1945-87) • Ziemia obiecanaBOLESŁAW TABORSKI
58WiernośćBOLESŁAW TABORSKI
PO CO PISZĘ
59
BOLESŁAW TABORSKI, EWA SONNENBERG
EWA SONNENBERG   64manifest wewnętrzny 1 • manifest wewnętrzny 2
65tekst bez właścicielaEWA SONNENBERG
66Only for MenEWA SONNENBERG
GEORGES BARRAL67Pięć dni w Brukseli z Charlesem Baudelaire’em
SAMANTHA KITSCH73Prawda
JULIAN KORNHAUSER77W czasie, gdy
MARIUSZ GRZEBALSKI82*** (Pusto nad osiedlem...) • *** (Pomarańczowa łuna ześlizguje…)
83Dzień dobryMARIUSZ GRZEBALSKI
84Sen • Popołudniowe zabawyMARIUSZ GRZEBALSKI
STANISŁAW DŁUSKI85Ucieczki • Adrianie od światła
86Z wierszy chromychSTANISŁAW DŁUSKI
KRZYSZTOF DERDOWSKI87Robal
MARCIN KUREK103Tracheotomia • Oratio obliqua
PLASTYKA
ELŻBIETA LEMPP105Prezentacje
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI109Szkice podróżne (2)
JULIAN KORNHAUSER 116Post scriptum (8)
GRZEGORZ MUSIAŁ 119Dziennik z Iowa (13)
LESZEK SZARUGA 128Tym czasem (11)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI134Literatura, dom starców i grób
RECENZJE
URSZULA M. BENKA136O grozie wtajemniczenia
MACIEJ CISŁO140Głos Ahaswera
ELŻBIETA GIDLECKA141Niemożliwość prawdy
DARIUSZ NOWACKI144Praca pisania?
GRZEGORZ KALINOWSKI147Przeciw „pustyni obłędu”
MARIAN SZARMACH151Grecja Krzysztofa Głombiowskiego
GŁOSY I GLOSY
153
DARIUSZ NOWACKI, KINGA DUNIN, ANETA GÓRNICKA-BORATYŃSKA, KRZYSZTOF VARGA, JAROSŁAW KLEJNOCKI
NOTY O KSIĄŻKACH 157

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 1/1998 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy oraz Fundacji im. Stefana Batorego.

1998   nr 1 (17)

POEZJA, PROZA, ESEJ
ZBIGNIEW HERBERT2Strefa liryczna
3Pan Cogito. Ars longaZBIGNIEW HERBERT
5Pan Cogito a małe zwierzątko –ZBIGNIEW HERBERT
6TelefonZBIGNIEW HERBERT
8BrewiarzZBIGNIEW HERBERT
MIROSŁAW DZIEŃ 9Zbigniewa Herberta Hermes, pies
i gwiazda
po czterdziestu latach. Intuicje eschatologiczne
TRZY WIERSZE
25
JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI
LOUIS-FERDINAND CÉLINE
w rozmowach
31„Nie chciałem zajmować się literaturą”
34„Medycyna była moją fascynacją…”
40„Jestem pesymistą…”
42***
LOUIS-FERDINAND CÉLINE46Zeszyty więzienne
49Listy więzienneLOUIS-FERDINAND CÉLINE
BOLESŁAW TABORSKI56Autostrada
57Elegia dla Jacqueline (1945-87) • Ziemia obiecanaBOLESŁAW TABORSKI
58WiernośćBOLESŁAW TABORSKI
PO CO PISZĘ
59
BOLESŁAW TABORSKI, EWA SONNENBERG
EWA SONNENBERG   64manifest wewnętrzny 1 • manifest wewnętrzny 2
65tekst bez właścicielaEWA SONNENBERG
66Only for MenEWA SONNENBERG
GEORGES BARRAL67Pięć dni w Brukseli z Charlesem Baudelaire’em
SAMANTHA KITSCH73Prawda
JULIAN KORNHAUSER77W czasie, gdy
MARIUSZ GRZEBALSKI82*** (Pusto nad osiedlem...) • *** (Pomarańczowa łuna ześlizguje…)
83Dzień dobryMARIUSZ GRZEBALSKI
84Sen • Popołudniowe zabawyMARIUSZ GRZEBALSKI
STANISŁAW DŁUSKI85Ucieczki • Adrianie od światła
86Z wierszy chromychSTANISŁAW DŁUSKI
KRZYSZTOF DERDOWSKI87Robal
MARCIN KUREK103Tracheotomia • Oratio obliqua
PLASTYKA
ELŻBIETA LEMPP105Prezentacje
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI109Szkice podróżne (2)
JULIAN KORNHAUSER 116Post scriptum (8)
GRZEGORZ MUSIAŁ 119Dziennik z Iowa (13)
LESZEK SZARUGA 128Tym czasem (11)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI134Literatura, dom starców i grób
RECENZJE
URSZULA M. BENKA136O grozie wtajemniczenia
MACIEJ CISŁO140Głos Ahaswera
ELŻBIETA GIDLECKA141Niemożliwość prawdy
DARIUSZ NOWACKI144Praca pisania?
GRZEGORZ KALINOWSKI147Przeciw „pustyni obłędu”
MARIAN SZARMACH151Grecja Krzysztofa Głombiowskiego
GŁOSY I GLOSY
153
DARIUSZ NOWACKI, KINGA DUNIN, ANETA GÓRNICKA-BORATYŃSKA, KRZYSZTOF VARGA, JAROSŁAW KLEJNOCKI
NOTY O KSIĄŻKACH 157

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 1/1998 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy oraz Fundacji im. Stefana Batorego.