Bieżący numer

1998   nr 2 (18)

Spis rzeczy

POEZJA, PROZA, ESEJ
CZESŁAW MIŁOSZ3Do leszczyny
WACŁAW IWANIUK4Śmierć nad Ebro
10Moje życie rodzinneWACŁAW IWANIUK
ROBERT PINGET12Inkwizytorium
MAREK KĘDZIERSKI45Sotto voce – Robert Pinget i dyskretna siła niuansu
ROBERT PINGET
w rozmowie
z MADELAINE RENOUARD
 56„Gdyby psychologia była fałszywa, to i ton musiałby być fałszywy”
ROBERT PINGET68Szepty
77ChimeraROBERT PINGET
82Ślady po atramencieROBERT PINGET
JULIA HARTWIG92Miejsca
93Zajść tylko po toJULIA HARTWIG
94Wokół stołuJULIA HARTWIG
PO CO PISZĘ
95
MAREK KĘDZIERSKI, LESZEK SZARUGA
LESZEK SZARUGA98Kamienne tablice
99Wzlot Lety • Jedno słowoLESZEK SZARUGA
PIOTR ROGUSKI101„Jaki stąd płynie morał?”. Uwagi o poezji Wisławy Szymborskiej
TRZY WIERSZE
109
RYSZARD KRYNICKI
RYSZARD KRYNICKI
w rozmowie
z KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM
112„…jakieś Ja, które szuka swojego Ty…”
PAUL CELAN118Przybój • Zurych, „zum strochen”
119Śluza • *** (Dla ust…)PAUL CELAN
120*** (Żadnej więcej sztuki piasku…) • *** (Lichtenberga dwanaście…)PAUL CELAN
121 *** (Te zezłomowane tabu…)PAUL CELAN
122Haut mal • *** (Raz...) • *** (Zbiegłe...)PAUL CELAN
123*** (Ty bądź jak ty…) • *** (Bieguny…) PAUL CELAN
124*** (Lśnienie…)PAUL CELAN
MAREK KĘDZIERSKI125Zaniemówienie
MARIA KALOTA-SZYMAŃSKA132*** (Prawda? Nieprawda?…)
• Nacjonalizm pod rozwagę
 133Cenzura • Moc słońcaMARIA KALOTA-SZYMAŃSKA
BOGUSŁAWA LATAWIEC134Zmęczony Polską
MARIA CYRANOWICZ141„i magii nacja” • Nie ma do czego wstawać, więc nie zasypiajmy
 142Natura rzeczy martwych MARIA CYRANOWICZ
143Also das Kind das Kind war • Cztery pory mroku: granatMARIA CYRANOWICZ
144MimikaliaMARIA CYRANOWICZ
ROBERT BRUNNÉ145*** (poniżej stóp…) • *** (świątynia…)
146SięROBERT BRUNNÉ
147Bum • MatkiROBERT BRUNNÉ
PLASTYKA
LESZEK GOLDYSZEWICZ149Prezentacje
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI155Major Bieżancew
JULIAN KORNHAUSER 160Post scriptum (9)
GRZEGORZ MUSIAŁ 163Dziennik z Iowa (14)
LESZEK SZARUGA 172Tym czasem (12)
JAROSŁAW KLEJNOCKI179Flucht
MIECZYSŁAW ORSKI184Zmierzch naszego świata
ALEKSANDER FIUT186W amerykańskiej „szkole Miłosza”
RECENZJE
JAN WOLSKI191„Dać znak pamięci”
PIOTR MICHAŁOWSKI193Przebudowany dworzec tekstu
ADRIANA SZYMAŃSKA197Święta szuflada
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI199Nowa Kartoteka
GRZEGORZ KALINOWSKI201Ryszarda Kapuścińskiego opisanie świata
DARIUSZ NOWACKI203Księga pamiątkowa?
MIROSŁAW DZIEŃ205T.S. Eliot – czy tylko klasyk?
WIESŁAW TRZECIAKOWSKI210O młodopolskim erotyzmie…
JOANNA BIELSKA-KRZWCZYK212Pamiętaj o śmierci
NOTY O KSIĄŻKACH 217
KOMUNIKATY222

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 2/1998 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy oraz Fundacji im. Stefana Batorego.

1998   nr 2 (18)

POEZJA, PROZA, ESEJ
CZESŁAW MIŁOSZ3Do leszczyny
WACŁAW IWANIUK4Śmierć nad Ebro
10Moje życie rodzinneWACŁAW IWANIUK
ROBERT PINGET12Inkwizytorium
MAREK KĘDZIERSKI45Sotto voce – Robert Pinget i dyskretna siła niuansu
ROBERT PINGET
w rozmowie
z MADELAINE RENOUARD
 56„Gdyby psychologia była fałszywa, to i ton musiałby być fałszywy”
ROBERT PINGET68Szepty
77ChimeraROBERT PINGET
82Ślady po atramencieROBERT PINGET
JULIA HARTWIG92Miejsca
93Zajść tylko po toJULIA HARTWIG
94Wokół stołuJULIA HARTWIG
PO CO PISZĘ
95
MAREK KĘDZIERSKI, LESZEK SZARUGA
LESZEK SZARUGA98Kamienne tablice
99Wzlot Lety • Jedno słowoLESZEK SZARUGA
PIOTR ROGUSKI101„Jaki stąd płynie morał?”. Uwagi o poezji Wisławy Szymborskiej
TRZY WIERSZE
109
RYSZARD KRYNICKI
RYSZARD KRYNICKI
w rozmowie
z KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM
112„…jakieś Ja, które szuka swojego Ty…”
PAUL CELAN118Przybój • Zurych, „zum strochen”
119Śluza • *** (Dla ust…)PAUL CELAN
120*** (Żadnej więcej sztuki piasku…) • *** (Lichtenberga dwanaście…)PAUL CELAN
121 *** (Te zezłomowane tabu…)PAUL CELAN
122Haut mal • *** (Raz...) • *** (Zbiegłe...)PAUL CELAN
123*** (Ty bądź jak ty…) • *** (Bieguny…) PAUL CELAN
124*** (Lśnienie…)PAUL CELAN
MAREK KĘDZIERSKI125Zaniemówienie
MARIA KALOTA-SZYMAŃSKA132*** (Prawda? Nieprawda?…)
• Nacjonalizm pod rozwagę
 133Cenzura • Moc słońcaMARIA KALOTA-SZYMAŃSKA
BOGUSŁAWA LATAWIEC134Zmęczony Polską
MARIA CYRANOWICZ141„i magii nacja” • Nie ma do czego wstawać, więc nie zasypiajmy
 142Natura rzeczy martwych MARIA CYRANOWICZ
143Also das Kind das Kind war • Cztery pory mroku: granatMARIA CYRANOWICZ
144MimikaliaMARIA CYRANOWICZ
ROBERT BRUNNÉ145*** (poniżej stóp…) • *** (świątynia…)
146SięROBERT BRUNNÉ
147Bum • MatkiROBERT BRUNNÉ
PLASTYKA
LESZEK GOLDYSZEWICZ149Prezentacje
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI155Major Bieżancew
JULIAN KORNHAUSER 160Post scriptum (9)
GRZEGORZ MUSIAŁ 163Dziennik z Iowa (14)
LESZEK SZARUGA 172Tym czasem (12)
JAROSŁAW KLEJNOCKI179Flucht
MIECZYSŁAW ORSKI184Zmierzch naszego świata
ALEKSANDER FIUT186W amerykańskiej „szkole Miłosza”
RECENZJE
JAN WOLSKI191„Dać znak pamięci”
PIOTR MICHAŁOWSKI193Przebudowany dworzec tekstu
ADRIANA SZYMAŃSKA197Święta szuflada
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI199Nowa Kartoteka
GRZEGORZ KALINOWSKI201Ryszarda Kapuścińskiego opisanie świata
DARIUSZ NOWACKI203Księga pamiątkowa?
MIROSŁAW DZIEŃ205T.S. Eliot – czy tylko klasyk?
WIESŁAW TRZECIAKOWSKI210O młodopolskim erotyzmie…
JOANNA BIELSKA-KRZWCZYK212Pamiętaj o śmierci
NOTY O KSIĄŻKACH 217
KOMUNIKATY222

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje za pomoc finansową w wydaniu numeru 2/1998 Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy oraz Fundacji im. Stefana Batorego.