Bieżący numer

1999   nr 2 (22)

Spis rzeczy

ZBIGNIEW HERBERT 5Henryk Bereska – tłumacz
6Marian Ośmiałowski R.I.P. ZBIGNIEW HERBERT
ZBIGNIEWOWI HERBERTOWI IN MEMORIAM
ALAIN BESANÇON 9Odczuwanie zła w XX wieku
ZBIGNIEW HERBERT14Potwór Pana Cogito
MIROSŁAW DZIEŃ17Portret po burzy
22Na śmierć Wielkiego Poety trenMIROSŁAW DZIEŃ
ALEKSANDER FIUT23Notatki do nienapisanej książki
o Zbigniewie Herbercie
JERZY GIZELLA33Bądź wierny Idź
KRZYSZTOF KARASEK41Testament Herberta
JULIAN KORNHAUSER47Pan Cogito – autoportret poety
STANISŁAW LEM63***
BRONISŁAW MAJ64***
65Znów – Pan CogitoBRONISŁAW MAJ
CZESŁAW MIŁOSZ67O poezji, z powodu telefonów po śmierci Herberta
GRZEGORZ MUSIAŁ68***
69Do Starego PoetyGRZEGORZ MUSIAŁ
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI72Moduł Herberta
LESZEK SZARUGA75Nieugiętość
JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI79***
JANUSZ SZUBER81Wspominki plutonowego
84SymultankaJANUSZ SZUBER
ADRIANA SZYMAŃSKA85Zbigniew Herbert i japońska miniatura
89Do Zbigniewa HerbertaADRIANA SZYMAŃSKA
JAN TWARDOWSKI90***
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ91Herbertowe odpryski
190. ROCZNICA URODZIN I 150. ROCZNICA ŚMIERCI JULIUSZA SŁOWACKIEGO
MARIA DANILEWICZ-ZIELIŃSKA95„Książę Niezłomny” w dramacie Calderona i w historii
TRZY WIERSZE
108
JULIAN KORNHAUSER
PO CO PISZĘ
113
RYSZARD KAPUŚCIŃSKI, ALEKSANDRA OLĘDZKA-FRYBESOWA
ALEKSANDRA OLĘDZKA-FRYBESOWA117anioł inności
118tyle tego aż • świat podwojonyALEKSANDRA OLĘDZKA-FRYBESOWA
119alchemikALEKSANDRA OLĘDZKA-FRYBESOWA
ANNA BOLECKA120Kochany Franz
KAZIMIERZ BRAKONIECKI127Dwa domy filozofów bretońskich
w Côtes d’Armor
129W BretaniiKAZIMIERZ BRAKONIECKI
130Widzenie nad Zatoką Saint-Brieuc
w Bretanii
KAZIMIERZ BRAKONIECKI
MAREK JASTRZĘBIEC-MOSAKOWSKI131Vox lucis
WOJCIECH T. BRZOSKA141wszystko gra • martwa natura
142kawiorWOJCIECH T. BRZOSKA
PAWEŁ LEKSZYCKI143pejzaż prywatny • Waterloo
144u wrót ogrodu. wygnaniePAWEŁ LEKSZYCKI
PLASTYKA
JERZY RIEGEL145Prezentacje
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI153Starosta
ALEKSANDER JUREWICZ156Zapiski ze stróżówki (3)
GRZEGORZ MUSIAŁ161Dziennik bez dat (3)
LESZEK SZARUGA 167Wodna pieczęć
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ175Ujrzane, w czasie zatrzymane (2)
RECENZJE
ADRIANA SZYMAŃSKA180Zamiast teodycei
JAN WOLSKI183Hiob w płaszczu proroka
HENRYK DUBOWIK186Historie niezwykłe i sądy surowe
JERZY GIZELLA187Spodek uziemiony
MIROSŁAW DZIEŃ189Poetycka teologia wyobraźni
JOANNA BIELSKA-KRAWCZYK195Jeszcze raz czytając Miłosza…
MARIA CYRANOWICZ198Nigdy już tak nie będzie
NOTY O KSIĄŻKACH 201
KOMUNIKATY206

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Edukacji, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Wydziałowi Kultury i Nauki Urzędu Miasta w Bydgoszczy za pomoc finansową w wydaniu numeru 2/1999.

1999   nr 2 (22)

ZBIGNIEW HERBERT 5Henryk Bereska – tłumacz
6Marian Ośmiałowski R.I.P. ZBIGNIEW HERBERT
ZBIGNIEWOWI HERBERTOWI IN MEMORIAM
ALAIN BESANÇON 9Odczuwanie zła w XX wieku
ZBIGNIEW HERBERT14Potwór Pana Cogito
MIROSŁAW DZIEŃ17Portret po burzy
22Na śmierć Wielkiego Poety trenMIROSŁAW DZIEŃ
ALEKSANDER FIUT23Notatki do nienapisanej książki
o Zbigniewie Herbercie
JERZY GIZELLA33Bądź wierny Idź
KRZYSZTOF KARASEK41Testament Herberta
JULIAN KORNHAUSER47Pan Cogito – autoportret poety
STANISŁAW LEM63***
BRONISŁAW MAJ64***
65Znów – Pan CogitoBRONISŁAW MAJ
CZESŁAW MIŁOSZ67O poezji, z powodu telefonów po śmierci Herberta
GRZEGORZ MUSIAŁ68***
69Do Starego PoetyGRZEGORZ MUSIAŁ
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI72Moduł Herberta
LESZEK SZARUGA75Nieugiętość
JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI79***
JANUSZ SZUBER81Wspominki plutonowego
84SymultankaJANUSZ SZUBER
ADRIANA SZYMAŃSKA85Zbigniew Herbert i japońska miniatura
89Do Zbigniewa HerbertaADRIANA SZYMAŃSKA
JAN TWARDOWSKI90***
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ91Herbertowe odpryski
190. ROCZNICA URODZIN I 150. ROCZNICA ŚMIERCI JULIUSZA SŁOWACKIEGO
MARIA DANILEWICZ-ZIELIŃSKA95„Książę Niezłomny” w dramacie Calderona i w historii
TRZY WIERSZE
108
JULIAN KORNHAUSER
PO CO PISZĘ
113
RYSZARD KAPUŚCIŃSKI, ALEKSANDRA OLĘDZKA-FRYBESOWA
ALEKSANDRA OLĘDZKA-FRYBESOWA117anioł inności
118tyle tego aż • świat podwojonyALEKSANDRA OLĘDZKA-FRYBESOWA
119alchemikALEKSANDRA OLĘDZKA-FRYBESOWA
ANNA BOLECKA120Kochany Franz
KAZIMIERZ BRAKONIECKI127Dwa domy filozofów bretońskich
w Côtes d’Armor
129W BretaniiKAZIMIERZ BRAKONIECKI
130Widzenie nad Zatoką Saint-Brieuc
w Bretanii
KAZIMIERZ BRAKONIECKI
MAREK JASTRZĘBIEC-MOSAKOWSKI131Vox lucis
WOJCIECH T. BRZOSKA141wszystko gra • martwa natura
142kawiorWOJCIECH T. BRZOSKA
PAWEŁ LEKSZYCKI143pejzaż prywatny • Waterloo
144u wrót ogrodu. wygnaniePAWEŁ LEKSZYCKI
PLASTYKA
JERZY RIEGEL145Prezentacje
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI153Starosta
ALEKSANDER JUREWICZ156Zapiski ze stróżówki (3)
GRZEGORZ MUSIAŁ161Dziennik bez dat (3)
LESZEK SZARUGA 167Wodna pieczęć
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ175Ujrzane, w czasie zatrzymane (2)
RECENZJE
ADRIANA SZYMAŃSKA180Zamiast teodycei
JAN WOLSKI183Hiob w płaszczu proroka
HENRYK DUBOWIK186Historie niezwykłe i sądy surowe
JERZY GIZELLA187Spodek uziemiony
MIROSŁAW DZIEŃ189Poetycka teologia wyobraźni
JOANNA BIELSKA-KRAWCZYK195Jeszcze raz czytając Miłosza…
MARIA CYRANOWICZ198Nigdy już tak nie będzie
NOTY O KSIĄŻKACH 201
KOMUNIKATY206

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałowi Edukacji, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Wydziałowi Kultury i Nauki Urzędu Miasta w Bydgoszczy za pomoc finansową w wydaniu numeru 2/1999.