Bieżący numer

1999   nr 4 (24)

Spis rzeczy

CZESŁAW MIŁOSZ 3Torquato Tasso, Sicilia sive insula Mirande
MAREK KĘDZIERSKI5Okolice Nienazywalnego: Samuel Beckett A.D. 1949
SAMUEL BECKETT21Molloy
 39…parę słów o milczeniu…SAMUEL BECKETT
ANTHONY CRONIN49Samuel Beckett. Od Molloy’a do Nienazywalnego
THOMAS HUNKELER67Samuel Beckett: Pomiędzy harmonią Nieba a dysonansem Piekła
LUTFI ÖZKÖK75Obrazy pamięci
SAMUEL BECKETT77what is the word
OSKAR WILDE79Salome
JÜRGEN FUCHS102*** (Wiem…)
103*** (Nie wierzę…) • *** (Twarze przyjaciół…)JÜRGEN FUCHS
104*** (Kiedy jechałem pociągiem…) • *** (19.01.79…)JÜRGEN FUCHS
TRZY WIERSZE
106
PIOTR SOMMER
JAN BŁOŃSKI113Tytani i artyści – postacie Witkacego
JÓZEF KURYLAK124Podróż do Ziemi Świętej
126PolaJÓZEF KURYLAK
128DuchJÓZEF KURYLAK
JANUSZ SZUBER129Sen-mara (27.06)
130Do czterech elementów • Dowód osobistyJANUSZ SZUBER
131Tautologie • Biogram Harry’ego Donalda M.JANUSZ SZUBER
KRZYSZTOF SOLIŃSKI133fragment
GRZEGORZ MUSIAŁ143CNN News • *** (Jakie to ważne…)
144Wieśniacy martwią się że nie mają Baranka na Wielkanoc • Stary człowiek pytaGRZEGORZ MUSIAŁ
145Zabawki wojenne • Los tyranaGRZEGORZ MUSIAŁ
146Niebo dla KosowianGRZEGORZ MUSIAŁ
147Jedna wojna wykluwa się z drugiejGRZEGORZ MUSIAŁ
 
PO CO PISZĘ?
149
KRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI, KRZYSZTOF LISOWSKI
KRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI151Umiałbym
152Książę poetów żegna ukochane miasto • Stary wierszKRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI
153NajlepiejKRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI
KRZYSZTOF LISOWSKI154Marysia Bujańska
155O stylu wysokimKRZYSZTOF LISOWSKI
156Drugie śniadanieKRZYSZTOF LISOWSKI
PLASTYKA
ANDRZEJ MASIANIS157Prezentacje
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI161Jasza i Maks
ALEKSANDER JUREWICZ164Zapiski ze stróżówki (5)
ARKADIUSZ PACHOLSKI169Brulion paryski
LESZEK SZARUGA 174Wodna pieczęć (3)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ182Ujrzane, w czasie zatrzymane (4)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI188Ogród wycinków
GRZEGORZ KALINOWSKI189Słowo jak kamień
EWA PIECHOCKA192Jawa i sen
ELŻBIETA GIDLECKA194Poezja bezkresu
BARBARA CZARNECKA195Porządkowanie nierzeczywistości
MARIA CYRANOWICZ197Krótka krytyka pewnego tryptyku
LESZEK SZARUGA198Postscriptum
NOTY O KSIĄŻKACH204
KOMUNIKATY207

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędowi Miasta w Bydgoszczy
i Fundacji im. Stefana Batorego za pomoc finansową w wydaniu numeru 4/1999.

1999   nr 4 (24)

CZESŁAW MIŁOSZ 3Torquato Tasso, Sicilia sive insula Mirande
MAREK KĘDZIERSKI5Okolice Nienazywalnego: Samuel Beckett A.D. 1949
SAMUEL BECKETT21Molloy
 39…parę słów o milczeniu…SAMUEL BECKETT
ANTHONY CRONIN49Samuel Beckett. Od Molloy’a do Nienazywalnego
THOMAS HUNKELER67Samuel Beckett: Pomiędzy harmonią Nieba a dysonansem Piekła
LUTFI ÖZKÖK75Obrazy pamięci
SAMUEL BECKETT77what is the word
OSKAR WILDE79Salome
JÜRGEN FUCHS102*** (Wiem…)
103*** (Nie wierzę…) • *** (Twarze przyjaciół…)JÜRGEN FUCHS
104*** (Kiedy jechałem pociągiem…) • *** (19.01.79…)JÜRGEN FUCHS
TRZY WIERSZE
106
PIOTR SOMMER
JAN BŁOŃSKI113Tytani i artyści – postacie Witkacego
JÓZEF KURYLAK124Podróż do Ziemi Świętej
126PolaJÓZEF KURYLAK
128DuchJÓZEF KURYLAK
JANUSZ SZUBER129Sen-mara (27.06)
130Do czterech elementów • Dowód osobistyJANUSZ SZUBER
131Tautologie • Biogram Harry’ego Donalda M.JANUSZ SZUBER
KRZYSZTOF SOLIŃSKI133fragment
GRZEGORZ MUSIAŁ143CNN News • *** (Jakie to ważne…)
144Wieśniacy martwią się że nie mają Baranka na Wielkanoc • Stary człowiek pytaGRZEGORZ MUSIAŁ
145Zabawki wojenne • Los tyranaGRZEGORZ MUSIAŁ
146Niebo dla KosowianGRZEGORZ MUSIAŁ
147Jedna wojna wykluwa się z drugiejGRZEGORZ MUSIAŁ
 
PO CO PISZĘ?
149
KRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI, KRZYSZTOF LISOWSKI
KRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI151Umiałbym
152Książę poetów żegna ukochane miasto • Stary wierszKRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI
153NajlepiejKRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI
KRZYSZTOF LISOWSKI154Marysia Bujańska
155O stylu wysokimKRZYSZTOF LISOWSKI
156Drugie śniadanieKRZYSZTOF LISOWSKI
PLASTYKA
ANDRZEJ MASIANIS157Prezentacje
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI161Jasza i Maks
ALEKSANDER JUREWICZ164Zapiski ze stróżówki (5)
ARKADIUSZ PACHOLSKI169Brulion paryski
LESZEK SZARUGA 174Wodna pieczęć (3)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ182Ujrzane, w czasie zatrzymane (4)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI188Ogród wycinków
GRZEGORZ KALINOWSKI189Słowo jak kamień
EWA PIECHOCKA192Jawa i sen
ELŻBIETA GIDLECKA194Poezja bezkresu
BARBARA CZARNECKA195Porządkowanie nierzeczywistości
MARIA CYRANOWICZ197Krótka krytyka pewnego tryptyku
LESZEK SZARUGA198Postscriptum
NOTY O KSIĄŻKACH204
KOMUNIKATY207

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędowi Miasta w Bydgoszczy
i Fundacji im. Stefana Batorego za pomoc finansową w wydaniu numeru 4/1999.