Bieżący numer

2000   nr 1 (25)

Spis rzeczy

HILDA DOOLITTLE 3W hołdzie aniołom
4BurzaHILDA DOOLITTLE
5Antypater z SydonuHILDA DOOLITTLE
JERZY ANDRZEJEWSKI7Dziennik paryski
LUDMIŁA MARJAŃSKA23Cień róży • Niebo nad Krzemieńcem
24Zdziwienie • Córka bednarzaLUDMIŁA MARJAŃSKA
25Ściany • Do brzozy tracącej pożółkłe liście LUDMIŁA MARJAŃSKA
26O trzmielu • Na sekundę przedLUDMIŁA MARJAŃSKA
ADRIANA SZYMAŃSKA27Przenikanie
28SprostowanieADRIANA SZYMAŃSKA
29Taka bliskośćADRIANA SZYMAŃSKA
30Tomaso Albinoni: Adagio g-mollADRIANA SZYMAŃSKA
GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI
w rozmowie
z WŁODZIMIERZEM BOLECKIM
33„Madrygał żałobny”
TRZY WIERSZE
45
GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI
JERZY JARZĘBSKI53Naturalne, sztuczne i dziura w Kosmosie
 
PO CO PISZĘ?
63
STANISŁAW LEM
POECI GRUPY „LIKRAT”
NATAN ZACH67Typowy protest song
DAWID AWIDAN68Plama została na ścianie
JEHUDA AMICHAJ69Dużo jest winogron
JOANNA POLLAKÓWNA73Powaga i nędze starości
MARZENA BRODA87Nokturny
89Podnoszenie powiekiMARZENA BRODA
SAMANTHA KITSCH91Nikim
92OwadySAMANTHA KITSCH
ANNA NASIŁOWSKA93Domino: Kostki dopisane
PIOTR CIELESZ97mój tato
98wagonyPIOTR CIELESZ
DARIUSZ DORN101teraz ty
102leni riefenstahl montująca film (1931) • przekroczyć oknoDARIUSZ DORN
JACEK BOLEWSKI SJ105Mistrz u początku drogi. Wokół Wilhelma Meistra J.W. Goethego
ZOFIA BESZCZYŃSKA123 *** (myślałam: jeszcze raz…)
124 *** (patrzę na twoje…) •  *** (twoje miękkie imię…)ZOFIA BESZCZYŃSKA
125 *** (kładę na język…)ZOFIA BESZCZYŃSKA
AUTORZY „KWARTALNIKA ARTYSTYCZNEGO” W 1999 ROKU126
MACIEJ GIERSZEWSKI127na górze przemysława • dzień pierwszy
128szkoła poznańska? • epizodMACIEJ GIERSZEWSKI
129poranna narracja (dla oleńki)MACIEJ GIERSZEWSKI
TOMASZ HRYNACZ130Ciemna gwiazda • Sela
131Rysy i krople • Sztuka zagładyTOMASZ HRYNACZ
132MiazgaTOMASZ HRYNACZ
PLASTYKA
JERZY PUCIATA133Prezentacje
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI139Młodzieniec z agencji
ALEKSANDER JUREWICZ143Zapiski ze stróżówki (6)
JACEK ŁUKASIEWICZ149Mowa na uroczystość wręczenia Antoniemu Liberze Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego za powieść Madame
ANTONI LIBERA152Rachunek sumienia
EWA SONNENBERG155Przewodnik liryczny po Europie
LESZEK SZARUGA 166Wodna pieczęć (4)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ173Ujrzane, w czasie zatrzymane (5)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI180Wielkie czytanie Miłosza
ZBIGNIEW CHOJNOWSKI181Między bytem a nicością
ELŻBIETA GIDLECKA184Pejzaże pamięci
JAN WOLSKI185Pisać tłumiąc zachwyt
PAWEŁ MAJERSKI188Stan gotowości
JERZY JARZĘBSKI190Afryka: śmierć i życie
JERZY GIZELLA194„Rachunek naszych słabości”
EWA PIECHOCKA198Na drodze do Itaki
NOTY O KSIĄŻKACH201

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Urzędowi Miasta w Bydgoszczy
za pomoc finansową w wydaniu numeru 1/2000.

2000   nr 1 (25)

HILDA DOOLITTLE 3W hołdzie aniołom
4BurzaHILDA DOOLITTLE
5Antypater z SydonuHILDA DOOLITTLE
JERZY ANDRZEJEWSKI7Dziennik paryski
LUDMIŁA MARJAŃSKA23Cień róży • Niebo nad Krzemieńcem
24Zdziwienie • Córka bednarzaLUDMIŁA MARJAŃSKA
25Ściany • Do brzozy tracącej pożółkłe liście LUDMIŁA MARJAŃSKA
26O trzmielu • Na sekundę przedLUDMIŁA MARJAŃSKA
ADRIANA SZYMAŃSKA27Przenikanie
28SprostowanieADRIANA SZYMAŃSKA
29Taka bliskośćADRIANA SZYMAŃSKA
30Tomaso Albinoni: Adagio g-mollADRIANA SZYMAŃSKA
GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI
w rozmowie
z WŁODZIMIERZEM BOLECKIM
33„Madrygał żałobny”
TRZY WIERSZE
45
GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI
JERZY JARZĘBSKI53Naturalne, sztuczne i dziura w Kosmosie
 
PO CO PISZĘ?
63
STANISŁAW LEM
POECI GRUPY „LIKRAT”
NATAN ZACH67Typowy protest song
DAWID AWIDAN68Plama została na ścianie
JEHUDA AMICHAJ69Dużo jest winogron
JOANNA POLLAKÓWNA73Powaga i nędze starości
MARZENA BRODA87Nokturny
89Podnoszenie powiekiMARZENA BRODA
SAMANTHA KITSCH91Nikim
92OwadySAMANTHA KITSCH
ANNA NASIŁOWSKA93Domino: Kostki dopisane
PIOTR CIELESZ97mój tato
98wagonyPIOTR CIELESZ
DARIUSZ DORN101teraz ty
102leni riefenstahl montująca film (1931) • przekroczyć oknoDARIUSZ DORN
JACEK BOLEWSKI SJ105Mistrz u początku drogi. Wokół Wilhelma Meistra J.W. Goethego
ZOFIA BESZCZYŃSKA123 *** (myślałam: jeszcze raz…)
124 *** (patrzę na twoje…) •  *** (twoje miękkie imię…)ZOFIA BESZCZYŃSKA
125 *** (kładę na język…)ZOFIA BESZCZYŃSKA
AUTORZY „KWARTALNIKA ARTYSTYCZNEGO” W 1999 ROKU126
MACIEJ GIERSZEWSKI127na górze przemysława • dzień pierwszy
128szkoła poznańska? • epizodMACIEJ GIERSZEWSKI
129poranna narracja (dla oleńki)MACIEJ GIERSZEWSKI
TOMASZ HRYNACZ130Ciemna gwiazda • Sela
131Rysy i krople • Sztuka zagładyTOMASZ HRYNACZ
132MiazgaTOMASZ HRYNACZ
PLASTYKA
JERZY PUCIATA133Prezentacje
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI139Młodzieniec z agencji
ALEKSANDER JUREWICZ143Zapiski ze stróżówki (6)
JACEK ŁUKASIEWICZ149Mowa na uroczystość wręczenia Antoniemu Liberze Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego za powieść Madame
ANTONI LIBERA152Rachunek sumienia
EWA SONNENBERG155Przewodnik liryczny po Europie
LESZEK SZARUGA 166Wodna pieczęć (4)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ173Ujrzane, w czasie zatrzymane (5)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI180Wielkie czytanie Miłosza
ZBIGNIEW CHOJNOWSKI181Między bytem a nicością
ELŻBIETA GIDLECKA184Pejzaże pamięci
JAN WOLSKI185Pisać tłumiąc zachwyt
PAWEŁ MAJERSKI188Stan gotowości
JERZY JARZĘBSKI190Afryka: śmierć i życie
JERZY GIZELLA194„Rachunek naszych słabości”
EWA PIECHOCKA198Na drodze do Itaki
NOTY O KSIĄŻKACH201

Redakcja „Kwartalnika Artystycznego” serdecznie dziękuje Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Urzędowi Miasta w Bydgoszczy
za pomoc finansową w wydaniu numeru 1/2000.