Bieżący numer

2002   nr 2 (34)

Spis rzeczy

CZESŁAW MIŁOSZ5Nika
WISŁAWA SZYMBORSKA33Ze wspomnień
JULIAN KORNHAUSER34Zwyczajne niebo Wisławy Szymborskiej
JAN BŁOŃSKI38Cesarz, Pan i Żyd, czyli o „powieści habsburskiej” w Polsce
JAKI JEST TERAŹNIEJSZY STAN LITERATURY POLSKIEJ?
43
LUDMIŁA MARJAŃSKA, ADRIANA SZYMAŃSKA, EDWARD BALCERZAN, KAZIMIERZ BRAKONIECKI, BOGUSŁAW KIERC
ADRIANA SZYMAŃSKA59Po burzy
60Dziewczynka grająca BachaADRIANA SZYMAŃSKA
61Stara kapłanka przedwiecznego Boga myśli o ariergardzieADRIANA SZYMAŃSKA
62Kiedy stara kapłanka została tym, kim jestADRIANA SZYMAŃSKA
GRZEGORZ MUSIAŁ63Siostra Śmierć mówi do człowieka
64Zła Śmierć mówi do człowiekaGRZEGORZ MUSIAŁ
66Wilki w nocyGRZEGORZ MUSIAŁ
67Eros i Thanatos bawia się lustramiGRZEGORZ MUSIAŁ
KAZIMIERZ BRAKONIECKI69Monady
ANNA JANKO79Dzień spod nocy wstaje
80Zmagam się z tobą upragniona duszoANNA JANKO
81PrawieczórANNA JANKO
82NorwidANNA JANKO
JERZY GIZELLA83Ten co patrzy do bólu
84Z jakiej to sztuki, z jakiego teatruJERZY GIZELLA
85Chochole gderanieJERZY GIZELLA
86Znikanie po angielskuJERZY GIZELLA
HENRYK GRYNBERG87Przekleństwo przekładu albo jak się grzebie literaturę
 
PO CO PISZĘ?
103
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI
PIOTR ZETTINGER105Skrzynia z różnościami
ANNA BŁASIAK113*** (w moim mieszkaniu…)
114*** (niech mam z tego…)ANNA BŁASIAK
MARCIN CIELECKI115List do Larsa von Triera
116*** (Czwartek, godzina szósta…) • SytośćMARCIN CIELECKI
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI117Charaktery (2)
ANTONI LIBERA120Odwaga i pokora Tomasza Burka
TOMASZ BUREK126Autoreklama
JAN RÓŻEWICZ132Kilka słów o Tacie
LESZEK SZARUGA134Lekturnik (5)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ138Ujrzane, w czasie zatrzymane (14)
RECENZJE
PIOTR PIASZCZYŃSKI143W poszukiwaniu trwałości
PIOTR MICHAŁOWSKI146Od światowania ku światologii
JERZY JARNIEWICZ149Zaułki wyobraźni
RAFAŁ MOCZKODAN150Przemyślenie ikony
GRZEGORZ MUSIAŁ153Come back Gombrowicza
MIROSŁAW DZIEŃ156W sprawie Poety, plotki i nie tylko
NOTY O KSIĄŻKACH160
KOMUNIKAT175

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Fundacji im. Stefana Batorego.

2002   nr 2 (34)

CZESŁAW MIŁOSZ5Nika
WISŁAWA SZYMBORSKA33Ze wspomnień
JULIAN KORNHAUSER34Zwyczajne niebo Wisławy Szymborskiej
JAN BŁOŃSKI38Cesarz, Pan i Żyd, czyli o „powieści habsburskiej” w Polsce
JAKI JEST TERAŹNIEJSZY STAN LITERATURY POLSKIEJ?
43
LUDMIŁA MARJAŃSKA, ADRIANA SZYMAŃSKA, EDWARD BALCERZAN, KAZIMIERZ BRAKONIECKI, BOGUSŁAW KIERC
ADRIANA SZYMAŃSKA59Po burzy
60Dziewczynka grająca BachaADRIANA SZYMAŃSKA
61Stara kapłanka przedwiecznego Boga myśli o ariergardzieADRIANA SZYMAŃSKA
62Kiedy stara kapłanka została tym, kim jestADRIANA SZYMAŃSKA
GRZEGORZ MUSIAŁ63Siostra Śmierć mówi do człowieka
64Zła Śmierć mówi do człowiekaGRZEGORZ MUSIAŁ
66Wilki w nocyGRZEGORZ MUSIAŁ
67Eros i Thanatos bawia się lustramiGRZEGORZ MUSIAŁ
KAZIMIERZ BRAKONIECKI69Monady
ANNA JANKO79Dzień spod nocy wstaje
80Zmagam się z tobą upragniona duszoANNA JANKO
81PrawieczórANNA JANKO
82NorwidANNA JANKO
JERZY GIZELLA83Ten co patrzy do bólu
84Z jakiej to sztuki, z jakiego teatruJERZY GIZELLA
85Chochole gderanieJERZY GIZELLA
86Znikanie po angielskuJERZY GIZELLA
HENRYK GRYNBERG87Przekleństwo przekładu albo jak się grzebie literaturę
 
PO CO PISZĘ?
103
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI
PIOTR ZETTINGER105Skrzynia z różnościami
ANNA BŁASIAK113*** (w moim mieszkaniu…)
114*** (niech mam z tego…)ANNA BŁASIAK
MARCIN CIELECKI115List do Larsa von Triera
116*** (Czwartek, godzina szósta…) • SytośćMARCIN CIELECKI
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI117Charaktery (2)
ANTONI LIBERA120Odwaga i pokora Tomasza Burka
TOMASZ BUREK126Autoreklama
JAN RÓŻEWICZ132Kilka słów o Tacie
LESZEK SZARUGA134Lekturnik (5)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ138Ujrzane, w czasie zatrzymane (14)
RECENZJE
PIOTR PIASZCZYŃSKI143W poszukiwaniu trwałości
PIOTR MICHAŁOWSKI146Od światowania ku światologii
JERZY JARNIEWICZ149Zaułki wyobraźni
RAFAŁ MOCZKODAN150Przemyślenie ikony
GRZEGORZ MUSIAŁ153Come back Gombrowicza
MIROSŁAW DZIEŃ156W sprawie Poety, plotki i nie tylko
NOTY O KSIĄŻKACH160
KOMUNIKAT175

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Fundacji im. Stefana Batorego.