Bieżący numer

2002   nr 3 (35)

Spis rzeczy

FRIEDRICH HÖLDERLIN3Ślepy śpiewak
5Śpiew u stóp AlpFRIEDRICH HÖLDERLIN
6WspomnienieFRIEDRICH HÖLDERLIN
TADEUSZ RÓŻEWICZ9To, co zostało z nienapisanej książki o Norwidzie
26nic o tobie nie wiemTADEUSZ RÓŻEWICZ
29Kartki wydarte z dziennikaTADEUSZ RÓŻEWICZ
33Ucieczka świnek dwóch (z obozu zagłady – rzeźni)TADEUSZ RÓŻEWICZ
35Jeszcze próbaTADEUSZ RÓŻEWICZ
36Klucze do niebaTADEUSZ RÓŻEWICZ
40Trzy karty do Przyjaciela K.F.TADEUSZ RÓŻEWICZ
42ten to teżTADEUSZ RÓŻEWICZ
44dlaczego piszę?TADEUSZ RÓŻEWICZ
JULIAN KORNHAUSER45Wiara i niewiara. Droga poetycka Tadeusza Różewicza
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI58Znaki Różewicza
JULIA HARTWIG67Niepotrzebne skreślić
70KoleżankiJULIA HARTWIG
JOANNA POLLAKÓWNA71Poszukiwacz
JANUSZ SZUBER89Wiersze z kociej szafy: W ciemnościach
90Noc duszy • ObłokJANUSZ SZUBER
91Elegia • Skrzypienie literJANUSZ SZUBER
92Nowe praceJANUSZ SZUBER
JAKI JEST TERAŹNIEJSZY STAN LITERATURY POLSKIEJ?
93
ANNA NASIŁOWSKA, MIROSŁAW DZIEŃ, MICHAŁ GŁOWIŃSKI, JAROSŁAW KLEJNOCKI, KAZIMIERZ NOWOSIELSKI
JANUSZ STYCZEŃ106Głębia
107Pocałunek nad kratą jesiennego ogroduJANUSZ STYCZEŃ
EDMUND PIETRYK109Część modlitwy
110Post • SzyfryEDMUND PIETRYK
JAN RÓŻEWICZ111Przygodny mężczyzna
112Śmierć i słowikJAN RÓŻEWICZ
EWA BATHELIER
w rozmowie
z MARCELEM HIBERTEM
114Rozmowa o obrazach
 
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI119Egzamin z filozofii
ALEKSANDER JUREWICZ125Zapiski ze stróżówki (14)
GRZEGORZ MUSIAŁ131Dziennik bez dat (10)
LESZEK SZARUGA138Lekturnik (5)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ142Ujrzane, w czasie zatrzymane (15)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI145Punkt, z którego patrzysz
MAŁGORZATA BARANOWSKA146Nieoczywistość istnienia
LESZEK SZARUGA150Inna przestrzeń
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI153Linia życia, linia literatury
GRZEGORZ MUSIAŁ156Niemiecki profesor o Pasji
NOTY O KSIĄŻKACH159

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Fundacji im. Stefana Batorego.

2002   nr 3 (35)

FRIEDRICH HÖLDERLIN3Ślepy śpiewak
5Śpiew u stóp AlpFRIEDRICH HÖLDERLIN
6WspomnienieFRIEDRICH HÖLDERLIN
TADEUSZ RÓŻEWICZ9To, co zostało z nienapisanej książki o Norwidzie
26nic o tobie nie wiemTADEUSZ RÓŻEWICZ
29Kartki wydarte z dziennikaTADEUSZ RÓŻEWICZ
33Ucieczka świnek dwóch (z obozu zagłady – rzeźni)TADEUSZ RÓŻEWICZ
35Jeszcze próbaTADEUSZ RÓŻEWICZ
36Klucze do niebaTADEUSZ RÓŻEWICZ
40Trzy karty do Przyjaciela K.F.TADEUSZ RÓŻEWICZ
42ten to teżTADEUSZ RÓŻEWICZ
44dlaczego piszę?TADEUSZ RÓŻEWICZ
JULIAN KORNHAUSER45Wiara i niewiara. Droga poetycka Tadeusza Różewicza
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI58Znaki Różewicza
JULIA HARTWIG67Niepotrzebne skreślić
70KoleżankiJULIA HARTWIG
JOANNA POLLAKÓWNA71Poszukiwacz
JANUSZ SZUBER89Wiersze z kociej szafy: W ciemnościach
90Noc duszy • ObłokJANUSZ SZUBER
91Elegia • Skrzypienie literJANUSZ SZUBER
92Nowe praceJANUSZ SZUBER
JAKI JEST TERAŹNIEJSZY STAN LITERATURY POLSKIEJ?
93
ANNA NASIŁOWSKA, MIROSŁAW DZIEŃ, MICHAŁ GŁOWIŃSKI, JAROSŁAW KLEJNOCKI, KAZIMIERZ NOWOSIELSKI
JANUSZ STYCZEŃ106Głębia
107Pocałunek nad kratą jesiennego ogroduJANUSZ STYCZEŃ
EDMUND PIETRYK109Część modlitwy
110Post • SzyfryEDMUND PIETRYK
JAN RÓŻEWICZ111Przygodny mężczyzna
112Śmierć i słowikJAN RÓŻEWICZ
EWA BATHELIER
w rozmowie
z MARCELEM HIBERTEM
114Rozmowa o obrazach
 
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI119Egzamin z filozofii
ALEKSANDER JUREWICZ125Zapiski ze stróżówki (14)
GRZEGORZ MUSIAŁ131Dziennik bez dat (10)
LESZEK SZARUGA138Lekturnik (5)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ142Ujrzane, w czasie zatrzymane (15)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI145Punkt, z którego patrzysz
MAŁGORZATA BARANOWSKA146Nieoczywistość istnienia
LESZEK SZARUGA150Inna przestrzeń
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI153Linia życia, linia literatury
GRZEGORZ MUSIAŁ156Niemiecki profesor o Pasji
NOTY O KSIĄŻKACH159

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Fundacji im. Stefana Batorego.