Bieżący numer

2003   nr 4 (40)

Spis rzeczy

KRZYSZTOF MYSZKOWSKI3X
JULIA HARTWIG7Laurka na dziesięciolecie
CZESŁAW MIŁOSZ11Toaścik
JULIA HARTWIG13Cudze słowa
14Na cześć Monteverdiego • Odnaleziona kartkaJULIA HARTWIG
ZBIGNIEW HERBERT15Podziękowanie
TADEUSZ RÓŻEWICZ18palec na ustach
20luksusTADEUSZ RÓŻEWICZ
21taki to mistrzTADEUSZ RÓŻEWICZ
ANTONI LIBERA24Być sobą – co to znaczy? Studium Ostatniej taśmy Becketta
MAREK KĘDZIERSKI42Wer die Dichter will verstehen…
JANUSZ SZUBER56Ludmiła
57In memoriamJANUSZ SZUBER
58Azyl na czas niepogodyJANUSZ SZUBER
PIOTR SZEWC59Kapliczki, obłoki i duch powiatu
KAZIMIERZ HOFFMAN75Pięć napomknień
GRZEGORZ MUSIAŁ77Przed odlotem do Bukaresztu
AMIR BRKA83Pewien kraj
84Jeden w tym zbiorzeAMIR BRKA
85W niepewnych czasach • Migawka
z naszej telewizji
AMIR BRKA
86AporiaAMIR BRKA
PIOTR ZETTINGER87Krzesło
JACEK DEHNEL97De Musica
98Łąka przed Hadesem • Wstążka
z organdyny
JACEK DEHNEL
99*** (Nad Brerdiajewem…)JACEK DEHNEL
RADEK RADZIEJOWSKI100Przez całe życie
101Bo na początku, na końcu dalekośćRADEK RADZIEJOWSKI
X LAT „KWARTALNIKA ARTYSTYCZNEGO”102
 
VARIA
KS. WITOLD BRONIEWSKI109O kontemplacji (2)
MICHAŁ GŁOWIŃSKI114Małe szkice
ALEKSANDER JUREWICZ117Samotnia
GRZEGORZ MUSIAŁ120Dziennik bez dat (13)
LESZEK SZARUGA128Lekturnik (10)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ133Ujrzane, w czasie zatrzymane (18)
RECENZJE
MAŁGORZATA BARANOWSKA140Piosenka o końcu świata
ANNA NASIŁOWSKA143Sztuka równowagi
ALEKSANDER JUREWICZ146Paryż, życie, literatura
MARZENA BRODA149W cieniu pamięci: był plac, był dom, była topola…
RAFAŁ MOCZKODAN153Krótki przewodnik po literaturze lat 90.
NOTY O KSIĄŻKACH156
BIBLIOTEKA „KWARTALNIKA ARTYSTYCZNEGO”175

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Fundacji im. Stefana Batorego.

2003   nr 4 (40)

KRZYSZTOF MYSZKOWSKI3X
JULIA HARTWIG7Laurka na dziesięciolecie
CZESŁAW MIŁOSZ11Toaścik
JULIA HARTWIG13Cudze słowa
14Na cześć Monteverdiego • Odnaleziona kartkaJULIA HARTWIG
ZBIGNIEW HERBERT15Podziękowanie
TADEUSZ RÓŻEWICZ18palec na ustach
20luksusTADEUSZ RÓŻEWICZ
21taki to mistrzTADEUSZ RÓŻEWICZ
ANTONI LIBERA24Być sobą – co to znaczy? Studium Ostatniej taśmy Becketta
MAREK KĘDZIERSKI42Wer die Dichter will verstehen…
JANUSZ SZUBER56Ludmiła
57In memoriamJANUSZ SZUBER
58Azyl na czas niepogodyJANUSZ SZUBER
PIOTR SZEWC59Kapliczki, obłoki i duch powiatu
KAZIMIERZ HOFFMAN75Pięć napomknień
GRZEGORZ MUSIAŁ77Przed odlotem do Bukaresztu
AMIR BRKA83Pewien kraj
84Jeden w tym zbiorzeAMIR BRKA
85W niepewnych czasach • Migawka
z naszej telewizji
AMIR BRKA
86AporiaAMIR BRKA
PIOTR ZETTINGER87Krzesło
JACEK DEHNEL97De Musica
98Łąka przed Hadesem • Wstążka
z organdyny
JACEK DEHNEL
99*** (Nad Brerdiajewem…)JACEK DEHNEL
RADEK RADZIEJOWSKI100Przez całe życie
101Bo na początku, na końcu dalekośćRADEK RADZIEJOWSKI
X LAT „KWARTALNIKA ARTYSTYCZNEGO”102
 
VARIA
KS. WITOLD BRONIEWSKI109O kontemplacji (2)
MICHAŁ GŁOWIŃSKI114Małe szkice
ALEKSANDER JUREWICZ117Samotnia
GRZEGORZ MUSIAŁ120Dziennik bez dat (13)
LESZEK SZARUGA128Lekturnik (10)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ133Ujrzane, w czasie zatrzymane (18)
RECENZJE
MAŁGORZATA BARANOWSKA140Piosenka o końcu świata
ANNA NASIŁOWSKA143Sztuka równowagi
ALEKSANDER JUREWICZ146Paryż, życie, literatura
MARZENA BRODA149W cieniu pamięci: był plac, był dom, była topola…
RAFAŁ MOCZKODAN153Krótki przewodnik po literaturze lat 90.
NOTY O KSIĄŻKACH156
BIBLIOTEKA „KWARTALNIKA ARTYSTYCZNEGO”175

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Fundacji im. Stefana Batorego.