Bieżący numer

2005   nr 4 (48)

Spis rzeczy

TADEUSZ RÓŻEWICZ3barwy Rzymu
7Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznymTADEUSZ RÓŻEWICZ
FRANCIS BACON18Nota biograficzna
MAREK KĘDZIERSKI19Francis Bacon: śluz ślimaka i ślady ludzkiej obecności
FRANCIS BACON
w rozmowach
z MICHAELEM PEPPIATTEM
29
SAM HUNTER67Francis Bacon: anatomia grozy
DAVID SYLVESTER74Malarz jako medium
GILLES DELEUZE80Logika wrażenia
DARIA KOŁACKA102Obraz – afekt: Bacon, Stein i Eisenstein
PAWEŁ LESZKOWICZ114Homoseksualny Bacon
EWA SONNENBERG125Kobiety Bacona
DARIA KOŁACKA138Spacer po Soho: modele Francisa Bacona w fotografiach
FRANCIS BACON143Bibliografia
 
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI145Kaszanka i śnieg
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI151Addenda
LESZEK SZARUGA155Lekturnik (17)
PIOTR SZEWC159Z powodu i bez powodu (3)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ162Ujrzane, w czasie zatrzymane (25)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI166Kraina poezji
BOGUSŁAW KIERC168Coś między szczelinami
JERZY GIZELLA172Kunszt rejestrowania życia
LESZEK SZARUGA175Didaskalia
GRZEGORZ KALINOWSKI177Zagrożona tożsamość
NOTY O KSIĄŻKACH183

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”

2005   nr 4 (48)

TADEUSZ RÓŻEWICZ3barwy Rzymu
7Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznymTADEUSZ RÓŻEWICZ
FRANCIS BACON18Nota biograficzna
MAREK KĘDZIERSKI19Francis Bacon: śluz ślimaka i ślady ludzkiej obecności
FRANCIS BACON
w rozmowach
z MICHAELEM PEPPIATTEM
29
SAM HUNTER67Francis Bacon: anatomia grozy
DAVID SYLVESTER74Malarz jako medium
GILLES DELEUZE80Logika wrażenia
DARIA KOŁACKA102Obraz – afekt: Bacon, Stein i Eisenstein
PAWEŁ LESZKOWICZ114Homoseksualny Bacon
EWA SONNENBERG125Kobiety Bacona
DARIA KOŁACKA138Spacer po Soho: modele Francisa Bacona w fotografiach
FRANCIS BACON143Bibliografia
 
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI145Kaszanka i śnieg
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI151Addenda
LESZEK SZARUGA155Lekturnik (17)
PIOTR SZEWC159Z powodu i bez powodu (3)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ162Ujrzane, w czasie zatrzymane (25)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI166Kraina poezji
BOGUSŁAW KIERC168Coś między szczelinami
JERZY GIZELLA172Kunszt rejestrowania życia
LESZEK SZARUGA175Didaskalia
GRZEGORZ KALINOWSKI177Zagrożona tożsamość
NOTY O KSIĄŻKACH183

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”