Bieżący numer

2006   nr 1 (49)

Spis rzeczy

TADEUSZ RÓŻEWICZ5Wrota śmierci
7Dnia 10 listopada 2005 r.TADEUSZ RÓŻEWICZ
RYSZARD KAPUŚCIŃSKI9Lapidarium VI
25Fotografie RYSZARD KAPUŚCIŃSKI
RYSZARD KAPUŚCIŃSKI
w rozmowie
z GRZEGORZEM KALINOWSKIM
33 „Opisać we fragmentach”
JERZY JARZĘBSKI53Reporter i milczenie
JANUSZ KRYSZAK63W pogoni za znikającym punktem.
O świecie poetyckim Ryszarda Kapuścińskiego
KAZIMIERZ HOFFMAN73Elegia
74NKAZIMIERZ HOFFMAN
JANUSZ SZUBER7649
JÓZEF BARAN83Dyptyk kosmiczny
85Święty Benedykt na wprost skoczniJÓZEF BARAN
w Einsiedeln • Modlitwa poetyJÓZEF BARAN
86*** (tak bez reszty…)JÓZEF BARAN
87Strony rodzinneJÓZEF BARAN
WACŁAW LEWANDOWSKI88Tadeusz Nowakowski (Portret literacki
w 10. rocznicę śmierci)
LESZEK SZARUGA99W milczeniu • Okolicy
100Pomimo • KobietyLESZEK SZARUGA
101Arka • SięLESZEK SZARUGA
ANDRZEJ SZUBA102Postscripta (CCXVI, CCXVII)
103Postscripta (CCXVIII, CCXX, CCXXII,ANDRZEJ SZUBA
CCXXVI, CCXXVII)
104Postscripta (CCXXVIII-CCXXXII)ANDRZEJ SZUBA
KS. JANUSZ A. KOBIERSKI105Przypowieść o Don Kichocie
107Retoryka • To wszystkoKS. JANUSZ A. KOBIERSKI
KRZYSZTOF LISOWSKI108Zbiegi okoliczności? (O Henryku Wańku,
paru obrazach, lekturach
i koincydencjach)
JAKUB KORNHAUSER118transakcja
119odbicie w witrynie, August Macke (1887-JAKUB KORNHAUSER
1914)
120ciszaJAKUB KORNHAUSER
„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY” W 2005 ROKU121
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI122Rusycysta Mordechaj
JULIA HARTWIG129PEN Club (Na osiemdziesięciolecie PEN
Clubu Polskiego. Uroczystość na Zamku Królewskim, 7 grudnia 2005)
ALEKSANDER JUREWICZ134Samotnia (5)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI141Addenda (2)
MIECZYSŁAW ORSKI147Centrum: reaktywacja?
LESZEK SZARUGA154Lekturnik (18)
PIOTR SZEWC159Z powodu i bez powodu (4)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ161Ujrzane, w czasie zatrzymane (26)
RECENZJE
JULIAN KORNHAUSER165Siedemnaście mgnień wiosny
JACEK ŁUKASIEWICZ169Intonacje
LESZEK SZARUGA176Satyr
PIOTR MICHAŁOWSKI178Oślepiające lustro świata
NOTY O KSIĄŻKACH182

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”

 

2006   nr 1 (49)

TADEUSZ RÓŻEWICZ5Wrota śmierci
7Dnia 10 listopada 2005 r.TADEUSZ RÓŻEWICZ
RYSZARD KAPUŚCIŃSKI9Lapidarium VI
25Fotografie RYSZARD KAPUŚCIŃSKI
RYSZARD KAPUŚCIŃSKI
w rozmowie
z GRZEGORZEM KALINOWSKIM
33 „Opisać we fragmentach”
JERZY JARZĘBSKI53Reporter i milczenie
JANUSZ KRYSZAK63W pogoni za znikającym punktem.
O świecie poetyckim Ryszarda Kapuścińskiego
KAZIMIERZ HOFFMAN73Elegia
74NKAZIMIERZ HOFFMAN
JANUSZ SZUBER7649
JÓZEF BARAN83Dyptyk kosmiczny
85Święty Benedykt na wprost skoczniJÓZEF BARAN
w Einsiedeln • Modlitwa poetyJÓZEF BARAN
86*** (tak bez reszty…)JÓZEF BARAN
87Strony rodzinneJÓZEF BARAN
WACŁAW LEWANDOWSKI88Tadeusz Nowakowski (Portret literacki
w 10. rocznicę śmierci)
LESZEK SZARUGA99W milczeniu • Okolicy
100Pomimo • KobietyLESZEK SZARUGA
101Arka • SięLESZEK SZARUGA
ANDRZEJ SZUBA102Postscripta (CCXVI, CCXVII)
103Postscripta (CCXVIII, CCXX, CCXXII,ANDRZEJ SZUBA
CCXXVI, CCXXVII)
104Postscripta (CCXXVIII-CCXXXII)ANDRZEJ SZUBA
KS. JANUSZ A. KOBIERSKI105Przypowieść o Don Kichocie
107Retoryka • To wszystkoKS. JANUSZ A. KOBIERSKI
KRZYSZTOF LISOWSKI108Zbiegi okoliczności? (O Henryku Wańku,
paru obrazach, lekturach
i koincydencjach)
JAKUB KORNHAUSER118transakcja
119odbicie w witrynie, August Macke (1887-JAKUB KORNHAUSER
1914)
120ciszaJAKUB KORNHAUSER
„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY” W 2005 ROKU121
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI122Rusycysta Mordechaj
JULIA HARTWIG129PEN Club (Na osiemdziesięciolecie PEN
Clubu Polskiego. Uroczystość na Zamku Królewskim, 7 grudnia 2005)
ALEKSANDER JUREWICZ134Samotnia (5)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI141Addenda (2)
MIECZYSŁAW ORSKI147Centrum: reaktywacja?
LESZEK SZARUGA154Lekturnik (18)
PIOTR SZEWC159Z powodu i bez powodu (4)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ161Ujrzane, w czasie zatrzymane (26)
RECENZJE
JULIAN KORNHAUSER165Siedemnaście mgnień wiosny
JACEK ŁUKASIEWICZ169Intonacje
LESZEK SZARUGA176Satyr
PIOTR MICHAŁOWSKI178Oślepiające lustro świata
NOTY O KSIĄŻKACH182

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”