Bieżący numer

2006   nr 3-4 (51-52)

Spis rzeczy

MAREK KĘDZIERSKI5Obecność Becketta
SAMUEL BECKETT11Nienazywalne (fragment powieści)
16List do Axela KaunaSAMUEL BECKETT
TOM F. DRIVER19Beckett przy Madeleine
LITERACKA NAGRODA25Prezentacja – mowa Karla Ragnara
NOBLA 1969Gierowa z Akademii Szwedzkiej
LÜTFI ÖZKÖK29Obrazy pamięci
33Samuel Beckett: Portrety 1961-1966LÜTFI ÖZKÖK
BARBARA BRAY
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
45„…słyszał wszystko lepiej niż inni…”
BARNEY ROSSET72„…moje postaci to cienie…”
RICK CLUCHEY86„…czy zawsze nosi pan ten melonik?”
JOHN FLETCHER103… teatr czekał na Samuela Becketta…
NORMAND BERLIN117Po Becketcie = Przed Beckettem
ANNA MCMULLAN125Sztuka doskonalenia porażki: Samuel
Beckett jako reżyser
TOMASZ WIŚNIEWSKI139Ciemności i światła na scenie Samuela
Becketta
ANTONI LIBERA150Końcówka w teatrze studenckim…
i w wykonaniu Blina
JEAN-PIERRE FERRINI167Dante i Beckett
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI 177Miłosz i Beckett
JULIAN KORNHAUSER189Różewicz i Beckett
MAREK KĘDZIERSKI
w rozmowie
z KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM
194Pułapka Becketta
210Samuel Beckett w „Kwartalniku
Artystycznym”
211Teksty o Samuelu Becketcie
w „Kwartalniku Artystycznym”
CZESŁAW MIŁOSZ214Żywotnik
216W garnizonowym mieścieCZESŁAW MIŁOSZ
GŁOSY I GLOSY O WIERSZACH OSTATNICH  CZESŁAWA MIŁOSZA
217
JULIA HARTWIG, AGNIESZKA KOSIŃSKA, MIROSŁAW DZIEŃ, ALEKSANDER JUREWICZ, JULIAN KORNHAUSER, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, MAREK SKWARNICKI, PIOTR SZEWC, JANUSZ SZUBER
CZESŁAW MIŁOSZ
w rozmowie
z HENRYKIEM GRYNBERGIEM
261Prywatność poezji
WSPÓŁCZEŚNI POECI AMERYKAŃSCY W PRZEKŁADACH ANDRZEJA SZUBY
 
FLEUR ADCOCK271Głosy
2724 maja 1974 • ZboczeFLEUR ADCOCK
273Płomienie • Ta nieprzyjemna muzykaFLEUR ADCOCK
MARGARET ATWOOD274Listopad
275ZaczynaszMARGARET ATWOOD
276Wariacja na temat słowa spaćMARGARET ATWOOD
MICHÈLE ROBERTS278Dla Jackie
279Dla Pauli, w żałobieMICHÈLE ROBERTS
280Poranna dostawaMICHÈLE ROBERTS
PAUL AUSTER282Matryca i sny
283Nekrolog w czasie teraźniejszymPAUL AUSTER
284Opowiadanie • SymbolePAUL AUSTER
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI286Małe szkice
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI289Addenda (4)
LESZEK SZARUGA297Jazda
PIOTR SZEWC303Bez tytułu i daty
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ309Ujrzane, w czasie zatrzymane (28)
RECENZJE
LESZEK SZARUGA314„Poezja ma zdrowe rumieńce”
316W piaskownicy z dadaistamiLESZEK SZARUGA
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI318Ulice Wilna i inne punkty widzenia
324Głos MiłoszaKRZYSZTOF MYSZKOWSKI
NOTY O KSIĄŻKACH329
HENRYK GRYNBERG376 Wyjaśnienie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa” 

2006   nr 3-4 (51-52)

MAREK KĘDZIERSKI5Obecność Becketta
SAMUEL BECKETT11Nienazywalne (fragment powieści)
16List do Axela KaunaSAMUEL BECKETT
TOM F. DRIVER19Beckett przy Madeleine
LITERACKA NAGRODA25Prezentacja – mowa Karla Ragnara
NOBLA 1969Gierowa z Akademii Szwedzkiej
LÜTFI ÖZKÖK29Obrazy pamięci
33Samuel Beckett: Portrety 1961-1966LÜTFI ÖZKÖK
BARBARA BRAY
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
45„…słyszał wszystko lepiej niż inni…”
BARNEY ROSSET72„…moje postaci to cienie…”
RICK CLUCHEY86„…czy zawsze nosi pan ten melonik?”
JOHN FLETCHER103… teatr czekał na Samuela Becketta…
NORMAND BERLIN117Po Becketcie = Przed Beckettem
ANNA MCMULLAN125Sztuka doskonalenia porażki: Samuel
Beckett jako reżyser
TOMASZ WIŚNIEWSKI139Ciemności i światła na scenie Samuela
Becketta
ANTONI LIBERA150Końcówka w teatrze studenckim…
i w wykonaniu Blina
JEAN-PIERRE FERRINI167Dante i Beckett
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI 177Miłosz i Beckett
JULIAN KORNHAUSER189Różewicz i Beckett
MAREK KĘDZIERSKI
w rozmowie
z KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM
194Pułapka Becketta
210Samuel Beckett w „Kwartalniku
Artystycznym”
211Teksty o Samuelu Becketcie
w „Kwartalniku Artystycznym”
CZESŁAW MIŁOSZ214Żywotnik
216W garnizonowym mieścieCZESŁAW MIŁOSZ
GŁOSY I GLOSY O WIERSZACH OSTATNICH  CZESŁAWA MIŁOSZA
217
JULIA HARTWIG, AGNIESZKA KOSIŃSKA, MIROSŁAW DZIEŃ, ALEKSANDER JUREWICZ, JULIAN KORNHAUSER, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, MAREK SKWARNICKI, PIOTR SZEWC, JANUSZ SZUBER
CZESŁAW MIŁOSZ
w rozmowie
z HENRYKIEM GRYNBERGIEM
261Prywatność poezji
WSPÓŁCZEŚNI POECI AMERYKAŃSCY W PRZEKŁADACH ANDRZEJA SZUBY
 
FLEUR ADCOCK271Głosy
2724 maja 1974 • ZboczeFLEUR ADCOCK
273Płomienie • Ta nieprzyjemna muzykaFLEUR ADCOCK
MARGARET ATWOOD274Listopad
275ZaczynaszMARGARET ATWOOD
276Wariacja na temat słowa spaćMARGARET ATWOOD
MICHÈLE ROBERTS278Dla Jackie
279Dla Pauli, w żałobieMICHÈLE ROBERTS
280Poranna dostawaMICHÈLE ROBERTS
PAUL AUSTER282Matryca i sny
283Nekrolog w czasie teraźniejszymPAUL AUSTER
284Opowiadanie • SymbolePAUL AUSTER
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI286Małe szkice
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI289Addenda (4)
LESZEK SZARUGA297Jazda
PIOTR SZEWC303Bez tytułu i daty
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ309Ujrzane, w czasie zatrzymane (28)
RECENZJE
LESZEK SZARUGA314„Poezja ma zdrowe rumieńce”
316W piaskownicy z dadaistamiLESZEK SZARUGA
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI318Ulice Wilna i inne punkty widzenia
324Głos MiłoszaKRZYSZTOF MYSZKOWSKI
NOTY O KSIĄŻKACH329
HENRYK GRYNBERG376 Wyjaśnienie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”