Bieżący numer

2007   nr 1 (53)

Spis rzeczy

SAMUEL BECKETT6Nienazywalne (fragment powieści)
MAREK KĘDZIERSKI15Winterreise A.D. 1936: między chaosem
historii a chaosem jednostki
WALTER D. ASMUS39Dear Sam!
WALTER D. ASMUS
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
59„…odciąć się od wyłącznie literackiego wzoru…”
MARK NIXON69Ewangelia i zakaz: Beckett i nazistowskie
Niemcy
ROSWITHA QUADFLIEG
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
79„…patrząc na świat precyzyjnie mierzy
w jego pęknięcia…”
HANS H. HIEBEL95Haga – Strasbourg – Berlin – Zurych:
ćwierćwiecze festiwali beckettowskich. Setne urodziny Samuela Becketta
ŁUKASZ BOROWIEC103Kilka uwag o zmaganiach z przeszłością
w Ostatniej taśmie Samuela Becketta
i w Monologu Harolda Pintera
ŁUKASZ BOROWIEC
MAREK KĘDZIERSKI
w rozmowie
z KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM
113Pułapka Becketta (2)
ANTONI LIBERA149Zalety pracy kopisty…
SAMUEL BECKETT167Bez
RECENZJE
LESZEK SZARUGA173Poezja kompletna
MIROSŁAW DZIEŃ176Opowieść o własnej formie bycia.
O nowych wierszach Janusza Szubera
MIECZYSŁAW ORSKI179Historia, która staje się groteską
NOTY O KSIĄŻKACH186

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa” 

2007   nr 1 (53)

SAMUEL BECKETT6Nienazywalne (fragment powieści)
MAREK KĘDZIERSKI15Winterreise A.D. 1936: między chaosem
historii a chaosem jednostki
WALTER D. ASMUS39Dear Sam!
WALTER D. ASMUS
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
59„…odciąć się od wyłącznie literackiego wzoru…”
MARK NIXON69Ewangelia i zakaz: Beckett i nazistowskie
Niemcy
ROSWITHA QUADFLIEG
w rozmowie
z MARKIEM KĘDZIERSKIM
79„…patrząc na świat precyzyjnie mierzy
w jego pęknięcia…”
HANS H. HIEBEL95Haga – Strasbourg – Berlin – Zurych:
ćwierćwiecze festiwali beckettowskich. Setne urodziny Samuela Becketta
ŁUKASZ BOROWIEC103Kilka uwag o zmaganiach z przeszłością
w Ostatniej taśmie Samuela Becketta
i w Monologu Harolda Pintera
ŁUKASZ BOROWIEC
MAREK KĘDZIERSKI
w rozmowie
z KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM
113Pułapka Becketta (2)
ANTONI LIBERA149Zalety pracy kopisty…
SAMUEL BECKETT167Bez
RECENZJE
LESZEK SZARUGA173Poezja kompletna
MIROSŁAW DZIEŃ176Opowieść o własnej formie bycia.
O nowych wierszach Janusza Szubera
MIECZYSŁAW ORSKI179Historia, która staje się groteską
NOTY O KSIĄŻKACH186

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”