Bieżący numer

2007   nr 2 (54)

Spis rzeczy

JULIA HARTWIG3Dokąd wędrują
4DajmonionJULIA HARTWIG
5Gdzie indziej • VincentJULIA HARTWIG
ALEKSANDER JUREWICZ7Dzień przed końcem świata
KAZIMIERZ HOFFMAN17Odsiew
18SmukałaKAZIMIERZ HOFFMAN
19*** (I to jeszcze…)KAZIMIERZ HOFFMAN
MIROSŁAW DZIEŃ20Cytrynowa dolina
26Jaśniejszy punkt ontologaMIROSŁAW DZIEŃ
JULIAN KORNHAUSER29Gordon z książką w ręce
MAREK SKWARNICKI43Genezaret
45JeruzalemMAREK SKWARNICKI
47Ogrójec • Ściana płaczuMAREK SKWARNICKI
JÓZEF KURYLAK49W dolinie koników polnych
KAZIMIERZ BRAKONIECKI53Historie bliskoznaczne
BOGUSŁAW KIERC69Według świętego Jana
 70J 12, 15-17BOGUSŁAW KIERC
 71Jakby z ciała wyleciałaBOGUSŁAW KIERC
72Wielki CzwartekBOGUSŁAW KIERC
KAZIMIERZ NOWOSIELSKI73Kartki
74Podróże • Przy studniKAZIMIERZ NOWOSIELSKI
75ZnowuKAZIMIERZ NOWOSIELSKI
TERESA FRIEDELÓWNA77Samuel Bogusław Linde – „Osoba
szwedzko-niemiecko-polska”
ALEKSANDRA KREMER85*** (ze zgodnym uśmiechem odbijać
się od ludzi…)
86*** (nieraz powtarzała że nie ma ALEKSANDRA KREMER
powietrza…)
87*** (miała wtedy czerwona bluzkę…) •ALEKSANDRA KREMER
*** (czy można się schować w szumie ekspresu do kawy…)
AGATA LUDWIKOWSKA88Z rozważań nad naturą prawdy
89Kiedy zachwiane są prawa logikiAGATA LUDWIKOWSKA
90Modlitwa do św. SebastianaAGATA LUDWIKOWSKA
OLGA MASOŃ91Wyrazy
92Jasne • PodgórzemOLGA MASOŃ
MAREK WENDORFF93Kontakt ’07
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI109Wołanie kamieni
JULIA HARTWIG112Własna droga – o tomie Jarosława
Mikołajewskiego Któraś rano
ALEKSANDER JUREWICZ114Samotnia
JULIAN KORNHAUSER123Z moich lektur poetyckich
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI130Addenda (5)
LESZEK SZARUGA137Jazda (2)
PIOTR SZEWC143Z powodu i bez powodu (7)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ154Ujrzane, w czasie zatrzymane (29)
RECENZJE
BOGUSŁAW KIERC160Wszystkimi oczami
JERZY GIZELLA164Od nieufności do afirmacji
MIROSŁAW DZIEŃ167O widzeniu kropki i o kropce widzenia.
Origami Juliana Kornhausera
WOJCIECH GRUCHAŁA170„Starszy pan” i „uboga krewna”, czyli
opowieść o wierności
ANNA NASIŁOWSKA174Postkolonializm bez kolonii
NOTY O KSIĄŻKACH178
KOMUNIKAT204

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa” 

2007   nr 2 (54)

JULIA HARTWIG3Dokąd wędrują
4DajmonionJULIA HARTWIG
5Gdzie indziej • VincentJULIA HARTWIG
ALEKSANDER JUREWICZ7Dzień przed końcem świata
KAZIMIERZ HOFFMAN17Odsiew
18SmukałaKAZIMIERZ HOFFMAN
19*** (I to jeszcze…)KAZIMIERZ HOFFMAN
MIROSŁAW DZIEŃ20Cytrynowa dolina
26Jaśniejszy punkt ontologaMIROSŁAW DZIEŃ
JULIAN KORNHAUSER29Gordon z książką w ręce
MAREK SKWARNICKI43Genezaret
45JeruzalemMAREK SKWARNICKI
47Ogrójec • Ściana płaczuMAREK SKWARNICKI
JÓZEF KURYLAK49W dolinie koników polnych
KAZIMIERZ BRAKONIECKI53Historie bliskoznaczne
BOGUSŁAW KIERC69Według świętego Jana
 70J 12, 15-17BOGUSŁAW KIERC
 71Jakby z ciała wyleciałaBOGUSŁAW KIERC
72Wielki CzwartekBOGUSŁAW KIERC
KAZIMIERZ NOWOSIELSKI73Kartki
74Podróże • Przy studniKAZIMIERZ NOWOSIELSKI
75ZnowuKAZIMIERZ NOWOSIELSKI
TERESA FRIEDELÓWNA77Samuel Bogusław Linde – „Osoba
szwedzko-niemiecko-polska”
ALEKSANDRA KREMER85*** (ze zgodnym uśmiechem odbijać
się od ludzi…)
86*** (nieraz powtarzała że nie ma ALEKSANDRA KREMER
powietrza…)
87*** (miała wtedy czerwona bluzkę…) •ALEKSANDRA KREMER
*** (czy można się schować w szumie ekspresu do kawy…)
AGATA LUDWIKOWSKA88Z rozważań nad naturą prawdy
89Kiedy zachwiane są prawa logikiAGATA LUDWIKOWSKA
90Modlitwa do św. SebastianaAGATA LUDWIKOWSKA
OLGA MASOŃ91Wyrazy
92Jasne • PodgórzemOLGA MASOŃ
MAREK WENDORFF93Kontakt ’07
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI109Wołanie kamieni
JULIA HARTWIG112Własna droga – o tomie Jarosława
Mikołajewskiego Któraś rano
ALEKSANDER JUREWICZ114Samotnia
JULIAN KORNHAUSER123Z moich lektur poetyckich
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI130Addenda (5)
LESZEK SZARUGA137Jazda (2)
PIOTR SZEWC143Z powodu i bez powodu (7)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ154Ujrzane, w czasie zatrzymane (29)
RECENZJE
BOGUSŁAW KIERC160Wszystkimi oczami
JERZY GIZELLA164Od nieufności do afirmacji
MIROSŁAW DZIEŃ167O widzeniu kropki i o kropce widzenia.
Origami Juliana Kornhausera
WOJCIECH GRUCHAŁA170„Starszy pan” i „uboga krewna”, czyli
opowieść o wierności
ANNA NASIŁOWSKA174Postkolonializm bez kolonii
NOTY O KSIĄŻKACH178
KOMUNIKAT204

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”