Bieżący numer

2007   nr 3 (55)

Spis rzeczy

JULIA HARTWIG3Zona
4Grób Keatsa • BagatelkaJULIA HARTWIG
5UściskJULIA HARTWIG
ARTUR MIĘDZYRZECKI6Czuwanie
JULIA HARTWIG7Bieg bez tchu
ARTUR MIĘDZYRZECKI22Wizyta
23Artur Międzyrzecki (6 XI 1922–2 XI 1996).
Biografia
CZESŁAW MIŁOSZ28List do Artura Międzyrzeckiego
ARTUR MIĘDZYRZECKI30Listy do Czesława Miłosza
41List do Andrzeja i Kazimiery KijowskichARTUR MIĘDZYRZECKI
i dołączony list Julii Hartwig
54Dziennik (fragment)ARTUR MIĘDZYRZECKI
66AntaresARTUR MIĘDZYRZECKI
68Listy do Julii Hartwig z Paryża z 1969ARTUR MIĘDZYRZECKI
roku
JULIA HARTWIG82Listy do Artura Międzyrzeckiego podczas
jego pobytu w Paryżu w październiku
i listopadzie 1969 roku
ARTUR MIĘDZYRZECKI90Adelajda
91Fotografie z albumu rodzinnegoARTUR MIĘDZYRZECKI
JULIAN KORNHAUSER99Gra z językiem w poezji Artura
Międzyrzeckiego
GŁOSY I GLOSY O ARTURZE MIĘDZYRZECKIM
111
ALEKSANDER JUREWICZ, WOJCIECH LIGĘZA, PIOTR MATYWIECKI, ARKADIUSZ MORAWIEC, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ANNA NASIŁOWSKA, LESZEK SZARUGA, PIOTR SZEWC
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI131Małe szkice
JULIAN KORNHAUSER134Moje lektury poetyckie (2)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI140Addenda (6)
TADEUSZ RÓŻEWICZ149Wypowiedź o literaturze małych
narodów
LESZEK SZARUGA150Jazda (3)
PIOTR SZEWC157Z powodu i bez powodu (8)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ163Ujrzane, w czasie zatrzymane (30)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI170Popioły
KRYSTYNA RODOWSKA175Kochałam Francję
ADAM POMORSKI179Rosja, ale jaka?
NOTY O KSIĄŻKACH186

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa” 

2007   nr 3 (55)

JULIA HARTWIG3Zona
4Grób Keatsa • BagatelkaJULIA HARTWIG
5UściskJULIA HARTWIG
ARTUR MIĘDZYRZECKI6Czuwanie
JULIA HARTWIG7Bieg bez tchu
ARTUR MIĘDZYRZECKI22Wizyta
23Artur Międzyrzecki (6 XI 1922–2 XI 1996).
Biografia
CZESŁAW MIŁOSZ28List do Artura Międzyrzeckiego
ARTUR MIĘDZYRZECKI30Listy do Czesława Miłosza
41List do Andrzeja i Kazimiery KijowskichARTUR MIĘDZYRZECKI
i dołączony list Julii Hartwig
54Dziennik (fragment)ARTUR MIĘDZYRZECKI
66AntaresARTUR MIĘDZYRZECKI
68Listy do Julii Hartwig z Paryża z 1969ARTUR MIĘDZYRZECKI
roku
JULIA HARTWIG82Listy do Artura Międzyrzeckiego podczas
jego pobytu w Paryżu w październiku
i listopadzie 1969 roku
ARTUR MIĘDZYRZECKI90Adelajda
91Fotografie z albumu rodzinnegoARTUR MIĘDZYRZECKI
JULIAN KORNHAUSER99Gra z językiem w poezji Artura
Międzyrzeckiego
GŁOSY I GLOSY O ARTURZE MIĘDZYRZECKIM
111
ALEKSANDER JUREWICZ, WOJCIECH LIGĘZA, PIOTR MATYWIECKI, ARKADIUSZ MORAWIEC, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ANNA NASIŁOWSKA, LESZEK SZARUGA, PIOTR SZEWC
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI131Małe szkice
JULIAN KORNHAUSER134Moje lektury poetyckie (2)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI140Addenda (6)
TADEUSZ RÓŻEWICZ149Wypowiedź o literaturze małych
narodów
LESZEK SZARUGA150Jazda (3)
PIOTR SZEWC157Z powodu i bez powodu (8)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ163Ujrzane, w czasie zatrzymane (30)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI170Popioły
KRYSTYNA RODOWSKA175Kochałam Francję
ADAM POMORSKI179Rosja, ale jaka?
NOTY O KSIĄŻKACH186

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”