Bieżący numer

2007   nr 4 (56)

Spis rzeczy

WISŁAWA SZYMBORSKA3Trudne życie z pamięcią
CZESŁAW MIŁOSZ5List do Aleksandra Fiuta
ALEKSANDER FIUT15Żagarysta w listach do skamandryty
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI33Spotkania z Miłoszem
JULIA HARTWIG65Ufając
66Serce dnia • NiewinnośćJULIA HARTWIG
MICHAŁ GŁOWIŃSKI67Z opowieści Dawida W.
KAZIMIERZ HOFFMAN75Oktawa
76*** (Cytaty z przeszłości…)KAZIMIERZ HOFFMAN
77Nad kartkąKAZIMIERZ HOFFMAN
78Ze snuKAZIMIERZ HOFFMAN
KAZIMIERZ ORŁOŚ79Opowiadania mazurskie
RYSZARD KRYNICKI83Tak, jestem
PIOTR MATYWIECKI85*** (czekałeś na kogoś…)
86Powrót • Czyste polaPIOTR MATYWIECKI
87*** (Na papierowych zakładkach PIOTR MATYWIECKI
do książek…)
88*** (Zawartość pokoju…)PIOTR MATYWIECKI
MAREK KĘDZIERSKI89Dawni mistrzowie: Witold Gombrowicz
i Thomas Bernhard
MARIA KALOTA-SZYMAŃSKA101Rozstanie • *** (Kosmos nie zniża się…)
102Stare drzewo • * * * (Noc jest  MARIA KALOTA-SZYMAŃSKA
przystanią...)
103Przedmioty • * * * (Moja noc jest pusta…) MARIA KALOTA-SZYMAŃSKA
104* * * (Wypukłym krowim okiem…) MARIA KALOTA-SZYMAŃSKA
GRZEGORZ WRÓBLEWSKI105Pan roku, trawy i turkusów • Schemat
sumacji (o chorobie Johna T.)
106Ci niezwykli ludzieGRZEGORZ WRÓBLEWSKI
107Duch spłaszczonych opuncjiGRZEGORZ WRÓBLEWSKI
ZDZISŁAW PRUSS108krzesło w polu
109wieczór w filharmoniiZDZISŁAW PRUSS
110pianistkaZDZISŁAW PRUSS
HUGON LASECKI111*** (Moja pewność…) • *** (Te ryby śpią
razem…)
112*** (Pół torby było chleba…) • ***HUGON LASECKI
(Trzeba zapisać sprawy niektóre…)
EWA BATHELIER113Obrazy
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI117Listy kierowane w przeszłość
JULIAN KORNHAUSER122Moje lektury poetyckie (3)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI132Addenda (7)
LESZEK SZARUGA139Jazda (4)
PIOTR SZEWC144Z powodu i bez powodu (9)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ147Ujrzane, w czasie zatrzymane (31)
RECENZJE
AGNIESZKA SALSKA151„Smak detalu”
GRZEGORZ KALINOWSKI155Rozmowa bez końca
ALEKSANDER JUREWICZ160Listy, które nie spopielały
NOTY O KSIĄŻKACH165
KOMUNIKAT176

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa” 

2007   nr 4 (56)

WISŁAWA SZYMBORSKA3Trudne życie z pamięcią
CZESŁAW MIŁOSZ5List do Aleksandra Fiuta
ALEKSANDER FIUT15Żagarysta w listach do skamandryty
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI33Spotkania z Miłoszem
JULIA HARTWIG65Ufając
66Serce dnia • NiewinnośćJULIA HARTWIG
MICHAŁ GŁOWIŃSKI67Z opowieści Dawida W.
KAZIMIERZ HOFFMAN75Oktawa
76*** (Cytaty z przeszłości…)KAZIMIERZ HOFFMAN
77Nad kartkąKAZIMIERZ HOFFMAN
78Ze snuKAZIMIERZ HOFFMAN
KAZIMIERZ ORŁOŚ79Opowiadania mazurskie
RYSZARD KRYNICKI83Tak, jestem
PIOTR MATYWIECKI85*** (czekałeś na kogoś…)
86Powrót • Czyste polaPIOTR MATYWIECKI
87*** (Na papierowych zakładkach PIOTR MATYWIECKI
do książek…)
88*** (Zawartość pokoju…)PIOTR MATYWIECKI
MAREK KĘDZIERSKI89Dawni mistrzowie: Witold Gombrowicz
i Thomas Bernhard
MARIA KALOTA-SZYMAŃSKA101Rozstanie • *** (Kosmos nie zniża się…)
102Stare drzewo • * * * (Noc jest  MARIA KALOTA-SZYMAŃSKA
przystanią...)
103Przedmioty • * * * (Moja noc jest pusta…) MARIA KALOTA-SZYMAŃSKA
104* * * (Wypukłym krowim okiem…) MARIA KALOTA-SZYMAŃSKA
GRZEGORZ WRÓBLEWSKI105Pan roku, trawy i turkusów • Schemat
sumacji (o chorobie Johna T.)
106Ci niezwykli ludzieGRZEGORZ WRÓBLEWSKI
107Duch spłaszczonych opuncjiGRZEGORZ WRÓBLEWSKI
ZDZISŁAW PRUSS108krzesło w polu
109wieczór w filharmoniiZDZISŁAW PRUSS
110pianistkaZDZISŁAW PRUSS
HUGON LASECKI111*** (Moja pewność…) • *** (Te ryby śpią
razem…)
112*** (Pół torby było chleba…) • ***HUGON LASECKI
(Trzeba zapisać sprawy niektóre…)
EWA BATHELIER113Obrazy
VARIA
MICHAŁ GŁOWIŃSKI117Listy kierowane w przeszłość
JULIAN KORNHAUSER122Moje lektury poetyckie (3)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI132Addenda (7)
LESZEK SZARUGA139Jazda (4)
PIOTR SZEWC144Z powodu i bez powodu (9)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ147Ujrzane, w czasie zatrzymane (31)
RECENZJE
AGNIESZKA SALSKA151„Smak detalu”
GRZEGORZ KALINOWSKI155Rozmowa bez końca
ALEKSANDER JUREWICZ160Listy, które nie spopielały
NOTY O KSIĄŻKACH165
KOMUNIKAT176

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”