Bieżący numer

2008   nr 1 (57)

Spis rzeczy

JULIA HARTWIG3Uciekam uciekam
4O pewnym • Jasne niejasneJULIA HARTWIG
5Moja opowieść jest prawdziwaJULIA HARTWIG
MIRON BIAŁOSZEWSKI7Dziennik. Pogorszenie. Ameryka
TADEUSZ SOBOLEWSKI14Jest tam kto? …Ja… (komentarz do
Dziennika Mirona Białoszewskiego)
KAZIMIERZ HOFFMAN17W Jenie
18Nad HusserlemKAZIMIERZ HOFFMAN
EWA BIEŃKOWSKA21Rozmowa ze sobą
MICHAŁ ANIOŁ BUONARROTI33[Quanto si gode, lieta e ben contesta…]
34[Veggio co’ be’ vostr’ occhi un dolce MICHAŁ ANIOŁ BUONARROTI
lume…] [Non ha l’ottimo artista alcun concetto…]
35[Sol pur col fuoco il fabbro il ferro MICHAŁ ANIOŁ BUONARROTI
stende…]
36[I’ fu’, gia son molt’ anni, mille volte…]MICHAŁ ANIOŁ BUONARROTI
EWA SONNENBERG37Michał Anioł. Mit zwycięstwa czy klęski?
PIOTR SOMMER57Musisz zaraz o tym opowiadać?
58Bajka • Parataksa classicPIOTR SOMMER
59Maleją sprzętyPIOTR SOMMER
 61OrnitologicznyPIOTR SOMMER
62Ulubione kawałkiPIOTR SOMMER
RYSZARD KRYNICKI63Vade
KAZIMIERZ NOWOSIELSKI65Po swojemu
JANUSZ SZUBER71Teraz moja kolej • Chwilowy brak
łączności
72Twarzą w twarzJANUSZ SZUBER
73DulaJANUSZ SZUBER
74Żarzy się modrzew w mlecznym kloszuJANUSZ SZUBER
mgły
PIOTR SZEWC75Inna wersja
76Ciało obcePIOTR SZEWC
ANNA NASIŁOWSKA77To on
KRZYSZTOF BOCZKOWSKI83W dzieciństwie i później
84Dzień drugi • Hotele perony tarasyKRZYSZTOF BOCZKOWSKI
KRZYSZTOF LISOWSKI85Długa ulica pracy
86Trzej umarli panowieKRZYSZTOF LISOWSKI
87Pokoje dla turystów, Edward HopperKRZYSZTOF LISOWSKI
(1882-1967)
JAKUB KORNHAUSER89Z przemyśleń wędrowca
DARIUSZ SZYMANOWSKI95Zakaz palenia
99BliznaDARIUSZ SZYMANOWSKI
ABRAM TERC101Głos z chóru (fragmenty)
106Traktat o Muzach (fragment) • MyśliABRAM TERC
schwytane (fragmenty)
POECI CHORWACCY W PRZEKŁADZIE JULIANA KORNHAUSERA
BRANKO ČEGEC108Apage satanas!
TOMICA BAJSIĆ109Apokryfy o Ticie
MILE STOJIĆ111Canzona i sirtaki
KREŠIMIR BAGIĆ112Ślepa światłość
ANKA ŽAGAR113Ciemny koniec języka
DELIMIR REŠICKI114Kraków, Kazimierz
VESNA BIGA116Doprowadzanie krajobrazu
ZVONKO MAKOVIĆ116Po
XV-LECIE „KWARTALNIKA118
ARTYSTYCZNEGO”
„KWARTALNIK120
ARTYSTYCZNY” W 2007 ROKU
VARIA
JULIAN KORNHAUSER121Moje lektury poetyckie (4)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI132Addenda (8)
LESZEK SZARUGA140Jazda (5)
PIOTR SZEWC146Z powodu i bez powodu (10)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ148Ujrzane, w czasie zatrzymane (32)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI154Próba Hioba
WOJCIECH LIGĘZA162To przychodzi tak niespodziewanie
GRZEGORZ KALINOWSKI167Nokturn
ZOFIA KRÓL173Pańska skórka
NOTY O KSIĄŻKACH177

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa” 
  

2008   nr 1 (57)

JULIA HARTWIG3Uciekam uciekam
4O pewnym • Jasne niejasneJULIA HARTWIG
5Moja opowieść jest prawdziwaJULIA HARTWIG
MIRON BIAŁOSZEWSKI7Dziennik. Pogorszenie. Ameryka
TADEUSZ SOBOLEWSKI14Jest tam kto? …Ja… (komentarz do
Dziennika Mirona Białoszewskiego)
KAZIMIERZ HOFFMAN17W Jenie
18Nad HusserlemKAZIMIERZ HOFFMAN
EWA BIEŃKOWSKA21Rozmowa ze sobą
MICHAŁ ANIOŁ BUONARROTI33[Quanto si gode, lieta e ben contesta…]
34[Veggio co’ be’ vostr’ occhi un dolce MICHAŁ ANIOŁ BUONARROTI
lume…] [Non ha l’ottimo artista alcun concetto…]
35[Sol pur col fuoco il fabbro il ferro MICHAŁ ANIOŁ BUONARROTI
stende…]
36[I’ fu’, gia son molt’ anni, mille volte…]MICHAŁ ANIOŁ BUONARROTI
EWA SONNENBERG37Michał Anioł. Mit zwycięstwa czy klęski?
PIOTR SOMMER57Musisz zaraz o tym opowiadać?
58Bajka • Parataksa classicPIOTR SOMMER
59Maleją sprzętyPIOTR SOMMER
 61OrnitologicznyPIOTR SOMMER
62Ulubione kawałkiPIOTR SOMMER
RYSZARD KRYNICKI63Vade
KAZIMIERZ NOWOSIELSKI65Po swojemu
JANUSZ SZUBER71Teraz moja kolej • Chwilowy brak
łączności
72Twarzą w twarzJANUSZ SZUBER
73DulaJANUSZ SZUBER
74Żarzy się modrzew w mlecznym kloszuJANUSZ SZUBER
mgły
PIOTR SZEWC75Inna wersja
76Ciało obcePIOTR SZEWC
ANNA NASIŁOWSKA77To on
KRZYSZTOF BOCZKOWSKI83W dzieciństwie i później
84Dzień drugi • Hotele perony tarasyKRZYSZTOF BOCZKOWSKI
KRZYSZTOF LISOWSKI85Długa ulica pracy
86Trzej umarli panowieKRZYSZTOF LISOWSKI
87Pokoje dla turystów, Edward HopperKRZYSZTOF LISOWSKI
(1882-1967)
JAKUB KORNHAUSER89Z przemyśleń wędrowca
DARIUSZ SZYMANOWSKI95Zakaz palenia
99BliznaDARIUSZ SZYMANOWSKI
ABRAM TERC101Głos z chóru (fragmenty)
106Traktat o Muzach (fragment) • MyśliABRAM TERC
schwytane (fragmenty)
POECI CHORWACCY W PRZEKŁADZIE JULIANA KORNHAUSERA
BRANKO ČEGEC108Apage satanas!
TOMICA BAJSIĆ109Apokryfy o Ticie
MILE STOJIĆ111Canzona i sirtaki
KREŠIMIR BAGIĆ112Ślepa światłość
ANKA ŽAGAR113Ciemny koniec języka
DELIMIR REŠICKI114Kraków, Kazimierz
VESNA BIGA116Doprowadzanie krajobrazu
ZVONKO MAKOVIĆ116Po
XV-LECIE „KWARTALNIKA118
ARTYSTYCZNEGO”
„KWARTALNIK120
ARTYSTYCZNY” W 2007 ROKU
VARIA
JULIAN KORNHAUSER121Moje lektury poetyckie (4)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI132Addenda (8)
LESZEK SZARUGA140Jazda (5)
PIOTR SZEWC146Z powodu i bez powodu (10)
ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ148Ujrzane, w czasie zatrzymane (32)
RECENZJE
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI154Próba Hioba
WOJCIECH LIGĘZA162To przychodzi tak niespodziewanie
GRZEGORZ KALINOWSKI167Nokturn
ZOFIA KRÓL173Pańska skórka
NOTY O KSIĄŻKACH177

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

zporr

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”