Bieżący numer

2016   nr 1 (89)

Spis rzeczy

ZBIGNIEW HERBERT5Toni albo formalista
JULIA HARTWIG9Cisza spokój
CZESŁAW MIŁOSZ11Na urodziny Błońskiego
JAN BŁOŃSKI12Listy do Czesława Miłosza (wybór)
33Listy do Krystyny i Stefana Chwinów (wybór)JAN BŁOŃSKI
41Listy do Aleksandra FiutaJAN BŁOŃSKI
47Listy z zagranicy do Jerzego JarzębskiegoJAN BŁOŃSKI
                  GŁOSY I GLOSY NA 85 URODZINY JANA BŁOŃSKIEGO
63
EWA BŁOŃSKA, STEFAN CHWIN, ALEKSANDER FIUT, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ARTUR SZLOSAREK,
ŁUKASZ TISCHNER
87Jan Błoński i o Janie Błońskim w „Kwartalniku Artystycznym”
JANUSZ SZUBER89Hopydryle
90To, co kiedyś dla wielu jakoś znaczyło • Bliżej nieokreśloneJANUSZ SZUBER
KRZYSZTOF SIWCZYK91Biały dzień • Rzecz jasna
92WolieraKRZYSZTOF SIWCZYK
93NiezaistnienieKRZYSZTOF SIWCZYK
LESZEK SZARUGA95Trwanie
                      GŁOSY I GLOSY NA 70 URODZINY LESZKA SZARUGI
96
JACEK GUTOROW, PIOTR MITZNER, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ANNA NASIŁOWSKA, IWONA SMOLKA
LESZEK SZARUGA
w rozmowie
z PIOTREM MATYWIECKIM
110„Po swojej stronie”LESZEK SZARUGA
AUGUST STRAMM 122Jazda • Przedwiośnie
123BurzaAUGUST STRAMM
RENATA GORCZYŃSKA125 Pani Helena z „Jedynki”
MAREK KĘDZIERSKI130Wspomnienie o Ricku Clucheyu
ZOFIA BESZCZYŃSKA145Cień • Skóra • Rozstanie
146Tam vs Tu • przedwiośnie • czytanie haiku: • niechętnieZOFIA BESZCZYŃSKA
JOANNA JUREWICZ147*** (jestem…) • *** (ukryłeś mnie
w sercu…)
148*** (urodziłam się...) • *** (na przekór…)JOANNA JUREWICZ
VARIA
STEFAN CHWIN149Dziennik 2015 (3)
MICHAŁ GŁOWIŃSKI164Małe szkice
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI167Addenda (40)
LESZEK SZARUGA176Nowa Polska (5)
PIOTR SZEWC182Z powodu i bez powodu (41)
ARTUR SZLOSAREK185Fragmenty (5)
RECENZJE
LESZEK SZARUGA193Wymieranie
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI196Wybrane fragmenty
KRZYSZTOF LISOWSKI202Posłuszna własnej tylko ciekawości
ARTUR SZLOSAREK204Kabała Leca
NOTY O KSIĄŻKACH207
NOTY O AUTORACH227
„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY” W 2015 ROKU229
NOWE KSIĄŻKI234

Ministerstwo  Województwo Kujawsko Pomorskie   bydgosz-logo   logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia

2016   nr 1 (89)

ZBIGNIEW HERBERT5Toni albo formalista
JULIA HARTWIG9Cisza spokój
CZESŁAW MIŁOSZ11Na urodziny Błońskiego
JAN BŁOŃSKI12Listy do Czesława Miłosza (wybór)
33Listy do Krystyny i Stefana Chwinów (wybór)JAN BŁOŃSKI
41Listy do Aleksandra FiutaJAN BŁOŃSKI
47Listy z zagranicy do Jerzego JarzębskiegoJAN BŁOŃSKI
                  GŁOSY I GLOSY NA 85 URODZINY JANA BŁOŃSKIEGO
63
EWA BŁOŃSKA, STEFAN CHWIN, ALEKSANDER FIUT, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ARTUR SZLOSAREK,
ŁUKASZ TISCHNER
87Jan Błoński i o Janie Błońskim w „Kwartalniku Artystycznym”
JANUSZ SZUBER89Hopydryle
90To, co kiedyś dla wielu jakoś znaczyło • Bliżej nieokreśloneJANUSZ SZUBER
KRZYSZTOF SIWCZYK91Biały dzień • Rzecz jasna
92WolieraKRZYSZTOF SIWCZYK
93NiezaistnienieKRZYSZTOF SIWCZYK
LESZEK SZARUGA95Trwanie
                      GŁOSY I GLOSY NA 70 URODZINY LESZKA SZARUGI
96
JACEK GUTOROW, PIOTR MITZNER, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ANNA NASIŁOWSKA, IWONA SMOLKA
LESZEK SZARUGA
w rozmowie
z PIOTREM MATYWIECKIM
110„Po swojej stronie”LESZEK SZARUGA
AUGUST STRAMM 122Jazda • Przedwiośnie
123BurzaAUGUST STRAMM
RENATA GORCZYŃSKA125 Pani Helena z „Jedynki”
MAREK KĘDZIERSKI130Wspomnienie o Ricku Clucheyu
ZOFIA BESZCZYŃSKA145Cień • Skóra • Rozstanie
146Tam vs Tu • przedwiośnie • czytanie haiku: • niechętnieZOFIA BESZCZYŃSKA
JOANNA JUREWICZ147*** (jestem…) • *** (ukryłeś mnie
w sercu…)
148*** (urodziłam się...) • *** (na przekór…)JOANNA JUREWICZ
VARIA
STEFAN CHWIN149Dziennik 2015 (3)
MICHAŁ GŁOWIŃSKI164Małe szkice
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI167Addenda (40)
LESZEK SZARUGA176Nowa Polska (5)
PIOTR SZEWC182Z powodu i bez powodu (41)
ARTUR SZLOSAREK185Fragmenty (5)
RECENZJE
LESZEK SZARUGA193Wymieranie
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI196Wybrane fragmenty
KRZYSZTOF LISOWSKI202Posłuszna własnej tylko ciekawości
ARTUR SZLOSAREK204Kabała Leca
NOTY O KSIĄŻKACH207
NOTY O AUTORACH227
„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY” W 2015 ROKU229
NOWE KSIĄŻKI234

Ministerstwo  Województwo Kujawsko Pomorskie   bydgosz-logo   logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia