Bieżący numer

2016   nr 2 (90)

Spis rzeczy

CZESŁAW MIŁOSZ 5Sztukmistrz
 6Czeladnik (część VIII, IX)CZESŁAW MIŁOSZ
 8Na cześć księdza BakiCZESŁAW MIŁOSZ
ALEKSANDER FIUT 9„Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło”?
Przyboś i Miłosz
RENATA GORCZYŃSKA 19Od Vézelay do Rocamadour. Duchowi
Miłosza na 105 urodziny
ZBIGNIEW HERBERT 29Saturnin
JULIA HARTWIG 31Niczego nie można zachować
RYSZARD KRYNICKI 33Kto za dużo myśli? (O pewnej wyklejance
Wisławy Szymborskiej)
WISŁAWA SZYMBORSKA 35Za dużo myśli
KRZYSZTOF LISOWSKI 37O znikomości pamięci
MICHAŁ RUSINEK43O pewnej wyklejance
JERZY KRONHOLD 45Stołecznik • *** (Mogłabyś
zaparkować…)
 46przedrzeźniarki • więzienieJERZY KRONHOLD
47Cerowanie spacerowanieJERZY KRONHOLD
ANTONI LIBERA 49Kosmos w Dolinie Pysznej (2)
PIOTR SZEWC 61Sny nad Czołkami • *** (A gdy przestały
dymić…)
62Wojenna rana • *** (Spoza czasu…) • *** (Płatkiem śniegu…)PIOTR SZEWC
63*** (Zagnieździłbym się…) • Kuropatwy • NauczycielkiPIOTR SZEWC
STANISŁAW JERZY LEC65Myśli nieuczesane
                   GŁOSY I GLOSY W 50 ROCZNICĘ ŚMIERCI STANISŁAWA JERZEGO LECA
71
MICHAŁ GŁOWIŃSKI, RENATA GORCZYŃSKA, MAREK KĘDZIERSKI, LIDIA KOŚKA, EWA LIPSKA, RYSZARD LÖW, PIOTR MATYWIECKI, LEONARD NEUGER, LESZEK SZARUGA, JAN WOLEŃSKI
TADEUSZ DĄBROWSKI97Demon
 98Zurych, pierwsza notatka • Ogród botaniczny zimąTADEUSZ DĄBROWSKI
 99Ośla łączkaTADEUSZ DĄBROWSKI
JACEK GUTOROW 101W stronę trzeciego języka. Refleksje
o Elzenbergu
PIOTR MATYWIECKI113Bez poetyki
 116LasPIOTR MATYWIECKI
KS. JANUSZ A. KOBIERSKI118Dzieje
 119Głosy • PrzystanekKS. JANUSZ A. KOBIERSKI
 120SenKS. JANUSZ A. KOBIERSKI
ROBERT PAPIESKI 121Anioł czy żebrak?
WOJCIECH BRZOSKA 129składniki obce
130*** (krótka przepustka…)WOJCIECH BRZOSKA
PIOTR SOBOLCZYK 131Z notatnika singla (fragmenty)
RENATA GORCZYŃSKA 133Iberia,  zbliżenia
DANNIE ABSE 149Propozycja
 150Jak wygrałem na loteriiDANNIE ABSE
 151Przy śniadaniuDANNIE ABSE
 153Bombonierka • W Royal Albert HallDANNIE ABSE
154C’est la vie politiqueDANNIE ABSE
VARIA
STEFAN CHWIN157Dziennik 2016
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI 168Addenda (41)
LESZEK SZARUGA174Nowa Polska (6)
PIOTR SZEWC 178Z powodu i bez powodu (42)
ARTUR SZLOSAREK 181Fragmenty (6)
RECENZJE
PIOTR ŁUSZCZYKIEWICZ 188Bezdenność przeszłości
LESZEK SZARUGA 191Literatura na świecie
ARTUR SZLOSAREK 193„W dwupaku z powagą”
NOTY O KSIĄŻKACH198
NOTY O AUTORACH 215
NOWE KSIĄŻKI 226

Ministerstwo  Województwo Kujawsko Pomorskie   bydgosz-logo   logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz.

„Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.

2016   nr 2 (90)

CZESŁAW MIŁOSZ 5Sztukmistrz
 6Czeladnik (część VIII, IX)CZESŁAW MIŁOSZ
 8Na cześć księdza BakiCZESŁAW MIŁOSZ
ALEKSANDER FIUT 9„Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło”?
Przyboś i Miłosz
RENATA GORCZYŃSKA 19Od Vézelay do Rocamadour. Duchowi
Miłosza na 105 urodziny
ZBIGNIEW HERBERT 29Saturnin
JULIA HARTWIG 31Niczego nie można zachować
RYSZARD KRYNICKI 33Kto za dużo myśli? (O pewnej wyklejance
Wisławy Szymborskiej)
WISŁAWA SZYMBORSKA 35Za dużo myśli
KRZYSZTOF LISOWSKI 37O znikomości pamięci
MICHAŁ RUSINEK43O pewnej wyklejance
JERZY KRONHOLD 45Stołecznik • *** (Mogłabyś
zaparkować…)
 46przedrzeźniarki • więzienieJERZY KRONHOLD
47Cerowanie spacerowanieJERZY KRONHOLD
ANTONI LIBERA 49Kosmos w Dolinie Pysznej (2)
PIOTR SZEWC 61Sny nad Czołkami • *** (A gdy przestały
dymić…)
62Wojenna rana • *** (Spoza czasu…) • *** (Płatkiem śniegu…)PIOTR SZEWC
63*** (Zagnieździłbym się…) • Kuropatwy • NauczycielkiPIOTR SZEWC
STANISŁAW JERZY LEC65Myśli nieuczesane
                   GŁOSY I GLOSY W 50 ROCZNICĘ ŚMIERCI STANISŁAWA JERZEGO LECA
71
MICHAŁ GŁOWIŃSKI, RENATA GORCZYŃSKA, MAREK KĘDZIERSKI, LIDIA KOŚKA, EWA LIPSKA, RYSZARD LÖW, PIOTR MATYWIECKI, LEONARD NEUGER, LESZEK SZARUGA, JAN WOLEŃSKI
TADEUSZ DĄBROWSKI97Demon
 98Zurych, pierwsza notatka • Ogród botaniczny zimąTADEUSZ DĄBROWSKI
 99Ośla łączkaTADEUSZ DĄBROWSKI
JACEK GUTOROW 101W stronę trzeciego języka. Refleksje
o Elzenbergu
PIOTR MATYWIECKI113Bez poetyki
 116LasPIOTR MATYWIECKI
KS. JANUSZ A. KOBIERSKI118Dzieje
 119Głosy • PrzystanekKS. JANUSZ A. KOBIERSKI
 120SenKS. JANUSZ A. KOBIERSKI
ROBERT PAPIESKI 121Anioł czy żebrak?
WOJCIECH BRZOSKA 129składniki obce
130*** (krótka przepustka…)WOJCIECH BRZOSKA
PIOTR SOBOLCZYK 131Z notatnika singla (fragmenty)
RENATA GORCZYŃSKA 133Iberia,  zbliżenia
DANNIE ABSE 149Propozycja
 150Jak wygrałem na loteriiDANNIE ABSE
 151Przy śniadaniuDANNIE ABSE
 153Bombonierka • W Royal Albert HallDANNIE ABSE
154C’est la vie politiqueDANNIE ABSE
VARIA
STEFAN CHWIN157Dziennik 2016
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI 168Addenda (41)
LESZEK SZARUGA174Nowa Polska (6)
PIOTR SZEWC 178Z powodu i bez powodu (42)
ARTUR SZLOSAREK 181Fragmenty (6)
RECENZJE
PIOTR ŁUSZCZYKIEWICZ 188Bezdenność przeszłości
LESZEK SZARUGA 191Literatura na świecie
ARTUR SZLOSAREK 193„W dwupaku z powagą”
NOTY O KSIĄŻKACH198
NOTY O AUTORACH 215
NOWE KSIĄŻKI 226

Ministerstwo  Województwo Kujawsko Pomorskie   bydgosz-logo   logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz.

„Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.