Bieżący numer

2016   nr 4 (92)

Spis rzeczy

FRANZ KAFKA7Dziennik 1920
ARTUR SZLOSAREK18Nota
SAMUEL BECKETT21Nienazywalne (fragment)
26Z Tekstów na nic (XIII)SAMUEL BECKETT
 MAREK KĘDZIERSKI
w rozmowie
z KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM
35Pułapka Becketta (5)MAREK KĘDZIERSKI
ZBIGNIEW HERBERT65Prowincjonalna niedziela
RYSZARD KRYNICKI67Nota
MICHAEL KRÜGER69Krzesło Zbigniewa Herberta
PIOTR SOMMER71Z budynku dworca
KRYSTYNA RODOWSKA81Lato przechodzi
82W pułapce newsaKRYSTYNA RODOWSKA
LESZEK ALEKSANDER83Nad jeziorkiem Duszatyńskim w 1959
MOCZULSKIroku • Wiersz bez tytułuLESZEK ALEKSANDER MOCZULSKI
84Wiara na jedno kolanoLESZEK ALEKSANDER MOCZULSKI
JAN KOTT85„Dramaturg?! Co to za zwierzę?”
RENATA GORCZYŃSKA91Zmysłowy umysł
ADAM WAGA97Senekta
98Bolesławiąc • BeckettADAM WAGA
STANISŁAW DŁUSKI99Tren • Spadanie
100„Cywilizacje są śmiertelne”STANISŁAW DŁUSKI
EWA BATHELIER
w rozmowie
z AGNIESZKĄ BARAŃSKĄ
101„Albo się coś lubi robić, albo nie,
a czasami się to kocha”
EWA BATHELIER
EWA BATHELIER104Obrazy
BOGNA GNIAZDOWSKA119Mondrian
120Sąd ostatecznyBOGNA GNIAZDOWSKA
ALICJA ROSIŃSKA121Zimno mi • dwie kobiety
122StoimyALICJA ROSIŃSKA
VARIA
JULIA HARTWIG124List z Pensylwanii
STEFAN CHWIN126Dziennik 2016 (3)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI135Addenda (43)
LESZEK SZARUGA144Nowa Polska (8)
PIOTR SZEWC150Z powodu i bez powodu (44)
ARTUR SZLOSAREK151Fragmenty (8)
RECENZJE
ANDRZEJ HEJMEJ161„Inni, Świat i Transcendencja”
TOMASZ MIZERKIEWICZ164Ekonomie Szubera
RENATA GORCZYŃSKA169Metafizyczny thriller Stefana Chwina
PAWEŁ MACKIEWICZ176Niech zostaną bezradni
NOTY O KSIĄŻKACH181Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska,
Krzysztof Derdowski, Krzysztof Lisowski, Jerzy Madejski, Rafał Moczkodan, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Krzysztof Siwczyk, Leszek Szaruga, Agata Witchen-Barełkowska, Konrad Zych
NOTY O AUTORACH212
NOWE KSIĄŻKI216
Ministerstwo  Województwo Kujawsko Pomorskie   bydgosz-logo   logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego w Toruniu.

Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz.

„Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.

2016   nr 4 (92)

FRANZ KAFKA7Dziennik 1920
ARTUR SZLOSAREK18Nota
SAMUEL BECKETT21Nienazywalne (fragment)
26Z Tekstów na nic (XIII)SAMUEL BECKETT
 MAREK KĘDZIERSKI
w rozmowie
z KRZYSZTOFEM MYSZKOWSKIM
35Pułapka Becketta (5)MAREK KĘDZIERSKI
ZBIGNIEW HERBERT65Prowincjonalna niedziela
RYSZARD KRYNICKI67Nota
MICHAEL KRÜGER69Krzesło Zbigniewa Herberta
PIOTR SOMMER71Z budynku dworca
KRYSTYNA RODOWSKA81Lato przechodzi
82W pułapce newsaKRYSTYNA RODOWSKA
LESZEK ALEKSANDER83Nad jeziorkiem Duszatyńskim w 1959
MOCZULSKIroku • Wiersz bez tytułuLESZEK ALEKSANDER MOCZULSKI
84Wiara na jedno kolanoLESZEK ALEKSANDER MOCZULSKI
JAN KOTT85„Dramaturg?! Co to za zwierzę?”
RENATA GORCZYŃSKA91Zmysłowy umysł
ADAM WAGA97Senekta
98Bolesławiąc • BeckettADAM WAGA
STANISŁAW DŁUSKI99Tren • Spadanie
100„Cywilizacje są śmiertelne”STANISŁAW DŁUSKI
EWA BATHELIER
w rozmowie
z AGNIESZKĄ BARAŃSKĄ
101„Albo się coś lubi robić, albo nie,
a czasami się to kocha”
EWA BATHELIER
EWA BATHELIER104Obrazy
BOGNA GNIAZDOWSKA119Mondrian
120Sąd ostatecznyBOGNA GNIAZDOWSKA
ALICJA ROSIŃSKA121Zimno mi • dwie kobiety
122StoimyALICJA ROSIŃSKA
VARIA
JULIA HARTWIG124List z Pensylwanii
STEFAN CHWIN126Dziennik 2016 (3)
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI135Addenda (43)
LESZEK SZARUGA144Nowa Polska (8)
PIOTR SZEWC150Z powodu i bez powodu (44)
ARTUR SZLOSAREK151Fragmenty (8)
RECENZJE
ANDRZEJ HEJMEJ161„Inni, Świat i Transcendencja”
TOMASZ MIZERKIEWICZ164Ekonomie Szubera
RENATA GORCZYŃSKA169Metafizyczny thriller Stefana Chwina
PAWEŁ MACKIEWICZ176Niech zostaną bezradni
NOTY O KSIĄŻKACH181Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska,
Krzysztof Derdowski, Krzysztof Lisowski, Jerzy Madejski, Rafał Moczkodan, Krzysztof Myszkowski, Anna Nasiłowska, Krzysztof Siwczyk, Leszek Szaruga, Agata Witchen-Barełkowska, Konrad Zych
NOTY O AUTORACH212
NOWE KSIĄŻKI216
Ministerstwo  Województwo Kujawsko Pomorskie   bydgosz-logo   logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego w Toruniu.

Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz.

„Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.